Veckomejl Nr 239, torsdag den 2 maj 2019


Innehåll:
1. Demonstration för välfärd, trygghet, rättvisa /Torsdag 16 maj Sergels torg – Mynttorget/
2. Lärarmarschen – lärarupproret /Lördag 18 maj kl 13.45, Sergels Torg/
3. Om skolan – OECD-rapporten som försvann
4. “Håkan Juholt – en katt bland hermelinerna” 
/Elektra Bio, Västerås 7 maj kl 16.30/
5. Det här är verkligheten: Avslag från Försäkringskassan /Facebook Video/
6. Sverige måste få tillbaka en trygg sjukförsäkring /Namninsamling/
7. Arbetssjukdomar som stress dödar fler än arbetsplatsolyckor /Arbetsmiljöverket/
8. Arbetarkvinnor bör jobba in i graven
9. Intervju om F-Kassan: Rättssäkerhet utan personligt ansvar.  /Podd-radio/
10. Enig riksdag om återinförande av tjänstemannaansvar /Riksdagen 2018-04-18/
11. Riksrevisionen granskar Försäkringskassan
12. Make a change /Anti-mobbnings-organisation/

 

 

1. Demonstration för välfärd, trygghet, rättvisa /16 maj Sergels Torg – Mynttorget/

Demonstration för välfärd, trygghet och rättvisa 16 maj kl 17, Sergels Torg – Mynttorget.
”Demonstrera med oss på Sergels torg!
• Stärkta anställningsskydd, kollektivavtal och fackliga rättigheter. Nej till utökade undantag i turordningsreglerna
• Värna och bygg ut allmännyttan. Nej till marknadshyror – en bra bostad till rimlig hyra ska vara en social rättighet
• Nej till skattesänkningar för de rika
Skatt efter bärkraft för ökad jämlikhet och en pension som går att leva på
• Välfärd utan vinst. Gemensam kamp för upprustad välfärd, återupprättad asylrätt och social trygghet
• För nollutsläpp och ökad jämlikhet. Internationell solidaritet för demokrati och klimatansvar, massiva investeringar i klimatomställning nu
Välfärdsalliansen består av:
Hyresgästföreningen region, Nätverket Rädda Hyresrätterna,
Elettan (Elektrikerna VK1), Nätverket Gemensam Välfärd, Unga Byggare Stockholm-Gotland SEKO Stockholm, Hotell- och Restaurangfacket avd Stockholm-Gotland, Norra Järva Stadsdelsråd, Klimataktion”

 


 

2. Lärarmarschen – lärarupproret /Sergels torg lördag 18 maj kl 13.45/
Facebook Lärarmarschen – lärarupproret
Skolvärlden 2019-04-30 Lavinartat intresse för Lärarmarschen. Vi ska visa att vi är många
Skolvärlden 2019-03-27 Fler demonstrerar mot skolnedskärningar
kommunen
Skolvärlden 2019-04-05 Skolchef klarade inte att spara på skolan – får sparken

 


 

3. Om skolan: OECD-rapporten som försvann
Dagens Arena 2019-04-24 Rapporten som försvann
LO-bloggen 2019-04-17 Bildt-regeringen varnades av OECD om skolsegregation och försämrad likvärdighet redan 1992
Skolvärlden blogg 2019-04-28 Det fanns all anledning för regeringen Bildt att gömma OECD-rapporten
Skolvärlden 2019-04-05 Ojämlikheten i svensk skola är förödande
Skolvärlden blogg 2019-04-01 Ingen i Sverige verkar lyssna på OECD – och det är allvarligt
OECD Ecoscope 2019-03-29 Sweden’s schools: Lessons from histori to build a better future
2015-05-24 OECD: ”Sveriges skolsystem har förlorat sin själ”
2013-10-10 Sweden’sFor-Profit Private School Experiment Is Turning Into A Disaster

 


 

4. “Håkan Juholt – en katt bland hermelinerna” /Elektra Bio, Västerås 7 maj kl 16.30/
Håkan Juholt – en katt bland hermelinerna En film av Gunnar Lindholm
Kommentatorer: Roland Sundgren, f d riksdagsledamot, Richard Appelbom, tidigare politisk redaktör på Västmanlands Läns Tidning (VLT), Töres Theorell, läkare, professor emeritus i stressforskning. Filmen ingår i Dokumentärfilmsdagar på Elektra 6-8 maj 2019

Medlemmar i SLUSSA Vänner betalar 20 kr (ordinarie biljettpris 70 kr)

 


 

5. Det här är verkligheten. Avslag från Försäkringskassan /Facebook /
Facebookgruppen ”Protestera mot Försäkringskassans behandling av sjuka människor” 2019-04-30
Det här är verkligheten #meddelandetillforsakringskassan
Arbetaren 2018-04-18 Facket på FK: Vi har varnat sedan 2015
Arbetaren 2018-05-30 Allt fler blir av med sjukpenningen

 


 

6. Sverige måste få tillbaka en trygg sjukförsäkring /Namninsamling/
Sverige måste få tillbaka en trygg sjukförsäkring 
”Idag har inte sjukdomsdrabbade människor rätt till den sjukskrivning, som läkare bedömt att de behöver som del av rehabilitering för att om möjligt återfå arbetsförmåga och hälsa. Det är nämligen INTE LÄKAREN som får bedöma arbetsoförmågan, för det ansvaret ligger på FÖRSÄKRINGSKASSANS HANDLÄGGARE. _ _ _”

 


 

7. Arbetssjukdomar som stress dödar fler än arbetsplatsolyckor
Arbetsmiljöverket 2019-04-28 Sjukdom av jobbet dödar fler än olycksfallen
DN 2019-04-27 Arbetssjukdomar som stress dödar fler än arbetsplatsolyckor 

 


 

8. Arbetarkvinnor bör jobba in i graven
Patrik Lundberg Arbetarkvinnorna bör jobba in i graven, enligt Fredrik Reinfeldt
SCB Medellivslängden ökar mest för högutbildade
Forskning&Framsteg 
Ökade klyftor även i livslängd

 


 

9. Intervju om F-Kassan: Rättssäkerhet utan personligt ansvar.  /Podd-radio/
Podd-radion Sverige Granskas 2019-03-31 Rättssäkerhet utan personligt ansvar
Facebook: Nekad sjukförsäkring öppen grupp
Dagens Juridik 2019-04-23 Både domar och beslut ska motiveras, då bryter domstolarna mot Europakonventionen
Dagens Juridik 2018-02-26 Utförsäkrade går till EU – “Försäkringskassan bryter mot grundläggande rättigheter” 
ESO-rapport 2015: ”Maktutövning under lagarna” – En ESO-rapport om trotsiga kommuner

 


 

10. Enig riksdag om återinförande av tjänstemannaansvar /Riksdagen 2018-04-18/
Riksdagsbeslut 2018-04-18 Regeringen bör överväga utökat straffansvar för tjänstefel (KU37)
Dagens Juridik 2018-04-18 
Fler tjänstemän ska kunna straffas – riksdagen vill öka det personliga ansvaret
Se även SLUSSA Veckomejl Nr 232

 


 

11. Riksrevisionen granskar Försäkringskassan
Fb 2019-05-01: Riksrevisionen granskar försäkringskassan
”Riksrevisionen granskar nu Försäkringskassan — därför SKRIVER VI OCH BERÄTTAR FÖR DEM om våra upplevelser av FK. .
Vad är Riksrevisionen? undrar du kanske…
Riksrevisionen har till uppgift att granska statliga myndigheter och verksamheter. De undersöker om dessa följer direktiv, regler och föreskrifter. De kontrollerar om de når sina mål och om de statliga insatserna är effektiva och samhällsnyttiga. De kontrollerar alltså om Sveriges regering och de svenska myndigheterna sköter sitt arbete. Om de hittar brister, så rapporterar de dem och ger rekommendationer för att förbättra verksamheten.
GÖR SÅ HÄR: .
¤ Skriv om din upplevelse av Försäkringskassan.
¤ Berätta hur de agerat, hur deras agerande och beslut drabbat dig.
¤ Beskriv vilka konsekvenser detta har fått för dig och din familj. .
Skicka din berättelse till registrator@riksrevisionen.se.
eller skriv direkt i kontakt-formuläret på Riksrevisionens sida.
Här är länk dit: https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/inledda-granskningar/insatser-vid-nekad-sjukpenning.html ”
Riksrevisionen 2019-03-21 Insatser vid nekad sjukpenning

 


 

12. Make a change /Anti-mobbnings-organisation/
Hej,
Vi har förmånen att få hjälp bro-bono av kommunikationsbyrån DDB som är en av de största i norden och även världen. Under detta året kommer vi att trycka hårdare på arbetet kring att förebygga mobbning på arbetsplatsen. Inom kort kommer vi därför att skapa debatt kring en kontroversiell kampanj som har två målgrupper:
1. Politiker i syfte att skapa påtryckningar och förändring kring rådande lagstiftning.
2. Svenska folket och arbetslivet med syftet att skapa opinion, öka kunskapen och engagemanget.
Vi kommer därför att fokusera på rösterna hos de som valt att avsluta sina liv eller de som försökt med direkt anledning av kränkningar på sin arbetsplats. Därför räcker jag nu ut i handen till er med en fråga som jag vet är känslig men mycket viktig i detta sammanhanget.
Jag vill komma i kontakt med familjer som förlorat en familjemedlem med anledning av mobbning på arbetsplatsen. Jag söker även dem som blivit drabbade och försökt att avsluta sina liv som kan vara behjälpliga om de orkar och vill vara talespersoner.
Kampanjens rubrik och arbete bygger på att lyfta fram rösterna hos dem som förlorat sina liv för att skapa debatt kring deras val pga samhället brustit.
Har ni någon person ni skulle vilja hänvisa till eller vet någon som kanske skulle vilja bidra. Be dem gärna att kontakta mig på min mailadress.
Varma hälsningar,
Christian Nordenström
Grundare av Make a change
christian@makeachange.se

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *