Veckomejl Nr 255, tisdag den 21 april 2020


 • Innehåll:
  1. Corona-virus /forts/
  2. Corona blottar bristerna inom äldreomsorgen
  3. Beredskapslagren som försvann
  4. Resursförstärkt läkemedelsförsörjning /Rapport/
  5. Mobbat skyddsombud fick upprättelse 
  6. Vad gjorde egentligen konsulterna på Karolinska?
  7. Utredning om sjuk- och aktivitetsersättning   /Regeringen, Kommittédirektiv/
  8. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

1 Corona-virus /forts/
Folkhälsomyndigheten.se
 har dagliga Pressträffar och informationen Skydda dig och andra på olika språk
Malou Efter Tio 2020-04-16: “Epidemiologer bäst lämpade för smittskydd – inte Ebba Busch eller Jonas Sjöstedt”
Expressen 2020-04-11 Läkaren Tomas vill inte träffa dig: “Vi har inte tid”
WHO 2020-04-18 Currently ‘No evidence’ of virus immunity in recovered patients
WHO 2020-04-16 Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 87Data as received by WHO from nat ional authorities by 10:00 CEST, 16 April 2020:
“Oxygen therapy plcays an extremely important role in case management”_ _ _
#syrgasåtalla

Blues with text regarding the Corona virus, a bit of analysis and some hope:
Soundcloud 2020-04-19 Albin Goose: Corona 19B


2. Corona blottar bristerna inom äldreomsorgen
Expressen 2020-04-20 De borstar sjukas tänder och torkar spyor – saknar skydd
Aftonbladet 2020-04-19 Om Anders Tegnell har rätt lär många få panik
Aftonbladet 2020-04-19 Äldreomsorgen var i kris långt före corona
Omni 2020-04-17 Troliga coronadödsfall på äldreboenden räknas inte
Arbetaren 2020-04-17 Vem dödade den hemtjänstanställda i Skellefteå.
SVT 2040-04-16 Personalens larm från äldrevården. Chefer säger nej till tester och skydd?
Aftonbladet 2020-04-12 Äldrevården är Sveriges största misslyckande
Omni 2020-04-11 Tegnell: Vår äldrevård kan vara mer sårbar än andras
SVT 2020-04-08 Speciella coronateam inom hemtjänsten
SVT 2020-04-08 Vårdtagare: “Varför tänker ingen på hemtjänsten?”
SVT.se 2020-04-07  Hemtjänsten: “Vi är de värsta smittobärarna”
Expressen 2020-04-06 Anders Tegnell om arbetet med att minska spridningen på äldreboenden
Expressen 2020-04-03 Stockholm i krismöte efter smittan på äldreboenden
GP 2020-04-02 Vilka fakta bygger folkhälsomyndigheten sin riskfyllda strategi på
Arbetet.se 2020-04-02 Skyddsstopp efter att hemtjänst jobbat utan coronaskydd
Expressen 2020-04-02 Folkhälsomyndigheten efter kritiken om smittan på äldreboende: “Finns säkert mer att göra”
DN 2020-04-01 Sänkta krav på skyddsutrustning saknar vetenskaplig grund
Expressen 2020-04-01 Larmet från äldreboende: Inga skydd alls

Utdrag från kvällsschema inom hemtjänsten i Stockholmsområdet: ( Se bif fil med hela kvällsschemat. 20 besök och totalt 9,5 km gångväg.):
17.27-17.42 Ynglingagatan 15 minuter Kvällsmål, hjälp i säng, avklädning. Hjälp med medicin från dosett (varan).
4 min gångtid (Google 10 min) 800 m _ _ _
19.04 -19.24 S:t Eriksgatan 20 minuter Tillsyn. Middag. Laga middag. Hon har tappat matlusten. Det är viktigt att hon äter. Sitt kvar med henne.
Ge henne medicin. Se till att hon tar den! Muntligt stöd vid hygien och avklädning.
4 min gångtid (Google 6 min) 450 m_ _ _

Kommentar:  Besparingar på mer än en miljard kronor har gjorts varje år sedan många år tillbaka inom äldreomsorgen. (Se granskning av Åsa Plesner, tankesmedjan Balans.
Hemtjänst eller Rut – Vad är bäst?)

“Norge har stort sett kommunal eldreomsorg. De ansatte har full lønn ved sykdom. Alle ansatte blir testet og satt i karantene ved mistanke om smitte. Vi får håpe det kommer bedre tider etter dette hvor alle som ikke kan jobbe hjemmefra får bedre arbeidsvilkår._ _ _”
/Kommentar av Otto Johannessen till ledare av Anders Lindberg, Aftonbladet, den 12 april: Äldrevården är Sveriges största misslyckande./


3 Beredskapslagren som försvann
P1 2020-04-15 Beredskapslagren som försvann
För 30 år sedan hade Sverige ett av världens mest omfattande civilförsvar. I beredskapslagren låg allt från industriråvaror till medicinsk skyddsutrustning. Hur gick det till när beredskapslagren försvann?


4. Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig
Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig  /Rapport 2019/

Var blev ni av – Del 1 Avreglering av post-, järnvägs-, energi-, apoteks- och finansmarknaderna
“Var blev ni av” är en filmserie i fem delar som försöker beskriva samhällsutvecklingen och förklara samband och orsaker till den svenska modellens haveri. Oberoende produktion av Gunnar Lindholm. /YouTube/

DN 2020-04-01 Göran Hägglund självkritisk efter avregleringen av apoteken


5. Mobbat skyddsombud fick upprättelse
Transportarbetaren 2020-04-15 Trakasserat och sparkat skyddsombud får upprättelse
SVT 2020-04 Sopåkaren Thord mobbades och knäcktes – får livränta
Transportarbetaren 2020-04 Thord fick upprättelse – men priset blev högt


6 Vad gjorde egentligen konsulterna på Karolinska?

Vad gjorde egentligen konsulterna på Karolinska? YouTube

Konsulterna – Kampen om Karolinska Bok av DN-reportrarna Lisa Röstlund och Anna Gustafsson
Konsulterna är berättelsen om hur ett nytt oprövat vårdkoncept — värdebaserad vård — infördes på Sveriges största universitetssjukhus, med hjälp av bolaget Boston Consulting Group. Trots enorma protester från sjukhusets anställda.

Värdebaserad vård, lovar BCG, ska revolutionera hela sjukvården och göra Karolinska till en världsomtalad pionjär. Men efter en rad avslöjanden om enorma fakturabelopp och misstänkta intressekonflikter avslutar sjukhuset samarbetet med konsulterna. Karolinska tvingas hantera hål i budgeten, massflykt av anställda och patienter som dör i växande operationsköer.

När journalisterna Anna Gustafsson och Lisa Röstlund börjar nysta i trådarna kring konsultbolaget visar det sig snart att även andra värden än svenska patienters står på spel. Intressena i värdebaserad vård sträcker sig långt bortom landets gränser och in i såväl läkemedelsindustrin som forskarvärlden. Och längre in i maktens korridorer än vad någon kunnat ana.


7. Utredning om sjuk- och aktivitetsersättning   /Regeringen, Kommittédirektiv/
Arbetet 2020-03-26 Utredare ser över hur äldre kan få rätt till sjukersättning

Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering, dir 2020:31 (pdf 192 kB) /Kommittédirektiv/
Publicerad 26 mars 2020. Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Meningen är att förmånerna ska ge hög trygghet, god förutsebarhet och stabilitet. Reglernas krav ska göras mer ändamålsenliga och – i möjligaste mån – ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga.

Modernare regler för rehabilitering och förebyggande av ohälsa
Utredaren ska se över förmånerna vid rehabilitering. Meningen är att skapa modernare regler som anpassas till dagens rehabilitering. De ska även bidra till att förebygga ohälsa och stödja exempelvis omställning till annat arbete. Reglerna ska harmoniera med angränsande regler samt vara enkla att förstå och administrera.

Utredaren ska bland annat:

 • utreda villkoren för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning,

 • utreda kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande ålder,

 • utreda hur regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning kan göras mer förutsebart och enklare för både den försäkrade och Försäkringskassan,

 • lämna förslag på hur nuvarande förmåner vid rehabilitering kan moderniseras eller ersättas av en eller flera nya förmåner som är mer ändamålsenliga i förhållande till dagens rehabiliteringsformer och enkla för individer och handläggande myndigheter att administrera samt säkerställer en tillräcklig uppföljning och kontroll av rehabiliteringen, och

 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021.

Arbetet 2020-02-18 Rekordfå fick sjukersättning 2019


8. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

ETC

2020-04-20

Nya siffror: Majoritet av de äldre överlever corona i Sverige

SVT

2020-04-20

Äldre coronasjuka som får vård överlever i hög grad

GP

2020-04-19

Semestrarna för vårdpersonal i fara

Expressen

2020-04-19

Nu syns corona i statistiken. Markant ökning av döda.

Aftonbladet

2020-04-19

Tegnellkritiska forskare: Vi ville ha dialog, inte ett skyttegravskrig.

Expressen

2020-04-19

Larmet: Vi är nervösa för att stockholmarna tror att det är över

WHO

2020-04-18

Currently ‘No evidence’ of virus immunity in recovered patients

Sjukhusläkaren

2020-04-18

Vi gick in i den här krisen på knäna

hh

2020-04-18

Att vara sjuk i utmattningssyndrom är som att tappa bort sig själv

Folkbladet

2020-04-14

Hur mår vi när allt har stannat av

Expressen

2020-04-14

Tegnell försvarar Sveriges taktik

DN

2020-04-14

Folkhälsomyndigheten har misslyckats – politikerna måste gripa in

DN

2020-04-14

Förvånande att regeringen bara löser näringslivets kris

Expressen

2020-04-14

Pressat läge på intensivvården mitt i den värsta stormen

svt

2020-04-13

Så ska arbetsförmedlingen i länet klara det ökade trycket.

nwt

2020-04-13

Coronakrisen slår mot sargad AF: “Det har varit jättetungt”

SVT

2020-04-12

Tunga kritiken: Ofattbart att fältsjukhuset inte öppnat

SvD

2020-04-11

Färre skrivbord – men mötet vid kaffet behövs.

SVT

2020-04-11

Löfven: Beredskapen har inte varit tillräckligt bra

SVT

2020-04-11

Analys: Beredskapen viktig fråga de kommande åren

SVT

2020-04-11

Tegnell: Därför har Sverige högre dödstal

Aftonbladet

2020-04-10

Efter corona måste vi ta tag i korruptionen

Expressen

2020-04-10

Apotekaren: Det här ska du ha hemma under corona

Expressen

2020-04-10

Tänk på det här när du handlar i coronatider

Aftonbladet

2020-04-09

Affärsidén är underbemanning

Expressen

2020-04-09

Löfven hotar stänga restauranger: “Kan bli så”

Expressen

2020-04-09

MSB: Gör så här om du inte kan handla själv.

Dagens Medicin

2020-04-09

Arbetsmiljöproblem anmäls i virusets spår

DI.se

2020-04-08

När 3 000 dog i säsongsinfluensan i Sverige för två år sedan

Expressen

2020-04-08

Tegnell slängde på luren. Inte roligt.

Dagens Medicin

2020-04-08

Mobilt kirurgteam rullar ut när vården skjuts upp

Dagens Medicin

2020-04-08

Shekarabi: Arbetsskadeförsäkring ska omfatta covid-19

Startribune.com

2020-04-07

Even during the Pandemic, in Sweden it is illegal to keep kids home from school.

SVT.se

2020-04-07

Vårdtagare: “Varför tänker ingen på hemtjänsten”

VLT

2020-04-06

Läkare larmar: Vill ha munskydd. “Det känns väldigt olustigt”

DN.se

2020-04-05

Folkhälsomyndighetens Johan Carlson: Det är klart att det kan kännas lite skrämmande

Expressen

2020-04-05

Experten: “Sverige når toppen av coronafall om två veckor.

Expressen

2020-04-05

Smittskyddsprofessorn: En halv miljon svenskar kan vara smittade

DN.se

2020-04-04

Kan den som inte har symtom smitta andra?

DA

2020-04-03

Äntligen godkänd arbetsskada

Dagens Arena

2020-04-03

Högt pris för slaktad beredskap

Expressen

2020-04-03

Corona-smittan finns i hela landet

DN.se

2020-04-03

Stefan Löfven: Tusentals kommer att dö

DN

2020-04-03

Höjer priset på livsviktiga produkter med 900 procent

DA.se

2020-04-02

Ferbe som coronasamordnare: Många är fortfarande i chock

Arbetet.se

2020-04-02

Skyddsstopp efter att hemtjänst jobbat utan coronaskydd

Expressen

2020-04-02

Äldreomsorgens hjältar ska inte behandlas som ett B-lag

DI.se

2020-04-02

Hoppas vi lärt oss läxan när nästa pandemi är här

DN.se

2020-04-02

Därför finns inga läkemedelslager i coronakrisens Sverige

SVT

2020-04-02

Attendo: All personal behöver skyddsutrustning

DN

2020-04-02

Kan den som inte har symtom smitta andra?

Expressen

2020-04-02

Stockholm i krismöte efter smittan på äldreboenden

Fokus.se

2020-04-02

Sommarvärme kan inte ta oss ur pandemin

Fokus.se

2020-04-02

Kriget om säkerheten

Expressen

2020-04-02

Tegnell om smittan på äldreboende: “Finns säkert mer att göra”

Expressen

2020-04-02

Ulf Kristersson om smittan på äldreboende: “Där vi allra minst vill ha smittan”

Expressen

2020-04-01

Högerns misstag står oss dyrt i kris

DN

2020-04-01

Göran Hägglund självkritisk efter avregleringen av apoteken

DN

2020-04-01

Det är en total missuppfattning att jag är lugn

Mitti

2020-04-01

Nu är det utrett: Privata patienter går före i kön

DN

2020-04-01

Sänkta krav på skyddsutrustning saknar vetenskaplig grund

DN

2020-03-31

“När FN kryper för Kina måste EU stå rakryggat”

Aktuellt Fokus

2020-03-31

Finansutskottet stoppar ekonomiska stödet till vinstutdelande företag

Aktuellt Fokus

2020-03-30

Vårdades för corona. Fick räkning på 350 000 kronor.

Dagens Medicin

2020-03-29

Vem ska ta hand om det berg av patienter som skjuts fram?

Sydsvenskan

2020-03-28

Oron är stor för att läkemedlen inte ska räcka till. Återför apoteken under statlig kontroll.

Dagens Media

2020-03-27

Bonniers bonusutdelning väcker kritik

DA

2020-03-27

Stor rädsla för corona i skuggsamhället

DA

2020-03-25

Nu behövs alla för det gemensamma

DN

2020-03-25

Läkare kräver att sjukvården går upp i katastrofläge

Fokus

2020-03-25

Nalin Pekgul: Politiska val raserade vården

Expressen

2020-03-25

“Farligt att WHO sitter i knät på opålitliga Kina”

Dagens Arbete

2020-03-24

Klockan har tickat länge. Det är bara att börja röjningsarbetet

Aftonbladet

2020-03-24

Goda nyheter: Coronasmittad 95-åring friskförklarad

Aftonbladet

2020-03-24

Professorn: Inte tillräckliga åtgärder som är gjorda

Dagens Medicin

2020-03-24

Försäkringstagare har förtur även i kristider

GP

2020-03-24

Skandal att Volvo delar ut 9,5 miljarder till aktieägarna i brinnande kris

VT,se

2020-03-20

Suicide zero er risker i corona-tider

ETC

2020-03-23

Volvo permitterar 20 000. Vill ändå dela ut 12 miljarder

VF

2020-03-23

Yoga och gympa mot stress och stillasittande

DN

2020-03-22

Låt inte välbeställda köpa sig före i coronakrisens köer

DN

2020-03-21

Barn blir inte sjuka av coronaviruset – Men är de ändå smittbärare?

DA

2020-03-20

Nu stänger stora delar av industri-Sverige

Aftonbladet

2020-03-20

Alla äldre står inte ut med ensamheten

Allas.se

2020-03-19

Coronaviruset: Oro kan förbättra immunförsvaret

Aftonbladet

2020-03-19

Varslade behöver också stödpaket

Aftonbladet

2020-03-19

Varselvågen. Här är branscherna som drabbats.

Expressen

2020-03-19

Reformeringen av arbetsförmedlingen bör avbryts helt

Omni

2020-03-19

Försäkringskassan lättar på kraven för sjukintyg

VLT

2020-03-19

Immunskadade Tomas’ skräck: Mista ersättningen om han inte utsätter sig för smittorisk

VLT

2020-03-19

Arbetsförmedlingen tar bort rapporteringskravet

Mynewsdesk

2020-03-18

Småföretagarna efterlyser konkreta hjälpinsatser nu

DN

2020-03-18

Svenskt kulturliv med katastrofplan fån trettiotalet.

HN

2020-03-18

Svår för hemlösa med isolering och handtvätt

Expressen

2020-03-08

Välfärdsfacken måste enas

Expressen

2020-03-05

Apotek i Stockholm säljer munskydd för 900 kronor

SvD

2020-03-05

Krisen i sjukvården

P1 Lördagsintervjun

2020-01-25

Hur stor är sjukvårdskrisen i Stockholm, Iréne Svenonius (M), finansregionråd?

SVT

2020-01-21

Läkare: “Patienter dör i onödan”

Läkartidningen

2020-01-20

Skyddsombud på SÖS: “Vi hinner inte skriva avvikelserapporter”

DN

2020-01-20

Personalens nödrop om sjukvårdskrisen: “Vi spelar Guds roll”

SVT

2020-01-14

Sjukvårdspersonal: Patientsäkerheten är hotad varje dag

SVT

2020-01-14

Chefläkare Johan Bratt kommenterar vårdkrisen

Läkartidningen

2020-01-13

Läkarens larm om platsbrist delades tiotusentals gånger

DN

2020-01-10

Trettonhelgen i vården: Hög belastning och hotad patientsäkerhet

Aftonbladet

2020-01-07

Personalens larm inifrån sjukhuset: Det är kaos

 TRYGGHET och FRAMTIDSTRO skapar vi TILLSAMMANS

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *