Veckomejl Nr 241, söndagen den 2 juni 2019


Innehåll:
1. Fattigdom gör inte människor friskare /Rapport + Seminarium /YouTube/

2. Försäkringskassan gör sig skyldig till domstolstrots
3. Dubbelt så många kvinnor som män sjukskriver sig för stress
4. Ny Generaldirektör för Försäkringskassan
5. Försäkringskassans uppdrag /Försäkringskassans hemsida/
6. ”Vi behöver färre men bättre ledamöter i riksdagen” /VLT debatt/
7. Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige /regeringen/
8. “Dagens liberalism leder inte till några minskande klyftor”  /ETC/
9. Den ojämlika tjänstepensionen  /P1 “Plånboken”/
10. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

 

 

1 Fattigdom gör inte människor friskare /Rapport + Seminarium /YouTube/
Granskningsrapport 2019-05-24: Rapport: “Fattigdom gör inte människor friskare – en granskning av de hårda tagen i sjukförsäkringen”
”I rapporten ‘Fattigdom gör inte människor friskare – en granskning av de hårda tagen i sjuk-försäkringen’ beskriver utredaren Mats Wingborg bristerna i dagens sjukförsäkringssystem och ger konkreta förslag till reformering. Regeringen har tagit steg i rätt riktning, men gör alldeles för lite. Andelen sjukskrivna som får sin sjukpenning indragen har ökat. Särskilt vanligt är det att personer som enbart har en förgymnasial utbildning blir av med sin ersättning. Dessutom skapar den stelbenta rehabiliteringskedjan press på de sjukskrivna. För den som är sjukskriven på grund av stressrelaterade orsaker är risken stor för att systemet skapar ännu mer ohälsa.”
SLÄPPSEMINARIUM 2019-05-24: Släppseminarium: Fattigdom gör inte människor friskare – en granskning av de hårda tagen i sjukförsäkringen /Gunnar Lindholm, GL Media, YouTube/ Medverkande: Mats Wingborg, rapportförfattare. Robert Sjunnebo, enhetschef för försäkringsrätt på LO-TCO Rättskydd, Gabriella Lavecchia, vice ordförande Seko, Daniel Suhonen, Katalys, Samtalsledare: Enna Gerin, Katalys.

Expressen 2019-05-24 Du är chanslös när Försäkringskassan säger nej
”I stället för att skapa ett sundare arbetsliv har medicinen blivit att strypa det ekonomiska stödet för människor som slås ut. Konsekvensen har blivit OECD:s hårdaste kvalifikationskrav, vidgade klassklyftor och en skenande otrygghet, skriver Daniel Suhonen och Mats Wingborg. _ _ _
Prövningen skapar en stor press på den sjukskrivne. För den som blivit sjuk på grund av stress är effekterna katastrofala. Resultatet blir ofta en ökad ohälsa. Många åker också ur systemet efter 180 dagar.
Även sjukersättningen (förtidspensionen) har stramats åt. Antalet som beviljas ersättningen har sjunkit som en sten. Förra året beviljades 5 500 personer sjukersättning. Det kan jämföras med 2007 då 41 000 personer fick ersättning. Bakgrunden är de allt hårdare bedömningarna. Omkring 70 procent av dem som ansöker om ersättning får avslag. Sverige har i dag OECD:s hårdaste kvalifikationskrav för sjukersättning.”_ _ _
”Flera saker måste förändras direkt:
– Staten bör inte ha som mål att pressa ner sjukpenningtalen. För att fler ska bli friskare behövs i stället ett friskare arbetsliv.
– Ta bort de stelbenta tidsgränserna i rehabiliteringskedjan och ersätt dem med stödjepunkter.
– Ge människor som drabbats av ohälsa större möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet genom bättre rehabilitering och anpassning av arbetet. Arbetsgivarna bör ta ett större ansvar för att detta sker.
– Fler bör få rätt till sjukersättning. Sjukersättningen behöver höjas och fler långtidssjuka måste beviljas ersättning.”

 


 

2. Försäkringskassan gör sig skyldig till domstolstrots
Aftonbladet 2019-05-21 Försäkringskassan gör sig skyldig till domstolstrots
Att Försäkringskassan nekar sjukpenning trots att förvaltningsrätten sagt ja kan utgöra domstolstrots. Det menar juristen Erik Ward, som tidigare hade en hög position på myndigheten.
– Jag förstår inte vad de håller på med, säger han.
Sture Eklund är inte ensam om att få nobben från Försäkringskassan även fast förvaltningsrätten gett honom rätt till sjukpenning.
Erik Ward har ett förflutet som chefsjurist på Försäkringskassan. Han driver nu en egen verksamhet med inriktning på socialförsäkringsfrågor. Tillströmningen av ärenden som liknar Stures är stadig.
– Det blir kostsamt både för domstolarna och Försäkringskassan, och det innebär ofta ett enormt lidande för den enskilde, säger han.”_ _ _
Aftonbladet 2018-05-30 Kulturen är sjuk på Försäkringskassan 
ISF 2018-05-29 
Andelen personer som får sin sjukpenning indragen varierar kraftigt i landet

bild.png

3. Dubbelt så många kvinnor som män sjukskriver sig för stress
Dagens Industri 2019-05-15 Dubbelt så många kvinnor som män sjukskriver sig för stress
Fler än varannan svensk upplever ofta stress på jobbet, enligt en Sifoundersökning beställd av HR-bolaget Randstad. Undersökningen visar också att fler kvinnor än män sjukskriver sig på grund av stress. 


 

5. Försäkringskassans uppdrag /Försäkringskassans hemsida/
Vårt uppdrag” /Försäkringskassan/

 


 

6. ”Vi behöver färre men bättre ledamöter i riksdagen” /VLT debatt/
Rubrik i papperstidningen VLT 2019-05-11: Förmånerna skapar förakt
VLT 2019-05-11 Vi behöver färre men bättre ledamöter i riksdagen
_ _ _”Eftersom riksdagspartierna verkar ha stora problem med att få fram lämpliga kandidater till riksdagen, är det kanske bättre att ha färre som utför detta viktiga arbete än många, eftersom en del verkar ha missuppfattat sitt förtroendeuppdrag.
En riksdagsledamot sitter i riksdagen för att se till att vi som bor i Sverige ska kunna se framemot en bra framtid och inte bara se till att nyttja allt till sitt eget bästa. Man tycks ha skapat ett regelverk åt sig själva som vi övriga medborgare saknar förståelse för.
Däremot har de skapat regelverk för oss andra medborgare som är svåra att förstå, bland annat att en person som enligt flera läkare inte längre kan arbeta så kan Försäkringskassans förtroendeläkare påstå motsatsen utan att ha träffat personen i fråga. Resultatet blir att den berättigade försäkringsersättningen uteblir och hänvisas istället till Arbetsförmedlingen, väl där kan dessa tjänstemän konstatera att personen är omöjlig att placera på arbetsmarknaden. Då återstår socialen och där får man inget bidrag om man till exempel äger en bostadsrätt.”_ _ _

 


 

7. Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige /regeringen/
Förslag till en nationell institutin för mänskliga rättigheter i Sverige Ds 2019:4
2019-04-11 Till samtliga remissinstanser från Nätverket för en svensk Människorättsinstitution
(Amnesty International Sverige, Civil Rights Defender, DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, Fonden för mänskliga rättigheter, Funktionsrätt Sverige, Lika Unika, Raoul Wallenberginstitutet, RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning Riksförbundet FUB, Romska Delegationen, Roma International, Roma Institutet, Svenska FN-förbundet, Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen Teskedsordern): Med anledning av promemorian ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” Ds 2019:4
Facebookgrupp: Nekad sjukförsäkring Sluten grupp Remissvar från gruppen om EMR: Skrivelse till regeringen om att följa mänskliga rättigheter 
Remissvaren på regeringens hemsida: Remissvar till Förslag till nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige Ds 2019: 4

 


 

8. “Dagens liberalism leder inte till några minskande klyftor”  /ETC/
Dagens liberalism leder inte till några minskande klyftor Av Per Sundgren, idéhistoriker och ordförande för Stiftelsen Jämlikhetsfonden.
_ _ _”Under senare delen av 1900-talet försvagas detta socialliberala jämlikhetsfokus i både Liberalernas och Centerpartiets program. I det 73 punkters regeringsprogram, som i hög grad drivits fram av Centern och Liberalerna, är nästan inget kvar av denna socialliberalism. Visserligen sägs att en skattereform ska tas fram som ska ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor”, men samtidigt föreslås avskaffad värnskatt, sänkta marginalskatter och att färre ska betala statlig skatt. Till detta kommer en M+KD-budget som också kommer att bidra till ökade inkomstklyftor. När det gäller välfärden slås också fast att det är marknaden som ska råda. Sjukvård, skola och omsorg ska konkurrensutsättas och inga vinstbegränsningar ska finnas.”_ _ _
2017 Ökande klyftor skadar samhället

 


 

9. Den ojämlika tjänstepensionen  /P1 “Plånboken”/
Plånboken P1 2019-04-10 Den ojämlika tjänstepensionen
Det har blivit allt vanligare att olika fackförbund förhandlar om bättre pensionsvillkor för sina medlemmar. Villkoren skiljer sig kraftigt åt beroende på vad man jobbar med. Gruvarbetare och slaktare har mycket förmånliga avtal, jämfört med exempelvis kockar och undersköterskor. Hur kommer det sig att tjänstepensionen är så ojämlik?

 


 

10. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

Norran 2019-05-29 Försäkringskassan har blivit en fälla för sjuka
Sydöstran 2019-04-24 “Vi skulle utgå ifrån att folk ljög”
Aftonbladet 2019-05-17 Att sjuka döms till fattigdom är sjukt
Aftonbladet 2019-05-15 Försäkringskassan: “Medkänsla får inte styra vårt jobb”
svt.se (Jämtland) 2019-05-14 Försäkringskassan står fast vid sin bedömning och hänvisar till lagstiftning
svt.se (Jämtland) 2019-05-14 Läkare larmar igen för en ohållbar situation
svt.se (Jämtland) 2019-05-14 Sven-Erik har nekats sjukpenning trots läkarintyg
vxonews.se 2019-05-13 Stora konsekvenser när Arbetsförmedlingen lägger ner
Säffletidningen 2019-05-13 Låt oss dansa mobbarna av golvet
VK-bloggen 2019-05-13 Skämmes Försäkringskassan
dagenspress 2019-05-12 “Facket kan inte hjälpa eftersom boendet är privat”
Barometern 2019-05-11 Samhället har hårdnat – vi har tappat all emapti om den någonsin funnits
ETC 2019-05-11 Uppenbart att näringslivet inte bryr sig om arbetslösa
Smålänningen 2019-05-11 De arbetslösa förtjänar rätt hjälp
svenska.yle.fi 2019-05-10 Franskt telebolag inför rätta för självmord. “Företagsledningen har medvetet brutit ned dem”
nt.se 2019-05-10 Ta strid mot stressen
allas.se 2019-04-18 Djur och natur kan hjälpa vid utmattningssyndrom
ETC 2019-04-27 “Bra om Mp börjar driva basinkomst”
Aftonbladet 2018-04-24 Beskatta de förmögna – klassklyftorna ökar
svenska.yle.fi 2019-02-03 Gunvor upplevde mobbning på arbetsplatsen: “Möter du inga motgångar så kan du inte utveckla dig”
Aftonbladet 2019-03-02 F-kassan knuffade mig över kanten

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *