Veckomejl Nr 257, söndagen den 21 januari 2021


Innehåll:
INLEDNING
1. SLUSSA DEBATT
2. SJUKFÖRSÄKRING
3. ARBETSPLATSMOBBNING
4. Om motivering av offentliga beslut /JO, JK, IVO, domstolar…/
5. Expressen 2020-06-28 “Sverige har svikit de verkliga samhällsbärarna”
6. DN.se Fattigpensionärer 
65-åriga Helen: Jag har inte ens råd med kaffe
7. Läget 2020-06-20 Jag vill ge röst till nyanlända ungdomar. Berätta att vi finns
8. Övrig debatt, se slussa.se 
/Från övrig media. Representerar inte nödvändigtvis SLUSSAs åsikter./

INLEDNING
Coronaåret har varit ett speciellt år på många sätt och det har nu gått många månader sedan senaste SLUSSA Veckomejl. Många som haft det bra ekonomiskt fått det ännu bättre under pandemiåret, vilket bland annat märks på bostadspriserna. Det är märkligt att ansvariga politiker inte inser att man behövde planera om när en pandemi sveper in över landet. Man höll till och med fast vid överenskommelsen i det gamla Januariavtalet om att ta bort Värnskatten. I ett läge då de som har mycket pengar behöver dela med sig för att skydda utsatta, behålla stabilitet och förhindra att till och med kriminalitet kan ta över om människor inte ges någon annan utväg. Hur smart var det?

Det är stor risk att redan utsatta grupper blir ännu mer utsatta, om inte våra politiker och andra ansvariga bryr sig mer om människorna än om de stora företagen och bankerna. Senaste veckorna har flera undersköterskor som är SLUSSA-medlemmar blivit av med sina timanställningar i Västerås stad, utan förvarning.

En undersköterska fick plötsligt besked om att lämna sin timanställning efter att länge ha jobbat intensivt med många coronapatienter, då det nu är mindre behov av extra personal. Hon fick inte hjälp av sin chef att göra arbetsskadeanmälan efter att hon i höstas blev hårt sparkad i magen av en boende. Hon hade ont i magen en vecka, men fortsatte jobba under rädsla och tårar, för hon ville ställa upp och hjälpa och inte riskera bli av med jobbet. Fack och skyddsombud har tyvärr gett dåligt stöd, trots kommunal arbetsgivare. Inget fackligt ombud finns på arbetsplatsen.

Den som har varit med i a-kassan mindre än ett år får låg ersättning från a-kassan vid arbetslöshet, kan dessutom behöva vänta 4-6 på utbetalning! Hur ska man kunna betala hyran? Maten? Varför är det inte mer tal om detta som många nu drabbats av? När det gällde personer som fick låg ersättning för karensdagen blev
 det stor uppmärksamhet i media. Ersättningen höjdes då. Vad styr rapporteringen?

En annan duktig undersköterska som ställt upp mycket för verksamheten under coronatiden hade innan uppsägningen (som också kom plötsligt) blivit utsatt för misstänkt kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Undersköterskan blev kallad till möte där HR presenterade sig som arbetsrättsligt stöd för chefen och att man “skulle utreda missförstånden”. Detta hade HR kommit överens om med platschefen, vilken var den som var misstänkt för den kränkande särbehandlingen.

Kommunstyrelsens ordförande lät för några år sedan vid offentlig debatt med SLUSSA i lokaltidningen meddela att “mobbning är ingen kommunal fråga”. Vi hade förhoppningen att man nu kommit till mer insikt, särskilt då HR-direktören den 1 januari 2021 presenterade ny “Riktlinje för kränkande särbehandling och diskriminering”. Det står i föreskriften till exempel så fint:
Ett problem kan vara att chef och/eller arbetstagarorganisation uppger att händelser inte är att bedöma som kränkande särbehandling och att rutinerna till denna riktlinje därför inte används. För att undvika detta kan rutinerna behöva tillämpas även i mindre allvarliga fall, till exempel ‘vid misstanke om kränkande särbehandling och andra liknande situationer’.
Vi väntar fortfarande på att man ska efterleva dessa kommunala riktlinjer också i praktiken.

Det kommer troligen inte att bli så många “Veckomejl” framöver. I stället kommer information om debattinlägg och liknande att skickas för kännedom till SLUSSAS Nätverk m fl direkt när de publicerats. Medlemmar i föreningen SLUSSA Vänner kommer att få mer information än Nätverket SLUSSA. (Du som vill bli medlem, även stödmedlemmar är välkomna, kan klicka 
här. Medlemsavgiften är 100 kr/år till bg 623-2136. För den som är särskilt ekonomiskt utsatt är årsavgiften 20 kr. Årsmöte är planerat till den 28 mars, via Zoom. Du som vill veta mer kan mejla till info@slussa.se.)


1. SLUSSA DEBATT

VLT 2020-10-19 Det är inte rimligt att skicka sjuka till arbetsförmedlingen
_ _ _ “Det bör bli enkelt att besluta om snabba förbättringar, eftersom mycket är utrett och samtliga partier i riksdagen nu inser det orimliga med nuvarande sjukregler.”

VLT 2020-10-30 Inte alltid goda beslut av socialnämnden
_ _ _”Det finns stor potential för socialtjänsten och socialnämnden att förbättra sig genom att inte bara agera som makthavare, utan också se till syftet med sina uppdrag och visa medkänsla genom att lyssna och ta till sig kunskap innan beslut.”

Göteborgs-Posten 2020-10-31 Utförsäkringen av svårt sjuka måste upphöra
“Det eskalerande problemet med att långtidssjuka människor blir utan försörjning efter 180 dagar sätts än mer på sin spets när vi får allt fler svårt sjuka av covid-19. Nyligen larmade Försäkringskassan om att de inte har tillräcklig kunskap för att kunna bedöma många långtidssjuka. Detta bör få politikerna att inse att de måste förändra lagstiftningen så att svårt sjuka personer inte ska tvingas till Arbetsförmedlingen för att söka jobb, skriver bland andra Maria Werme, Medborgarnas Coronakommission.”_ _ _


2. SJUKFÖRSÄKRINGEN
TV4 2020-09-29 Försäkringskassan måste sluta med egna regelverk

F-kassan om regeringens kritik: Brister ska åtgärdas

Aftonbladet 2020-07-14 Långtidssjuka med covidsymtom kartläggs /SBU/

Många långtidssjuka med covid-19-symtom vittnar om att de nekats besök i vården och blivit misstrodda. Nu har Socialstyrelsen tillsammans med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fått ett regeringsuppdrag att kartlägga de långtidssjuka.

Aftonbladet 2020-07-14 Åsa har varit sjuk i covid sedan mars
Åsa Kristoferson Hedlund håller tillsammans med andra drabbade på att starta upp en grupp för långtidssjuka. – Det ensidiga fokuset på intensivvårdspatienterna har gjort att man missat hur sjukdomen slår mot befolkningen i stort, säger hon.
P1 2020-09-09 Överläkare: Stoppa utförsäkring av Covid-sjuka

SVT Långtidssjuka riskerar gå miste om sjukförsäkring

Niklas Altermark granskar Försäkringskassan i ny bok /Avslagsmaskinen/

TV 4 Nyhetsmorgon 2020-12-07 Fem gånger fler ansökningar om sjukpenning får avslag

2020-12-14 Seminarium om sjukförsäkringen
En trygg och fungerande sjukförsäkring är en fundamental del i ett välfärdssamhälle. Var står vi i dag, och vad har pandemin inneburit för våra trygghetssystem? Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi bjöd in till ett digitalt seminarium för att diskutera frågorna.
Vid seminariet deltog Claes Jansson, tidigare utredare av sjukförsäkringen, Mandus Frykman, tidigare nationell samordnare för en fungerande sjukskrivningsprocess, Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid Umeå Universitet, Per Molander, tidigare ordförande i Jämlikhetskommissionen samt Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund.

2020-10-30 LO-bloggen Viktigt att hålla uppe trycket i sjukförsäkringsfrågan

2020-12-08 Tidningen Syre I dag avslöjar riksdagspolitikerna sin människosyn /F-kassanupproret/
2020-09-18 Solrosuppropet I en trygg och rättssäker och allmän sjukförsäkring behövs inga tillfälliga undantag eller regler
2020-11-19 Tankesmedjan balans Avslagsmaskinen – Varför fungerar sjukförsäkringen så dåligt?
SOU 2020:26 En sjukförsäkring anpassad efter individen /Regeringen/
TCO: Mer trygghet och mer rehabilitering – en sjukförsäkring för framtiden

Exempel på Vreden i vården…
2020-09-01 Varslen på Karolinska – detta har hänt
2020-08-31 Irene Svenonius: “Därför behövs de inhyrda operationslagen”
2020-08-30 Sara, 36, säger upp sig från sjukhuset. “Vi är slutkörda”
2020-08-25 Sköterskan om varslet: “Helt absurd situation”
2020-08-25 “Det knyter sig i magen när ledningen pratar”
2020-08-25 Oro bland personal när Karolinska gå vidare med varslen
2020-08-21 Maria, 55, protesterar mot nedskärningar på Östersunds sjukhus


3. ARBETSPLATSMOBBNING
Kränkande särbehandling och trakasserier på jobbet /Heldagsseminarium/
Lärtorget Region Stockholm 2020-11-18 kl 09.00-15.30. Dagens syfte: I arbetet med att Region Stockholm har tagit fram en gemensam riktlinje om kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier finns möjligheten att få information och att fördjupa kunskaperna i ämnet. Medverkan av Stefan Blomberg, psykolog och forskare, Marie Gustafsson Sendén, docent, fackliga företrädare, företagshälsovården Feelgood.

Kalla fakta 2021-02-09 Kollegornas hämnd
Mobbning inom polisen. Belyste sexism – fick betala högt pris.

SVT Nyheter “Mobbningen på jobbet har förstört mig”

Kommunalarbetaren 2020-10-21 Vi måste rusta våra skyddsombud

Månbarn – min berättelse av Jon-Henrik Fjellgren /Bok/
_ _ _”Tonerna har varit hans sätt att finna styrka, men trots hans begåvning och glädje i musiken har mobbning, missbruk och våld från tidig ålder varit ständigt närvarande skuggor i hans liv. Plågoandarna fick härja fritt och brutalt medan de vuxna såg mellan fingrarna och vare sig försvarade honom eller tog hans parti. _ _ _Han vinner både Talang och Let s Dance , har medverkat i Melodifestivalen och Stjärnornas stjärna och har rest land och rike runt, uppburen och hyllad, med sin förtrollande musik. Men Jon Henriks nya liv i rampljuset är inte bara en dans på rosor. Psykisk ohälsa, näthat och trakasserier och fientlighet från hans sameby i Härjedalen kantar hans vardag. Att befria sig från gamla skuggor är inte lätt och grundfrågan består går det att flytta en människas själ från en bergstopp till en annan? Från en ursprungsbefolkning till en annan?”

Kränkande särbehandling och mobbning  /Arbetsmiljöverket/

Skellefteå kommun:
SVT 2020-12-16 Christina kämpar mot tystnadskulturen. Stängs av från jobbet.
SVT 2020-10-12 Fler tips om missförhållanden efter att Skellefteå infört funktion för visselblåsare
2020-09-12 Skellefteå kommun inrättar visselblåsartjänster
SVT 2020-09-03 “Kommunanställda rädda att ha ens en åsikt” – plus flera artiklar
SVT 2020-09-10 Andreas slog larm om “tankekortshärva” – fick sedan inget jobb i kommunen – plus fler artiklar
– Därför granskar vi #tystnaden
– ”Kommunanställda rädda att ens ha en åsikt”
– Hör Västerbottningarna om meddelarfrihet: ”Inget man lusläst”
– Svårare att få ut allmänna handlingar – nyhetsbyrån Siren kritiserar Skellefteå kommun
– Andreas slog larm om “tankekortshärva” – fick sedan inget jobb i kommunen
– Detta är meddelarfrihet
– Chatt: Vågar du slå larm om missförhållanden på ditt jobb?
– Bara varannan anställd vågar kritisera arbetsgivaren vid allvarliga missförhållanden
– Anställda inom Region Västerbotten uppmanas att inte kritisera

ARW 2021-01-15 När kvinnor kränker kvinnor: ARW:s ”genusanalys” av akademiska överträdelser synliggör queen-bee-syndrom /Academic Rights Watch/


4. Om motivering av offentliga beslut (Domstolar, JO, JK) /Dagens Juridik/
Dagens Juridik 2020-09-08 Om motivering av offentliga beslut
De folkvalda församlingarna – riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige – behöver inte motivera sina beslut. Men för myndigheter, inkl. domstolar, är huvudprincipen den att alla beslut ska motiveras, i synnerhet beslut som rör enskilda, och som går enskilda emot.
Sådan är huvudprincipen i varje demokratiskt rättssamhälle och skälen till det är ganska uppenbara. Men i andra samhällsformer har det inte alltid varit så, och även i våra dagars Sverige finns det undantag. JO ger aldrig några skäl då en anmälan lämnas utan åtgärd och domstolarna motiverar inte avslag på ansökningar om prövningstillstånd (PT).
_ _ _Det är viktigt att beslut som kan överklagas åtföljs av de verkliga skälen. Ett överklagande ska ju ha sin grund i att skälen inte håller. Därför är det också viktigt att domskäl uppfyller vissa minimikrav. Men även beslut som inte kan överklagas måste motiveras. Det finns en rad anledningar till det, Orättfärdiga beslut bör debatteras i öppna medier. Det kan resultera i ändringar av lag och praxis och kan bidra till att höja kvalitén på offentligt beslutsfattande.
Och slutligen: Beslutsfattare låter ibland sina avgöranden styras av sidohänsyn; hänsyn till ‘material som inte hör till målet’, som Lennart Geijer uttryckte saken i propositionen till FPL. När ett beslut ger anledning att misstänka sidohänsyn, är en trovärdig motivering av beslutet det bästa, och kanske enda, sättet att undanröja sådana misstankar.”


5. Expressen 2020-06-28 Sverigehar svikit de verkliga samhällsbärarna


6. DN.se Fattigpensionärer 65-åriga Helen: Jag har inte ens råd med kaffe


7. Läget 2020-06-20 Jag vill ge röst till nyanlända ungdomar. Berätta att vi finns


. Övrig debatt, se slussa.se /Representerar inte nödvändigtvis SLUSSAs åsikter/


Trygghet och framtidstro skapar vi tillsammans

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *