Veckomejl Nr 243, torsdagen den 27 juni 2019


Innehåll:
1. Att sjunga, dansa, måla och lyssna på musik kan göra stordåd för hälsan  /Forskning/
2. “Larmet om miljardfusk i välfärden bygger på rena gissningar” /Angående KUT-delegationen/
3. Försäkringskassans anställda får färre avslag på sjukpenning
4. Dom: Angående DFA-kejan /Kammarrätten i Stockholm/
5. Ett starkare skydd för välfärdssystemen  /Regeringens proposition/
6. Nu växer ilskan mot skatteverkets jakt på hundralappar
7. Vad händer om betalsystemet kraschar? /Plånboken P1/
8. Sluta med antidepressiva /P1 Kropp&Själ/
9. Aviciis sista album: “Tim”

 

1. Att sjunga, dansa, måla och lyssna på musik kan göra stordåd för hälsan  /Forskning/
forskning.se 2019-01-2 Därför gör konsten kroppen glad
”Körsång kan få kroppen att klara stress bättre, dans kan lindra smärta och musik förebygga högt blodtryck. Kultur på recept finns redan inom vården. Att sjunga, dansa, måla och lyssna på musik kan göra stordåd för hälsan, men vad är det som händer i kroppen?_ _ _
Töres Theorells forskning visar också att musik kan dämpa stressreaktioner och skydda oss mot skadliga effekter av stress. I en studie fick IBS-patienter delta antingen i körsång eller samtalsgrupp en gång i veckan under sex månader. I körgruppen såg man en ökning av hormonet testosteron, som reparerar celler, medan nivån var oförändrad i samtalsgruppen. Halten av proteinet fibrinogen, som är kopplat till stress, sjönk i körgruppen, men steg i samtalsgruppen. Körsång kan alltså stärka våra försvar mot skadliga effekter av stress. Då blir vi inte sjuka lika lätt. _ _ _”

 


 

2 “Larmet om miljardfusk i välfärden bygger på rena gissningar”  /Angående KUT-delegationen”/

2019-06-05 Larmet om miljardfusk i välfärden bygger på rena gissningar
”Varje år betalas 8,7 miljarder felaktigt ut från tretton försäkrings- och bidragssystem, varav ungefär hälften är fusk. Det påstår Delegationen för korrekta utbetalningar, KUT-delegationen, genom sin ordförande Sven-Erik Österberg. I själva verket är det rena gissningar som ligger bakom siffrorna, visar Aftonbladet Kulturs granskning.
_ _ _ Inga journalister kan ställa kritiska frågor utan att ha läst rapporten, utan vidareförmedlar snällt det Österberg vill att de ska säga. ‘Bidragsfusk för många miljarder’, deklarerade 
Ekot. ‘Miljardfusk i svenska välfärdssystemen‘ skrev Dagens Industri. ‘Varje år betalas det ut ungefär 8,7 miljarder kronor för mycket i bidrag‘ berättade TV4.
_ _ _ Men det riktigt stora problemet gäller det fyra system, där man inte har någon empiri att gå på alls: sjukpenning, sjukersättning, studiemedel för studier i Sverige och ekonomiskt bistånd. Här använder man i stället en mycket vansklig metod som heter expert elicitation, expertbedömningar. Av de 8,7 miljarder man påstår felbetalas är nästan 4 miljarder uppskattade med den här metoden.
_ _ _ ‘Detta illustrerar hur svårt det är att skatta något där ingen av de sakkunniga (eller någon annan) har vetskap om hur stort det fenomen som skattas bör vara’, konstaterar Försäkringskassan i den rapport från i mitten av maj, där resultaten redovisas (Arbetsbaserad försäkringstillhörighet, PM 2019i:3).”

DN 2019-06-02 “Fusk för miljarder i de svenska välfärdssystemen”
DN 2019-06-05 “Siffrorna bygger på statligt organiserade gissningslekar”
DN 2019-06-12 “Våra metoder är inga gissningslekar”

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen 2019-06-02:
Läckaget i välfärdssystemen Del 1. Omfattning av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem

Delegationens ledamöter och experter

SLUSSAs förslag till Regeringen samt Sven-Erik Österberg & Co: Utred som andra länder också omfattningen av för lite utbetalningar, till exempel från sjukförsäkringen. Det är uppenbart att när personer som är för sjuka för att överklaga avslag på sjukpenning av Försäkringskassan bedöms ha 100 % arbetsförmåga (se förra Veckomejlet från SLUSSA), handlar det också om felaktiga utbetalningar. Se också nedan ny dom i Kammarrätten Stockholm om DFA-kedjan, Mål nr 9520-18.

 


 

3. Försäkringskassans anställda får färre avslag på sjukpenning
VLT 2019-06-04 Västeråsare upptäckte att försäkringskassans anställda får färre avslag på sjukpenning. “Egentligen blev jag inte förvånad”
SR 2019-06-04 Färre avslag för Försäkringskassans anställda
P1 Studio Ett 2019-06-04 Försäkringskassans personal får oftare sin sjukpenning beviljad
Intervju med bl a Cecilia Udin F-kassan, Ruth Mannelqvist, sjukpenningforskare, Umeå universitet.
Ruth Mannelqvist: “Försäkringskassan har eget utredningsansvar”_ _ _” Behövs större tillit till läkarna”_ _ _ “Inget lagstöd att använda ‘aktivitetsbegränsning’ vid bedömning av arbetsförmåga”_ Ekots faktakoll 10 oktober 2019: Sant att antalet som nekas fortsatt sjukpenning ökat kraftigt.
Antalet som nekats fortsatt sjukpenning har ökat mer än 500 % från 2014 till 2017.
Försäkringskassan ändrade handläggning för att möte regeringens mål (Studio ett i P1)

 


 

4. Dom: Angående DFA-kejan /Kammarrätten i Stockholm/
2019-06-05 Kammarrätten i Stockholm Dom: Angående DFA-kedjan
”DOM: DFA-kedjan (diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning) är ett av flera hjälpmedel vid bedömningen av rätt till sjukpenning. Enbart att det saknas objektiva undersökningsfynd har inte en avgörande betydelse för rätten till sjukpenning vid psykisk sjukdom.”
Allmänna ombudet för socialförsäkringen var ombud i ärendet.
SocialPolitik 2019-06-07 Kammarrätten i ny dom: Lyssna på patienten

 


 

5. Ett starkare skydd för välfärdssystemen  /Regeringens proposition/
2019-06-03 Ett starkare skydd för välfärdssystemen
“I propositionen lämnar regeringen flera förslag som syftar till att förstärka det straffrättsliga skyddet för välfärdssystemen. _ _ _
Det föreslås även att preskriptionstiden för ringa och vårdslöst bidragsbrott ska förlängas från två till år.” 

 


 

6. Nu växer ilskan mot skatteverkets jakt på hundralappar

f+ 2018-05-22 Nu växer ilskan mot skatteverkets jakt på hundralappar
_ _ _”Sveriges väg från ett kontantlöst samhälle till ett beroende av kort och olika digitala betalningslösningar är så unik att det har skapat rubriker i hela världen. Visserligen bär det med sig vissa fördelar, som minskade kostnader med kontanthantering och minskad risk för rån och penningtvätt.

_ _ _– Nu säger jag inte att Skatteverket inte borde se till att reglerna efterlevs. Det handlar mer om myndighetens attityd. I stället för att smälla på fingrarna på småföretagare och dela ut böter direkt vore det mer konstruktivt om myndigheten utförde kontroller där man först ger en formell tillrättavisning. Det är bättre att först föra en dialog där man kan utvärdera vilka fel som finns och kan meddela hur snart de behöver åtgärdas, säger han.”_ _ _

 


 

7. Vad händer om betalsystemet kraschar? /Plånboken P1/
Vad händer om betalsystemet kraschar?
Vad händer om betalsystemet kraschar? Plånbokens reporter har varit med under ett rollspel, anordnat av forskare, där lokala representanter från banker, myndigheter och olika näringsidkare deltar. Under spelets gång måste de lösa flera saker som skulle kunna inträffa om betalkorten plötsligt slutade fungera. Projektledaren Joeri Van Laeres slutsats är att Sverige är oförberett för ett liknande scenario.
Veckans affärer 2019-02-27 Vad händer om betalsystement kraschar? Forskarnas expermient ska ge svaren.

 


 

8. Sluta med antidepressiva /P1 Kropp&Själ/
Sluta med antidepressiva P1
 Kropp&Själ 2019-06-10
Ungefär var tionde person i Sverige äter idag medicin mot depression, många fortsätter i decennier. Men hur länge ska man äta medicinerna, hur vet man när det är dags att trappa ner och hur gör man? Tar även upp om att vårdprogram för psykisk ohälsa ska tas fram.

 


 

9. Aviciis sista album: “Tim”
Tim Avicii Berlins postuma album kom ut 2019-06-06
Aftonbladet Sista skivan med Avicii är ett hoppfullt farväl
SOS /YouTube/
Heaven /YouTube/
Aftonbladet 2019-03-26 Aviciis familj startar stiftelse i hans namn
Intäkterna går bland annat till att förebygga psykisk ohälsa och självmord

SVT-play Avicii – True stories Svensk dokumentär från 2017.
En av Sveriges största musikexporter väljer plötsligt att sluta – vid 27 års ålder. Musikvärlden undrar och fansen är chockade. Vi följer Tim Berglings fantastiska resa som artisten Avicii. Från de första stapplande mixarna, till världshits och spelningar med Madonna. Men framgången har ett pris och kostnaden blir till slut ohanterbar för Tim Bergling, som i detta närgångna porträtt ger sin bild av hur han kände och upplevde karriärens uppgångar och fall.

(Se också SLUSSAs Veckomejl nr 218 och 221)

 


 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *