Veckomejl Nr 236, söndag den 10 februari 2019


Innehåll:
1. Bevisning finns – ändå läggs polisutredning ner /SLUSSA-debatt/
2. På spaning efter etik inom vården
3. Avvecka vårdvalet – fel människor får vård
4. 600 sjukhusläkare i upprop på SU
5
. Göran Rosenberg: Greta Thunbergs panik /P1 Gomorron världen/
6. ”Lika för alla?” ESO-rapport om skolans likvärdighet 

7. Skolan /forts från Veckomejl 234/
8. Regeringsförklaringen och Januariavtalet
9. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se 

 

1. Bevisning finns – ändå läggs polisutredning ner /SLUSSA-debatt/
Vlt 2019-03-03  Bevisning finns – ändå läggs polisutredning ner
(I papperstidningen 2019-03-04: ”Varför, polisen?”)
”Biträdande lokalpolisområdeschef Linda Hedmark skriver i VLT att det är viktigt att anmäla brott. Men varför anmäla då inte ens grov misshandel tas på allvar?
En SLUSSA-medlem blev misshandlad förra året med bland annat skärning i ansiktet. Trots att polisen var på plats efter några minuter lades ärendet ner dagen efter.
Allt skedde på öppen gata mitt i centrum. Bevisning finns med videofilmer, foton på skador i ansiktet, läkarjournal, sönderslitna kläder, vittnesmål. Många dokument har kommit bort hos polisen, bland annat skrivelse från advokat. Vid förhör har man inte frågat efter sådant som kan användas som bevis, ändå har man återigen lagt ner förundersökning just på grund av bristande bevisning.”_ _ _
SLUSSAs kommentar: Är alla i polishuset utbrända?…

 


 

2. På spaning efter etik inom vården
Dagens.dn.se 2018-12-18 På spaning efter etik inom vården 
Etiska aspekter uteblir ofta i det beslutsfattande arbetet inom vårdens ledning och styrning. Chefer tvingas även utgå från värdemässigt motstridiga verksamhetsmål, säger forskaren Erica Falkenström.

 


 

3. Avvecka vårdvalet – fel människor får vård
Avveckla vårdvalet – fel människor får vård” 
Vårdvalet har lett till fler vårdbesök för de med lindrigast symtom och färre för de allra sjukaste. Om riksdagens etiska plattform ska följas måste vi överväga att avveckla primärvårdens vårdval, skriver läkaren 
Jan Halldin.

 


 

4. 600 sjukhusläkare i upprop på SU
600 sjukhusläkare i upprop på SU
Drygt 600 läkare har ställt sig bakom uppropet på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nu är uppropet överlämnat till sjukhus- och regionledning.

 


 

5. Göran Rosenberg: Greta Thunbergs panik /P1 Gomorron världen/
Gomorron världen 2019-03-03 Göran Rosenberg: Greta Thunbergs panik
_ _ _”Kärnkraftsmotståndarna åberopade sig på nåförsiktighetsprincipen. Om den aldrig så lilla risk man tar sätter för mycket på spel, är det bättre att vara försiktig i överkant.
Det är mycket som står på spel också i klimatfrågan. Men det gäller inte bara det fysiska klimatet utan också det sociala och politiska.
Det finns de som menar att vi måste välja mellan klimatet och demokratin; demokratin klarar inte av att genomdriva de snabba och drastiska omställningar som klimatet kräver.
Eller mellan klimatet och rättvisan; en klimatomställning som tar för mycket hänsyn till rättvisa är en försenad klimatomställning. Räddningen av klimatet kan lätt bli ett mål som helgar medlen. Men försiktighetsprincipen måste gälla också medlen.
Medel som riskerar att undergräva demokratin och rättvisan riskerar också att undergräva de politiska och sociala förutsättningarna för att i någotsånär fredliga former göra vad som krävs.
Jag tror Greta Thunberg har rätt i att ett visst mått av panik är på sin plats med tanke på vad som står på spel, men jag tror också att ett visst mått av panik kanske är vad som behövs för att kallt och klart inse vad som står på spel.”_ _ _

 


 

6. ”Lika för alla?” ESO-rapport om skolans likvärdighet
/ESO-gruppen, finansdepartementet/

ESO-rapport 2019:1: Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet
Pressmeddelande 2019-02-15: En mer likvärdig skola eftersträvas men innebörden är oklar
ESO-seminarium 2019-02-15 Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig? /Video/

_ _ _”Frågor som belyses är bland annat:
– Varför är likvärdighet i skolan en relevant målsättning och vad innebär det?
– Vilka insatser kan leda till en mer likvärdig skola?
– Kan och bör elevsammansättningen i skolan påverkas?”_ _ _

ESO-gruppens hemsida:  _ _ _”ESO är en självständig kommitté under Finansdepartementet. Arbetet leds av ordförande Hans Lindblad, riksgäldsdirektör. I övrigt består ESO av ledamöter med kunskaper från olika samhällsvetenskapliga discipliner och offentlig förvaltning. Till styrelsen är också tre experter knutna. De deltar i styrelsens möten men inte i dess beslut. Styrelsen är ansvarig för verksamheten och anger riktlinjerna för arbetet. Detta innebär bl.a. att styrelsen prioriterar mellan studieområden, beslutar vilka studier som ska genomföras och vilka studier som ska ges ut i ESO:s löpande skriftserie.”_ _ _

Wikipedia om Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi: _ _ _”ESO inrättades 1981, lades ned i juni 2003 av regeringen Persson och återinrättades i december 2007 av regeringen Reinfeldt (Dir.2007:46)[1]. ESO består av åtta ledamöter som bistås av ett kansli. Styrelsen är ansvarig för verksamheten och anger riktlinjerna för arbetet medan kansliet medverkar i arbetet med att bland annat precisera frågeställningar och engagera författare. Vid återinrättningen 2007 utsågs Lars Heikensten till expertgruppens ordförande. Han efterträddes 2013[2]av fil dr Hans Lindblad, riksgäldsdirektör”
Wikipedia om Hans Lindblad: Hans Erik Olof Lindblad, född 1960, är en svensk nationalekonom och ämbetsman. Anders Borg 2003 rekryterade honom till Moderaternas riksdagskansli där han blev biträdande chef, trots att han inte varit partiaktiv dessförinnan. Han var sedan den borgerliga valsegern 2006 statssekreterare med ansvar för budgetfrågor hos Anders Borg på Finansdepartementet. Som statssekreterare var Lindblad med om att ta fram sju statsbudgetar.

DN 2018-07-07 Därför är det nödvändigt att se över statens utredningar

 


 

7. Skolan /forts från Veckomejl 234/
Dagens Samhälle 2019-02-21 Statlig skola skapar chans till likvärdighet
Vi har tre stora problem i dagens samhälle: lärarbrist, minskad likvärdighet och segregation. Inte minst lärarbristen bör betecknas som en samhällsfara. Att tro att 290 kommunala och tusentals privata huvudmän ska ta ansvar för den är inte rimligt.
En statlig arbetsgivare skulle kunna skriva avtal som snabbt återställer förtroendet hos lärarna för arbetsgivaren. Inom ramen för en skolmyndighet med regional förankring kan man bygga upp professionsprogram i enlighet med Björn Åstrands utredning om hur läraryrket kan bli mer attraktivt. På samma sätt skulle statlig finansiering och ett annat fördelningssystem kunna lägga en grund för likvärdighet i skolors finansiering.
Slutligen skulle åtgärder som begränsar etablering av skolor och förändrade skolvalsregler kunna hjälpa till att bryta den av skolvalet skapade segregationen som vi ser breda ut sig i svenska städer. Men vart kommer utredningen att landa?

Konkurrensen om eleverna sänker kvaliteten i skolan
Skolorna har nu konkurrerat om eleverna i drygt 25 år,  men än har inget kvalitetslyft kunnat skönjas. Enligt internationella studier har utvecklingen till och med gått åt fel håll. Sten Svensson och Daniel Suhonen

Våra pensionspengar ska inte betala skolans privatisering
Den statliga myndigheten AP-fonderna är med och finansierar privatiseringen av skolan. På så sätt undandrar staten viktiga delar av samhället från demokratiskt beslutsfattande, skriver Göran Drougge och Magnus Ekblom, lärare respektive tidigare lärare i Academedia.

Mätandet gör lärarna till marionetter”
Filosofen Jonna Bornemark vill se en renässans för det subjektiva och omätbara i skolan, till pedanternas förtret. En intervju med Jonna Bornemark om NPM i skolan, som har publicerat en ny bok; ”Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde”.

Dags att M svänger om att förstatliga skolan
Efter januariavtalet är det bara ni som står vid sidan av. Åsa Fahlén, ordf i LR

Den svenska skolsituationen är katastrofal

Agenda 2019-03-10 (30 minuter in i programmet)
“Regeringen vill garantera alla barn en likvärdig skolgång. Är det möjligt utan att begränsa det fria skolvalet?”
I studion utbildningsminister Anna Ekström (S). Programledare: Anders Holmberg.

 


 

8. Regeringsförklaringen och Januariavtalet

Regeringsförklaringen 

Januariavtalet tillsammans med kommentarer från Kommunals utredare till de ”73 punkterna”.

 


 

9. Nytt under “Övriga debatt” på slussa.se

Solrosuppropet 2019-03-08 Tankar om dagens sjukförsäkring
Vlt 2019-03-04 Bevisning finns – ändå läggs polisutredning ner
DN 2019-03-02 Januariavtalet minskar inte växande klyftor i samhället
Dagens Samhälle 2019-02-28 Kommunal: ”Ta krafttag mot den dåliga arbetsmiljön”
SVT Västerbotten 2019-02-28 Fler kvinnor än män anmäler kränkningar på arbetet
Metro 2019-02-27 Debatt: Så kan vi fånga upp psykisk ohälsa hos män
Aftonbladet 2019-02-27 Vårdentreprenören beter sig som ett fä
Barometern 2019-02 27 Arbetsförmedlingen behöver göras om i grunden
Dagens Samhälle 2019-02-27 Nya momsen kan tvinga vårdcentraler att slå igen
Aftonbladet 2019-02-26 Dålig arbetsmiljö gör kvinnor sjuka
SvD 2019-02-26 Januariavtalet löser inte vårdens problem
DN 2019-02-23 För sjukvårdsjätten Capio är vinst viktigare än patienter

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *