Veckomejl Nr 240, lördagen den 25 maj 2019


Innehåll:
1. Var blev ni av? ljuva drömmar… /EU, rasism, banker, cannabis, Transport, Byggnads, Tullfacket mm/
2. Barn och vuxna med ME/CFS  /Malou Efter Tio, TV4, 2019-05-13/
3. Forskarseminarium om ME/CFS 2019-04-12 /Bragée kliniker/

4. De som behöver mest vård får minst vård
5. Debatt om sjukförsäkringen mm /Video och protokoll från Riksdagsdebatt/
6. “Välfungerande sjukskrivningsprocess” /Delrapport till regeringen/
7. 4 procent av BNP: Miljardnota för dålig arbetsmiljö
8. Afa försäkring: Utvecklingen av godkända arbetssjukdomar /Se video + bok/
9. Uppdrag till Arbetsförmedlingen inför reformeringen /Regeringen/

10. Arbetsrätt – sociala medier, visselblåsare och integritet  /Sören Öman, AD/

 

 

1. Var blev ni av…? ljuva drömmar om en rimligare värld /Bio Elektra, Västerås, 19 maj/

Var blev ni av…? – ljuva drömmar om en rimligare värld. Del 4. /Bio Elektra, Västerås, 19 maj/
Om EU, globalisering, välgörenhet, EMU, eurokris, banker, rasism, cannabis, Transport, Byggnads, Tullfacket. (Oberoende produktion av Gunnar Lindholm.)
Filmen visar bakgrunder till de senaste 30 årens ökade klyftor, framväxten av nyliberala och fascistiska missnöjespartier, ökad arbetslöshet, utslagning, fattigdom och främlingsfientlighet, i Europa och världen.
Medverkande i filmen: Hans Alfredsson, regissör, Göran Dahlgren, gästprofessor i sjukvårdsforskning, Liverpool University, P O Edin, fd chefekonom, LO, Lena Endre, skådespelerska, Claes Eriksson, regissör och Galenskapar,Ronny Eriksson, motborgare,Gustav Fridolin, språkrör (Mp), Göran Greider, författare, Kajsa Grytt, musiker, Jan-Erik Gustafsson, ordf för Nej til EU, Dorothea Härlin, Berlin Water Table, Attac, Johnny Johansson, Tullfacket, Mats Ove Johansson, Tullfacket, Gunnar Leifenberg, åkare, Anders Linder, Musiker, Åsa Linderborg, författare, historiker, Lars Lindgren, ordf Svenska transportarbetareförbundet, Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap, Marika Markowits, direktor, Stadsmissionen, Stockholm, Thomas Morell, regionchef, Sveriges Åkeriföretag, Mikael  Nyberg, författare, Alexandra Pacalidiou, författare, journalist, Kevin Sabel, Executive director, “Smart approaches to marijuana”, Carl Schlyter, EU-parlamentariker (Mp), Vandana Shiva, fysiker, författare, Jonas Sjöstedt, partiledare (V), Roland Spånt, fd chefekonom, TCO, Krister Strömberg, avtalsansvarig, Byggnadsarbetareförbundet, Karl Tham, fd ambassadör i Berlin, Maj-Britt Theorin, fd EU-parlamentariker, Stefan de Vylder, nationalekonom, Asbjörn Wahl, författare, Mikael Wiehe, musiker, Kerstin Wikström, musiker

 


 

2. Barn och vuxna med ME/CFS  /Malou efter tio, TV4, 2019-05-13/
Malou Efter Tio, TV4, 2019-05-13:
Författaren och ME-sjuka Karin Alvtegens uppmaning: De måste sluta ducka nu – vi orkar inte längre. ”Osynligt sjuk” – författaren Karin Alvtegen är sjuk i ME och har nyligen släppt boken i ämnet.
Ada blev sjuk när hon var 10 år
18-åriga 
Ada Weber blev sjuk när hon var 10 år. Hon och mamma Jenny berättar om att växa upp med ME och hur familjelivet påverkas.
Simon Cederqvist om sjukdomen ME/CFS: “Det är ett otroligt smärtsamt liv”
”Vi valde inte sjukdomen – men vi valde varann”. 27-årig
e Simon Cederqvist berättar kärleksfullt om livet med sin fru Anita som är svårt ME-sjuk.
Forskare letar efter botemedel mot ME
ME-Forskningen –  Jonas Bergquist, professor neurokemi Uppsala universitet, och Bo C Bertilsson, forskningsledare Bragée ME-center, försöker förstå vad sjukdomen beror på och hur den kan botas.
Så påverkas ME-sjuka av socialförsäkringssystemet
Niklas Altermark är doktor i statsvetenskap och forskar på socialförsäkringssystemet. Han är i slutfasen av en studie där han hittills intervjuat 40 ME-sjuka om hur de påverkas av Försäkringskassans avslag. Resultaten är enligt honom själv mycket uppseendeväckande, så mycket att han gjort en kortare sammanställning redan innan alla 60 intervjuer han ska göra är avslutade.

 


 

3. Forskarseminarium om ME/CFS 2019-04-12 /Bragée kliniker/
Aktuell internationell forskning
Professor Jonas Bergquist, nyligen hemkommen från USA där han deltagit i ett stort konvent kring ME/CFS, berättar om det senaste, internationella forskningsläget.
Varför kronisk trötthet är fel beteckning
Läkarna Björn Bragée och Bo Bertilson ger oss grundläggande kunskap om ME/CFS. De berättar varför “kronisk trötthet” är en missvisande beteckning och de utför också ett par enkla patientundersökningar.

Aktuellt kunskapsläge
Överläkaren Per Julin berättar om den nya rapporten om ME/CFS som han varit en av experterna att ta fram för Statens beredning för utvärdering. Docent Jonas Axelsson ger en bild av ME/CFS ur ett immunologiskt perspektiv.

Patientföreträdares perspektiv
Kerstin Heiling, ordförande i Riksförbundet för ME-patienter och deras anhöriga (RME), berättar om föreningens arbete och om hur det är att ha en ung son som drabbats av ME/CFS. Docent Sture Eriksson, vice ordförande i RME, ger oss en bild av hur vården av ME/CFS-patienter kan förbättras med hjälp av patientföreningarna. Mats Lindström, ordförande i Föreningen för svårdiagnostiserade infektionssjukdomar, redogör för föreningens arbete

Pågående forskningsprojekt
Vi får ta del av olika forskningsprojekt kring ME/CFS från några av landets smärtkliniker. Medverkar gör överläkare Birgitta Peilot, professor Anders Rosén, professor Peter Währborg, medicine doktor Per Julin, smärtläkare Björn Bragée, medicine doktor Bo Bertilsson, legitimerad sjuksköterska Kristina Tellmar och legitimerad sjuksköterska Petra Christiensson.

Se även
Personskadeföreningen NRH – Nack, Rygg-, Hjärnskadades rätt till utredning och diagnos efter trauma!

 


 

4. De som behöver mest vård får minst vård
2018-11-08 Vem kan rädda Sanne?
2019-04-10 Psykrevolten
Sanne lämnades på gatan, svårt sjuk i ångest, anorexia och beroende. Och hon är inte ensam. Svårt sjuka blir utan vård för att de ansvariga kan peka på varandra – vad är det som gått förlorat inom den svenska psykiatrin?
2019-04-10 De som behöver mest vård får allra minst
För en mamma är vanvården av Sanne outhärdlig

 


 

5. Debatt om sjukförsäkringen mm  /Video och protokoll från Riksdagsdebatt/

2019-05-07 Debatt i riksdagen om sjukförsäkringen/socialförsäkringar
/Video, 42 inlägg. Se även “Protokoll för debatten”/
Nej till motioner om socialförsäkringsfrågor (SfU20) Riksdagen sa nej till motionsförslag från allmänna motionstiden 2018 om socialförsäkringsfrågor. Förslagen handlar bland annat om socialförsäkringen, trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll: _ _ _”Jag har nämligen varit mycket tydlig med att vi ska ha en trygg sjukförsäkring som utgår från det stöd som individen behöver för att ha en möjlighet att komma tillbaka till hälsa och arbete igen.”_ _ _
När det gäller sjukersättningen har det pågått ett arbete under förra året på Socialdepartementet där vi ser över just det faktum – där är jag helt och hållet överens med Nooshi Dadgostar – att vi har ett för lågt nybeviljande av sjukersättningar i dag, och regelverket behöver förändras. Jag ser fram emot att komma tillbaka med sådana förslag._ _ _
För min del är det i grund och botten otroligt viktigt att människor naturligtvis inte ska gömmas i förtidspension eller glömmas bort utan att man ska till vara på människors arbetsförmåga. _ _ _
Vi har gjort oerhört m
ycket de senaste fem åren för att renovera sjukförsäkringen, men vi är långt ifrån nöjda. Regeringen kommer att fortsätta den här mandatperioden med att förbättra sjukförsäkringen och se till att människor upplever trygghet och får det stöd som de behöver. Det är min målsättning._ _ _
Mandus Frykman har fått uppdraget som nationell samordnare för sjukskrivningsprocessen och lämnade sitt första delbetänkande i dag. Det handlar om att titta på hela processen och vad vi behöver få på plats för förändringar för att vi i framtiden ska slippa den typ av kantigheter och obalanser som vi har sett de senaste två och ett halvt åren.”

 


 

6. “Välfungerande sjukskrivningsprocess” /Delrapport till regeringen/

Hemsida för “Nationell samordnare för en Välfungerande sjukskrivningsprocess “

“_ _ _Vi tar gärna emot dina synpunkter om hur sjukskrivningsprocessen kan förbättras för att så många människor som möjligt ska kunna återfå hälsa och arbetsförmåga. Mejladress: s.valfungerande.sjukskrivningsprocess@regeringskansliet.se

Vi har så här långt i vårt arbete kommit fram till tre områden som vi tror behöver stärkas för att sjukskrivningsprocessen ska fungera bättre. Vi ser ett behov av:
• En mer stabil sjukskrivningsprocess
• En mer förutsägbar sjukskrivningsprocess

• En sjukskrivningsprocess som ger ett stärkt stöd för återgång i arbete

Vårt fortsatta arbete kommer att handla om att fördjupa analyserna inom dessa områden, ta fram förslag på lösningar samt analysera konsekvenser av förslag. Det är viktigt för oss att ha ett fortsatt utåtriktat arbetssätt eftersom förslag på lösningar behöver tas fram i dialog med processens aktörer för att öka legitimiteten för lösningarna. Vi kommer också att behöva aktörernas hjälp med att analysera olika lösningars konsekvenser._ _ _”
Dagens Medicin 2019-05-08: Utredare vill ha en mer stabil sjukskrivningsprocess
Sjukskrivningsprocessen måste bli mer förutsägbar. Det konstaterar regeringens utredare Mandus Frykman i den delrapport som lämnats till regeringen.
Arbetet 2017-05-08 Bakläxa från Strandhäll: Kommunerna misslyckas med att sänka sina sjuktal
Fack och arbetsgivare i den kommunala sektorn har inte lyckats minska sjukfrånvaron som de har lovat att göra, anser socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 


 

7 procent av BNP: Miljardnota för dålig arbetsmiljö
Arbetarskydd 2017-10-27 Miljardnota för dålig arbetsmiljö

_ _ _” 164 miljarder kronor om året eller fyra procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Det är prislappen för dålig arbetsmiljö, visar en unik internationell kartläggning som Arbetarskydd tagit del av. För första gången har det tagits fram beräkningar på hur mycket dålig arbetsmiljö kostar i olika länder._ _ _

De som dör på grund av dålig arbetsmiljö gör det nästan alltid i arbetsrelaterade sjukdomar: Sjukdomar står för 98 procent av alla dödsfall i arbetet i EU. Bara två procent av de arbetsrelaterade dödsfallen beror på olyckor. Det visar siffrorna som publicerades i september_ _ _ ”

 


 

8. Afa försäkring: Utvecklingen av godkända arbetssjukdomar /Se video + bok/
Afa: Utvecklingen av godkända arbetssjukdomar
”I debatten om arbetssjukdomar figurerar ofta olika siffror och definitioner. I syfte att fördjupa förståelsen kring detta komplexa ämne och regelverkens påverkan av utvecklingen, har AFA Försäkring tagit fram en rapport om arbetssjukdomar.
Rapporten omfattar regelverket för den lagstadgade och den kollektivavtalade försäkringen samt utvecklingen av godkända arbetssjukdomar fördelat på kön, yrke och diagnos. Rapporten presenterades vid ett seminarium av analytiker Anna Weigelt och Michel Normark chef för Analys- och försäkringsvillkor, AFA Försäkring.”
Presentation i bokform: Arbetssjukdomar

 


 

9. Uppdrag till Arbetsförmedlingen inför reformeringen
Uppdrag till Arbetsförmedlingen inför reformeringen
I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna i januari anges att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Staten ska genom Arbetsförmedlingen fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

 


 

10. Arbetsrätt – sociala medier, visselblåsare och integritet  /Publika föredrag av Sören Öman, ordförande Arbetsdomstolen. Kostnad: 6 500 kr/

Arbetsrätt – sociala medier, visselblåsare och integritet

2019-05-04 hemsida sorenoman.se
“Vad gäller och senaste nytt – Ny lagstiftning om skydd för visselblåsare och meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och flera andra lagförslag på gång.
Får en anställd skriva vad som helst på sin privata Facebook-sida?
Yttrandefriheten i arbetslivet har länge varit omdiskuterad. På senare tid är det särskilt sociala medier och visselblåsare som slår larm om upplevda missförhållanden samt meddelarfrihet för anställda i offentligt finansierad verksamhet som varit aktuella. Det har på senare år tillkommit en del praxis som klargör vad som gäller. Det är fråga om domar från Arbetsdomstolen och Europadomstolen samt yttranden från JO. Det har också kommit ny lagstiftning på området. Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden trädde i kraft den 1 januari 2017. Lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter (skola, vård och omsorg) trädde i kraft den 1 juli 2017. Redan innan lagen trädde i kraft föreslogs det att den skulle utvidgas till att omfatta även bl.a. anställda inom kollektivtrafiken (SOU 2017:41

Nu har regeringen också föreslagit att anställda vid fristående skolor ska få ett förstärkt meddelarskydd från den 1 juli 2019 (lagrådsremiss 2018 02 15). En ny EU-anpassad lag om företagshemligheter har föreslagits (prop. 2017/18:200
Även den personliga integriteten i arbetslivet har länge varit uppmärksammad. Området upplevs som krångligt, eftersom det inte finns någon samlad lagstiftning. I stället är man hänvisad till ett antal vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen, JO, Europadomstolen och Datainspektionen samt spridda bestämmelser i olika lagar, t.ex. från den 25 maj 2018dataskyddsförordningenkameraövervakningslagenregeringsformenEuropakonventionenbrottsbalken m.fl. En ny kamerabevakningslag har föreslagits (prop. 2017/18:231En offentlig utredning har lämnat förslag om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48), som nu utreds vidare (dir. 2018:12
På denna kurs reder vi ut vad som kan anses gälla i dag mot bakgrund av senare års praxis. Du får också kunskap om de senaste lagstiftningsnyheterna och utredningarna på området.
Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen, skilje­man, ut­redare, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd. Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myn-dig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 503 före­drag sedan 2004.)

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *