Veckomejl Nr 238, måndag den 22 april 2019


Innehåll:
1. ”När lögnen blir sanning” 
/Seminarium 25 april om KI/Macchiarini. Arrangör: Transparency International/
2. “Juholt – en katt bland hermelinerna” /Film och samtal 7 maj. Bio Elektra Västerås/
3. Var blev ni av? Del 3 /GL Media/
4. Rätten till rättvisa
  /Bok, föreläsningsserie och podd/
5. Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet /Arbetsmiljöverket/
6. Personalflykt från psykiatrimottagning i Solna
7. Är utrikes födda överrepresenterade i brottsstatistiken? /migrationsinfo.se/
8. Rapporter från Riksrevisionen
9. 12 000 ID-kapningar i månaden

 

 

1. “När lögnen blir sanning”/Seminarium 25 april om KI/Macchiarini. Transparency International/

Seminarium 2019-04-25 När lögnen blir sanning: Om händelserna efter Macchiariniaffären
Datum och tid: 25 april, kl. 17:30-18:30
Plats: SUP46, (Europahuset, plan 3), Regeringsgatan 65, Stockholm
Välkommen att anmäla dig här.
Harriet Wallberg var rektor på Karolinska institutet då Macchiarini rekryterades men lämnade i slutet av 2012. En utredning beställd av KI koncentrerade sig främst på rekryteringen av Macchiarini och menade att Harriet Wallberg varit ansvarig för ‘allvarliga’ fel i rekryteringen, vilket fick till följd att hon snabbt avskedades som universitetskansler. Däremot lades något förvånande inte alls lika mycket eller mer emfas på själva hanterandet av Macchiariniaffären. Blev Harriet Wallberg en bekväm syndabock?
Men som hon visar i sin bok finns det många märkligheter i KI:s och övriga inblandades agerande, bland annat i utredningens tillkomst, genomförande och underbyggnad, brist på sanning, transparens och integritet både på institutionell och individuell nivå före och efter utredningen, märkligt försvinnande av dokumenten- offentliga handlingar – som använts som underlag för utredningen mm.
Allt detta väcker frågor om bland annat förvaltningskultur, åsidosättande av regler och förordnanden och rättssäkerhet, politiska hänsyn mm i svensk förvaltning.
Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade. Anmälan krävs.

Macchiariniaffären – Sanningar och lögner på Karolinska Av Bosse Lindquist

 


 

2. “Juholt – en katt bland hermelinerna” /Film och samtal 7 maj. Bio Elektra Västerås/
Oberoende produktion av Gunnar Lindholm.
”Håkan Juholt kommenterar i filmen tiden som partiledare för socialdemokraterna och ger sin vision av en socialdemokratisk politik, för ett Sverige där partier som SD inte har någon grogrund. Efter filmen (45 min) följer en diskussion med inbjudna kommentatorer och publik.”
Kommentatorer:
Roland Sundgren, f d riksdagsledamot för socialdemokraterna
Richard Appelbom, tidigare politisk redaktör VLT (Västmanlands Läns Tidning)
Töres Theorell, läkare, professor emeritus i stressforskning
representanter för SEKO och kommunal
Moderator: Maria Werme, Nätverket SLUSSA
OBS: Filmen spelades in före Juholts utnämning till ambassadör på Island
Tisdagen den 7 maj kl 16.30 – 18.00, biografen Elektra, Culturen, Sintergatan 6, Västerås.

 


 

3. Var blev ni av? Del 3 /GL Media/
Oberoende produktion av Gunnar Lindholm, GL Media.
Var blev ni av? Del 3 (ljuva drömmar om en rimligare värld…) är en film som i fyra delar försöker beskriva samhällsutvecklingen och förklara samband och orsaker till den svenska modellens haveri. Den är en fortsättning på de tidigare filmerna ‘Krisen och framtiden’ och ‘Har vi lämnat den svenska modellen?’ från 1997 som bland annat tog upp att orsakerna till 90-talskrisen kom från felaktiga beslut som drivits fram av grupper inom näringslivet/moderaterna. Jag varnade för att om inget gjordes var risken stor att Sverige skulle bli ytterligare ett i raden av alla de länder som genomfört systemskiften med massarbetslöshet, ökande klyftor, utslagning och fattigdom som följd.”
Medverkande i filmen:
Conny Andersson, ombudsman, Svenska Målareförbundet
Rebecka Bohlin, författare till bl a “De osynliga”
Johan Cullberg, professor i psykiatri
Kjell Dahlberg, målare P O Edin, fd chefekonom LO
Ronny Eriksson, motborgare
Lena Ezelius, ordf för Kommunal, sektion 31, Enskede Årsta
Jenny Fjell, läkare, initiativtagare till nätverket Resurs
Bengt Järhult, läkare
Carola Karlsson, mentalskötare
Helle Klein, präst, chefredaktör, Dagens Arbete
Anders Linder, musiker
Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap
Marika Markovits, direktor Stadsmissionen, Stockholm
Mikael Nyberg, författare
Johan Rabaeus, skådespelare
Chato Rasoal, doktor i psykologi, Linköpings universitet
Sandro Scocco, chefekonom, Arena
Rolf Sjöstrand, SEKO SJ
Claudette Skilving, Social Aktion Nu
Ann-Marie Strömberg, socialsekreterare, medlem i nätverket “Nu bryter vi tystnaden”
Töres Theorell, professor emeritus
Maria Werme, ordf i föreningen SLUSSA
Kent Werne, journalist, författare
Mikael Wiehe, musiker
Amin Wikman, socialsekreterare, medlem i nätverket “Nu bryter vi tystnaden”
Mats Wingborg, journalist, författare
Jenny Wrangborg, poet
Teckningar: Lars-Eirk Håkansson (Lehån) och Robert Nyberg
Foto: Gunnar Lindholm och Laszlo Schüszler
Musik: Joachim Hafergut

 


 

4. Rätten till rättvisa  /Bok, föreläsningsserie och podd/
Bok: Rätten till rättvisa
“I en tid av krympande resurser till det gemensamma och då politiska stridsfrågor i högre utsträckning avgörs i domstolen snarare än i talarstolen har tillgången till rättsväsendet – rätten till rättvisa – blivit en brännande fråga. När detta sker samtidigt som enskilda medborgare allt oftare behöver gå till domstol för att få sina sociala rättigheter tillgodosedda behövs nya sätt att tänka och agera.
Antologin Rätten till rättvisa vill belysa denna nya verklighet. De inledande bidragen handlar om hur politiken förrättsligats och juridiken politiserats, och de följande texterna visar genom nedslag i barnrätt, hyresrätt, socialförsäkringsrätt, socialrätt, asylrätt och miljörätt hur människor får – eller inte får – tillgång till rättvisa. Ambitionen är att inleda ett politiskt samtal om dessa frågor.”

Podd med juristerna Fatima och Johanna:
1. Vad är rörelsejuridik?
2. Förbjuda rasistiska organisationer?
3. Vem är en brottsling?
Facebook: Akademin för rörelsejurister
2019-04-04 P4 Stockholm med Fatima & Joanna
USA: Movement Law (Juridisk aktivism – ett verktyg för samhällsförändring)
Poeten Jenny Wrangborg tolkar rätten till rättvisa

 


 

5. Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet /Arbetsmiljöverket/
Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet
2019-04-05: Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

 


 

6. Personalflykt från psykiatrimottagning i Solna
P4 Stockholm 2019-04-04 Personalflykt från psykiatrimottagning i Stockholm

Eftersatt psykiatri ska ersättas med satsning på vårdcentraler

 


 

7. Är utrikes födda överrepresenterade i brottsstatistiken? /migrationsinfo.se/
Ur Migrationsinfo.se
Samtidigt som det finns många studier som visar att utrikesfödda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken finns det få undersökningar som med empirisk metodik belyser orsaker till denna överrepresentation. Generellt sett kan denna överrepresentation bero på tre faktorer:

  • Diskriminering inom rättsväsendet
  • Förhållanden kopplade till ursprungslandet
  • Faktorer kopplade till levnadsförhållanden i Sverige

Troligen orsakas den ovan nämnda överrepresentationen av alla dessa faktorer, men ny forskning5 visar att grundorsaken är skillnader i levnadsförhållanden i Sverige mellan den invandrade och den inhemska befolkningen.
Kriminalitet bland utrikes födda.
Internationell forskning om kriminalitet bland utrikes födda.
Beställ den nya utgåvan av Migrationsinfo för alla

 


 

8. Rapporter från Riksrevisionen
Skr. 2018/19:13  Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget 
Skr 2018/19:51
 Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen 

 


 

9. 12 000 ID-kapningar i månaden
Metro 2019-03-19 Beställde 1 400 mobiler genom id-kapning – äldre i hela landet drabbade.
Dagens Industri 2018-10-09 Grovt kriminella finansierar sin verksamhet så här, 12 000 ID-kapningar i månaden. 
Expressen 2018-07-19 Larm: ID-bedragarnas bluffvåg mot svenska folket
Skatteverket om hur du kan skydda dig mot identitetsintrång

 


 

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *