Veckomejl Nr 247, söndagen den 18 augusti 2019


Innehåll:
1. Hårda prioriteringar väntar” – För vilka? /SLUSSA-debatt/
2. “Statliga försäkringar bantas stegvis bort”  /SvD/
3. Exempel från “Misshandlade av Försäkringskassan” – /Öppen Facebook-grupp/
4. Försäkringskassan måste återta sin samhällsfunktion
5. Regeringen inrättar välfärdskommission
6. “Sjukt stressad” / TV-serie. Uppdrag Granskning, SVT-Play/
7. ”Svårt förstå varför väljare sätter populism före välfärd”
8. Arbetsförmedlingen ska införa intensivår för nyanlända
9. Nytt under ”Övrig debatt ” på slussa.se

 

1. ”Hårda prioriteringar väntar” – För vilka?    /SLUSSA debatt/
VLT 2019-08-14 Samhället alltmer segregerat
_ _ _”Etiska regler och personligt ansvar måste återinföras hos våra myndigheter. Att ”bara lyda” främjar diktatur. Återinförande av tjänstemannaansvar beslutades av en enig riksdag redan i april förra året.
Regering, riksdag och myndigheter måste ändra kompassriktning om Sverige ska förbli en rättsstat. En demokratisk rättsstat kör inte över sina invånare.”

 


 

2. “Statliga försäkringar bantas stegvis bort”  /Debatt i SvD/
/av Bo Jangenäs tidigare GD Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Berndt Molin tidigare analyschef AF/

SvD 2019-07-26 Statliga försäkringar bantas stegvis bort
_ _ _”
Sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) har varit grundläggande för välfärdspolitiken. Försäkringarna skulle vara allmänna. De skulle ersätta del av den arbetsinkomst som fallit bort till följd av arbetslöshet eller sjukdom.
Men förändringar i ersättningsvillkor och hur dessa tillämpas har steg för steg lett till att allt fler sjuka och arbetslösa ställts utan ersättning. Detta gäller särskilt perioden efter 2006. Sjukförsäkringen har uppmärksammats mest. Men neddragningarna har varit än större i både a-kassan och arbetsskadeförsäkringen.
I tabellen nedan listas anslag för sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, i miljarder kronor:

Minskade ersättningar till sjuka och arbetslösa i de tre försäkringarna har på dragit ned anslagen mellan 2006 och 2019 med sammantaget 80 miljarder kronor per år – pengar som i stället använts för att sänka skatter för alla andra än sjuka och arbetslösa. Det handlar om systematiska neddragningar. _ _ _
Kraven på Försäkringskassan innebär till exempel att kassan ska diskriminera sjuka kvinnor eftersom regeringen kräver en utjämning av andelen män och kvinnor med sjukpenning. Två tredjedelar av de sjuka med sjukpenning är nämligen kvinnor.

De statliga försäkringarna mot inkomstbortfall vid sjukdom och arbetslöshet håller steg för steg på att krympas utan någon märkbar politisk debatt om vad försäkringarna ska försäkra i framtiden. Inte något riksdagsparti verkar bry sig.”_ _ _

 


 

3. Exempel från “Misshandlade av Försäkringskassan” – /Öppen Facebook-grupp/
– Se även kommentarer till Facebook-inlägget

Fb-gruppen “Misshandlade av Försäkringskassan” 2019-07-21
“Sprid detta så mycket ni kan, om ni bryr er det minsta om de som drabbas av hur det svenska välfärdssystemet inte fungerar.
_ _ _”Försök sätta er in i följande scenario: Ni råkar ut för en olycka/sjukdom som tar lång tid att rehabilitera sig från och bli frisk nog för att kunna arbeta. 
Eller i värsta fall – inte kan bli helt återställd. De flesta tänker nu att det inte är några problem, ni har ju intyg från läkare och specialister på att rehabtiden är lång, mycket lång. Efter 180 dagar med sjukpenning händer nåt underligt, ni anmodas av försäkringskassan att säga upp er anställning för att söka ett annat lättare jobb som ni klarar av, trots skadan/sjukdomen. Spelar ingen roll om ni har utbildning eller inte, enligt försäkringskassan finns det jobb som ”inte är fysiska, inte ställer krav på kognitiv förmåga, där ni kan ta pauser när ni vill och behöver, inte är stressande och inte ställer krav på prestation” Detta jobb är dessutom på heltid och normalt förekommande enligt försäkringskassan.”_ _ _

 


 

4. Försäkringskassan måste återta sin samhällsfunktion
Dagens Samhälle 2019-07-08 
Försäkringskassan måste återta sin samhällsfunktion
”_ _ _Att utförsäkra redan sårbara människor är ovärdigt välfärdsstaten Sverige. Det är tydligt att socialförsäkringen inte längre hanteras som den allmänna försäkring den är tänkt att vara, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.
_ _ _Det är tydligt att socialförsäkringen inte längre hanteras som den allmänna försäkring den är tänkt att vara. Samtliga ersättningsnivåer är, relativt löneläget, lägre än någonsin och allt fler kompletterar med andra försäkringar. De som inte har råd, eller som inte har ett arbete, riskerar att slås ut.  Det är illa nog att många som får ersättning lever på orimligt låga försörjningsnivåer, exempelvis är garantinivån för sjuk- och aktivitetsersättning maximalt 9 590 kronor i månaden före skatt, men att också utförsäkra redan sårbara människor är ovärdigt välfärdsstaten Sverige.”_ _ _

UNT 2019-07-10 Försäkringskassans system drabbar sjuka
”Att utförsäkra redan sårbara människor är ovärdigt välfärdsstaten Sverige. Det är tydligt att socialförsäkringen inte längre hanteras som den allmänna försäkring den är tänkt att vara, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. _ _ _
Funktionsrätt Sveriges mejlkorgar översvämmas av berättelser om hur Försäkringskassans misstänksamhet, stränga granskning och ofta orimliga praxis ödelägger en tidigare fungerande tillvaro. Det handlar om avslag och indragningar av flera stöd i socialförsäkringen som sjukpenning, personlig assistans, sjuk- och aktivitetsersättning, bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag. _ _ _
Det är illa nog att många som får ersättning lever på orimligt låga försörjningsnivåer, exempelvis är garantinivån för sjuk- och aktivitetsersättning maximalt 9 590 kronor i månaden före skatt, men att också utförsäkra redan sårbara människor är ovärdigt välfärdsstaten Sverige.” _ _ _

 


 

5. Regeringen inrättar välfärdskommission
2019-07-05 Regeringen inrättar välfärdskommission
_ _ _”Kommissionen tillsätts mot bakgrund av de utmaningar som välfärdssektorn står inför under de kommande mandatperioderna. Enligt beräkningar från Finansdepartementet kommer finansieringsgapet i kommunsektorn uppgå till ca 90 miljarder kronor år 2026, dvs. skillnaden mellan den utgiftsnivå kommunsektorn kan hålla med dagens skattesatser och den utgiftsnivå som kommer att krävas för att upprätthålla samma standard i välfärdstjänsterna som idag. Prognoserna visar också att tillgången på kompetens inom välfärdssektorn kommer att vara ansträngd under kommande decennium. Detta innebär att välfärden även måste hitta nya arbetssätt. ”_ _ _

 


 

6. “Sjukt stressad” TV-serie /Uppdrag Granskning, SVT-Play/
“Sjukt stressad”
 TV-serie SVT-Play, Uppdrag Granskning
Emma är 18 år och orolig för att hon inte ska orka vara med på sin egen student. Linda var mitt i karriären när det plötsligt tog stopp. Nu klarar hon nästan aldrig av att vara ensam med sina två barn. Aldrig tidigare har så många varit sjuka av stress, och unga kvinnor står för den största ökningen. Uppdrag granskning har följt fyra av dem under några avgörande månader i deras liv.
Svara på nio frågor – och se hur stressad du är

Avsnitt 1 “Det här ska vara den bästa dagen i ens liv”
Emma vaknar varje morgon rädd för att hon inte ska klara av att ta studenten. Linda har allt, en blomstrande karriär, en man och två små barn, men plötsligt rasar tillvaron.

Avsnitt 2 “Jag vet att någonting är fel”
Linnea gör något som hon för tre år sedan aldrig trodde var möjligt. Läkarna tror att Linda är deprimerad, men hon vet att det är något annat.

Avsnitt 3 “Känns som att man håller på att försvinna”
Angelica känner sig stressad över normen att ha man och barn. Linnea frågar sig hur mycket mindre man kan sova. Emmas mormor blir orolig på riktigt.

Avsnitt 4 “Alla visar upp det perfekta livet”
Linnea vet inte hur hon ska få ihop det. Angelica har hjärtrubbningar. Emma ska gå på fest för första gången på länge.

Avsnitt 5 “Min enda dröm är att kroppen ska orka”
Emma ska på arbetsintervju för ett nytt jobb. Linnea går runt i en stressdimma inför inlämning. Angelica och Linda får varsitt besked.

Avsnitt 6 “Till dig som har panik: Det går”
Linnea presenterar sitt examensarbete. Angelica fattar ett beslut. Linda kommer till insikt och Emma ska gå på bal.

Avsnitt 7 Linnea träffar sömnforskaren Lis Åslund, psykolog och sömnforskare, Karolinska institutet. Kommer Linnea att kunna sova normalt igen?

Del 8. Linda träffar överläkaren Kristina Glise, överläkare Institutet för stressmedicin
Hur blir man frisk från utmattningssyndrom?
Del 9. Emma träffar hjärnforskaren Sissela Nutley hjärnforskare och författare
Vad kan Emma göra för att få mer återhämtning?
Del 10 Angelica träffar professorn Stressforskaren Töres Theorell
Varför är sjuksköterskor extra utsatta för stress?
Sex tips till dig som känner dig stressad
Tecknen på att du kan vara på väg att bli sjuk av stress Marie Åsberg, professor i psykiatri vid KI
Experten om att fler unga blir sjuka av stress. ”Vi kan vända utvecklingen”
Utmattade erbjuds behandlingar – inga bevis för att man blir frisk snabbare
Så drabbas vi av stress i vardagen (Chatt)
Varför får inte vi plats i den här debatten?

 


 

7. ”Svårt förstå varför väljare sätter populism före välfärd”
”Svårt förstå varför väljare sätter populism före välfärd” Bo Rothstein
_ _ _”Hur ska vi förklara att många väljare i ökande grad inte stöder den slags politik som med stor sannolikhet ökar deras egen välfärd och med säkerhet också den övergripande mänskliga välfärden i deras samhälle? Varför röstar de på politiker som är kända för korruption, för att politisera domstolsväsendet, som försöker tysta den fria pressen och som lever på att sprida hat och rasism?”_ _ _ _betyder naturligtvis inte att vi ska ha forskare med tydligt partistämpel och självklart inte heller forskare som manipulerar sina metoder och data för att nå ”rätt” resultat. I stället menar jag att vi behöver fler forskare som väljer att forska om genuint samhällsrelevanta problem som är kopplade till ovanstående frågor om mänsklig välfärd och som engagerar sig i den offentliga debatten. ”

 


 

8. Arbetsförmedlingen ska införa intensivår för nyanlända 30 juni
Arbetsförmedlingen ska införa intensivår för nyanlända 30 juni

 


 

9. Nytt under ”Övrig debatt ” på slussa.se

VF 2019-08-16 Stress orsakar var fjärde sjukskrivning för kvinnor
Aftonbladet 2019-08-15 Ett samhälle i kris när unga kraschar
P4 Gävleborg 2019-08-06 Strandhäll svarar inte på frågorna hänvisar till utredningar om annat
Expressen 2019-07-26 Lyssna på nödlarmen från socialtjänsten
mitti.se 2019-07-26 Arbetsförmedlingen jätteflytt skakas av avhopp
Expressen 2019-07-26 6 hälsofördelar med att ha växter hemma
SVT 2019-07-25 Bara en av tio når fram till självmordslinje. Nu söks fler volontärer.
Aftonbladet 2019-07-25 De som får ta smällen
Aftonbladet 2019-07-20 Landsting slarvar bort läkarnas kompetens
Arbetet 2019-07-19 Många väljer tidig pension
Läkartidningen 2019-07-19 DO utreder repressalier mot judisk läkare på Karolinska
Aftonbladet 2019-07-19 I vårt samhälle är inte alla lika mycket värda
P1 2019-07-18 Mobbare riskerar långa fängelsestraff /Sydkorea/
SvD 2019-07-17 Köer till sömnutredningar ökar kraftigt. 6 000 väntar.
Arbetet 2019-07-15 Socialdemokraterna måste säkra sjukförsäkringen
Aftonbladet 2019-07-15 Olagliga avtal äter upp vårdbudgeten
SvD 2019-07-15 Chefläkarens svar efter kritiken: “Har förbättrats”
Dagens Samhälle 2019-07-09 Kommunerna får betala när regeringen drar ner på AF
Svenska Ylä 2019-07-08 Svenska män trakasseras nästan lika mycket på jobbet som kvinnor
DN 2019-07-08 Instagram lanserar en antimobbningsfunktion
Dagens Samhälle 2019-07-05 Skatteverket dansar efter försäkringsbolagens pipa
P4Västerbotten 2019-07-05 Ärren sitter kvar många år efteråt
P4 Västerbotten 2019-07-05 Mobbingen väcker starka känslor många år efteråt
P4Halland 2019-07-03 Tuffare för utsatta familjer – då går kyrkan in och hjälper
P4Halland 2019-07-03 Ingen plan för hjälp till utsatta familjer
SVT 2019-07-03 Så ska systemet för privat arbetsförmedling utvecklas
SVT 2019-06-25 Äntligen signifikant effekt av en strategi vid utmattningssyndrom
Byggvärlden 2019-05-30 Allt fler dör till följd av arbetsrelaterad stress
DN 2019-05-23 Tystnadskulturen är en del av problemet
24kristianstad 2019-05-23 Ohälsan ökar på Samhall. Ignoreras av ledningen
DN 2019-05-21 Arbetsförmedlingen säger upp 1600 anställda
VT 2019-04-23 Många företagare arbetar trots sjukdom

Framtidstro och Trygghet skapar vi Tillsammans

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *