Veckomejl Nr 235, torsdag den 28 februari 2019


Innehåll:
1. Food2Change /”Hämtar matsvinnet lokalt överallt”/
2. LO-rapport om sjukförsäkringen
3. Stoppa tvångsprivatiseringen av sjukvården /Gemensam välfärd/
4. Psykakuten larmar: Vi måste lyssna på varandra  /SVT Jönköping/
5. Unga med funktionsnedsättning hamnar hos socialen /SVT Nyheter Öst/
6. Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem /Regeringen remiss/
7. De hemliga sällskapen. Här äga kvinnor ännu inte tillträde
8. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

 

 

1. Food2Change /”Hämtar matsvinnet lokalt överallt”/
Tips från SLUSSA-medlem:
Food2Change 
är e
n förening där medlemmar betalar 600kr/halvår och får hämta mat mm i affärer, ibland flera gånger per vecka. Man får inte tjäna mer än 13000kr före skatt/månad. Ansökan görs på hemsidan: Food2Change
Vid frågor kan man ringa medlemstjänst – 072 335 76 00
Man kan spara flera tusen kronor per år.
Kram
/Annie

 


 

2. LO-rapport om sjukförsäkringen

LO-rapport om sjukförsäkringen
Rapport: ”Sjukförsäkringen behöver repareras – en kort sjukförsäkringsanalys från LO”.
Författare: Kjell Rautio
_ _ _”Under en lång tid har det stått klart att sjukförsäkringen dras med stora brister som skapar

otrygghet för landets löntagare. Inkomstskyddet vid sjukdom har successivt urgröpts sedan

1980-talet. Inkomsttaket i försäkringen har inte följt den allmänna löneutvecklingen. De mest

akuta problemen härrör dock huvudsakligen från de förändringar i sjukförsäkringen som

alliansregeringen drev igenom sommaren 2008 – den så kallade rehabiliteringskedjan.

Förändringar i sjukförsäkringen som gjordes 2008 innebar i ett flertal avseenden ett

omfattande systemskifte. Då infördes bland annat absoluta tidsgränser för när och hur den

sjukskrivnes arbetsförmåga ska prövas.1 Den arbetsförmågeprövning som sker vid dessa

tidsgränser tar ingen hänsyn till att individerna har olika omställningsförmåga exempelvis

beroende på ålder, utbildningsbakgrund eller bosättningsförhållanden2. Arbetsförmågeprövningen

efter ett halvt års sjukskrivning görs också, så som LO ser det, i praktiken mot vad

som är en teoretisk/fiktiv arbetsmarknad.3

Tryggheten om vi blir långtidssjuka försämrades dessutom kraftigt år 2008 på grund av att

regelverket rörande sjukersättningen (tidigare benämnt ”förtidspension”) stramades åt så att

Sverige idag har vad som sannolikt är OECD:s hårdaste kvalifikationskrav.4

Kravställandet i rehabiliteringskedjan blev, utifrån den värdegrund som allianspolitiken utgick

ifrån, ensidigt inriktad på krav riktade mot den enskilde försäkrade. Motsvarande krav eller

incitament saknas nästan helt när det gäller de aktörer som verkligen kan se till att den

enskilde får tillgång till en kvalitetssäkrad medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering –

det vill säga arbetsgivaren, de ansvariga myndigheterna samt sjukvården.

Konsekvensen av alliansens sjukregler har i enskilda fall varit förödande och skapat många

mänskliga tragedier. När det offentliga skyddsnätet rullats tillbaka har ansvaret för det sociala

risktagandet privatiserats. Anhöriga, släkt eller vänner, olika välgörenhetsorganisationer och

kommunernas socialkontor har allt för ofta tvingats gripa in. Värst drabbade är kvinnor i Loförbunden med relativt sett låg lön. Bristerna i sjukförsäkringen skapar och förstärker gamla

köns- och klassorättvisor.”_ _ _


Sjukförsäkringen behöver repareras
Sjukförsäkringen är viktig för att hålla ihop samhället och grundläggande för vår tillit till hela välfärdsstaten. Vi måste kunna lita på att den trygghet vi betalt för, via sjukförsäkringsavgiften, verkligen finns där den dagen vi behöver den. Detta är skälet till att LO en längre tid drivit på för att vi ska få en tryggare och rimligare sjukförsäkring. De mest akuta åtgärderna som behöver genomföras kan kort kan sammanfattas i fem punkter.

• Sjukförsäkringens tidsgränser måste omvandlas till stödjepunkter, där den enskilde

rustas med tydliga rehabiliteringsrättigheter.

• Karensen i sjukförsäkringen måste avskaffas och sjukpenningen ska vara 80 procent

under hela sjukperioden.

• Målstyrningen av Försäkringskassan måste förändras så att fler garanteras trygghet när

de är så sjuka att de inte kan jobba.

• Sjukersättningen måste höjas och kvalifikationskraven för att få sjukersättning bli mer

rimliga så att långtidssjuka garanteras ekonomisk trygghet. Rätten till sjukersättning

måste förlängas så att alla har möjlighet att skjuta upp uttaget av allmän pension.

• Inkomsttaket i sjukförsäkringen måste höjas så att åtminstone 80 procent av de

försäkrade får 80 procent av sin inkomst från sjukförsäkringen när de blir så sjuka att

de inte kan arbeta.”

F-kassans generaldirektör: Försäkringskassan fokuserar på rättssäkerhet och enhetliga bedömningar
Kjell Rautio, LO: Generaldirektörens kommentarer stärker inte förtroendet

 


 

3. Stoppa tvångsprivatiseringen av sjukvården /Gemensam Välfärd/
Stoppa tvångsprivatiseringen av sjukvården
Seminarium med
 utgångspunkt i Göran Dahlgrens bok När sjukvården blev en marknad- Effekter och alternativ. Gunnar Ågren, läkare och tidigare generaldirektör, inledde. Lisa Pelling, utredningschef vid Arena Idé var moderator för mötet.

_ _ _”Konsekvenser

Gapet mellan stad och landsbygd vidgas

 1. Ökade skillnader i vårdutbud mellan storstädernas hög- och låginkomstområden
 2. Ökande social ojämlikhet i vårdutnyttjande
 3. Patienter med små vårdbehov prioriteras
 4. Valfriheten påverkas inte positivt av vårdvalet
 5. Kontinuitet och samverkan inom sjukvården försvåras, vilket drabbar de svårast sjuka
 6. Vårdens medicinska kvalitet försämras, stark oro inom professionen
 7. Vårdens totalkostnader ökar och pengar slussas ut ur vården till vårdbolagen
 8. Arbetsmiljön försämras, motsättning mellan etik och kommersiella krav
 9. Ökad byråkrati som delvis lastas över på vårdpersonalen
 10. Demokratin urholkas, makten över vården flyttas över till kommersiella aktörer ”_ _ _
  _ _ _”Vägen framåt
 1. Inför etableringskontroll och låt vårdbehoven och behovet av samarbete med andra vårdgivare bestämma var vård skall lokaliseras
 2. Avveckla tvångs-LOV inom primärvården, utveckla den icke vinstdrivna vården
 3. Inga fristående nätläkare, utveckla integrerad digital vård
 4. Avveckla vårdval inom specialistvård, ersätt med upphandling vid behov
 5. Stopplag för privatisering av sjukhus.
 6. Begränsa konkurrensideologin, utveckla former för samordning och samverkan. Se över och begränsa Konkurrensverkets roll.
 7. Förstärk försvaret för en ökad offentlig finansiering av vården.
 8. Lagstifta mot blandfinansiering – särskilj offentligt och privat finansierad vård
 9. Primärvårdslyft i glesbygd och underförsörjda bostadsområden
 10. Förstärk sjukvårdens demokratiska förankring ”

Arrangör: Gemensam Välfärd

När sjukvården blev en marknad – Effekter och alternativ /Bok av Göran Dahlgren/

 


 

4. Psykakuten larmar: Vi måste lyssna på varandra  /SVT Jönköping/
Psykakuten larmar: Vi måste lyssna på varandra

 


 

5. Unga med funktionsnedsättning hamnar hos socialen /SVT Nyheter Öst/
2019-02-23 Unga med funktionsnedsättning hamnar hos socialen 
2019-02-23 Försäkringskassans bedömning gäller låtsasjobb
2019-02-23 Helena måste prova nya arbetsplatser. ”Jag svimmade och blev deprimerad”
2019-02-23 Handledaren: ”De stänger av, får depressioner och blir sjuka”

 


 

6. Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem /Regeringen remiss/
Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2019:2 Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem. Sista dag att svara på remissen är fredagen den 3 maj 2019.

 


 

7 De hemliga sällskapen. Här äga kvinnor ännu inte tillträde
De hemliga sällskapen. Här äga kvinnor ännu inte tillträde

 


 

8. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

SVT Öst 2019-02-25 Ministern: ”Den här gruppen ska ha ersättning från Försäkringskassan”
Uppsala Nya Tidning 2019-02-25 Allt fler barn får melatonin: “Oroande”
Dagens Samhälle 2019-02-25 Därför stämmer vi staten för Kronofogdens slarv
Dagens Arena 2019-02-22 Prognos: Drastisk minskning av personer med sjukersättning
SVT Öst 2019-02-23 Försäkringskassans bedömning får bakläxa
SVT Öst 2019-02-23 Handledaren: ”De stänger av, får depressioner och blir sjuka”
SVT Öst 2019-02-23 Helena tvingas prova nya arbetsplatser – trots utvecklingsstörning: ”Jag svimmade och blev deprimerad”
SVT Öst 2019-02-23 Funktionsnedsattas arbetsförmåga bedöms utifrån jobb som inte finns
Solrosuppropet 2019-02-21 Rapport från LO om sjukförsäkringen kommenteras av Försäkringskassans generaldirektör.
Aftonbladet 2019-02-21 Steg åt rätt håll om LSS
Sundsvalls Tidning 2019-02-21 Sofia Mirjamsdotter: Lättnad men inte jubel över beskedet om den personliga assistansen
LO-Bloggen 2019-02-21 Generaldirektörens kommentar stärker inte förtroendet för FK
Kommunalarbetaren 2019-02-20 Orimligt att alla ska orka
Försäkringskassan 2018-02-20 Försäkringskassan fokuserar på rättssäkerhet och enhetliga bedömningar
SVT 2019-02-19 ”Ingen blir frisk av att söka jobb de är för sjuka för”
SVT 2019-02-19 ”Utbrändhet är en sund reaktion på sjukt ställda krav”
Lidköpingsnytt 2019-02-19 LO-kritik mot sjukförsäkringssystemet Avslagen ökar främst för kvinnor
P4 Jämtland 2019-02-19 Ångest och stress hos asylsökande skolbarn som tvingas flytta
Sydsvenskan 2019-02-19 ”Försäkringskassan gör i dagsläget allt för snäva tolkningar”
Dagens Medicin 2019-02-19 Arbetsgivare i vården granskas
Skaraborgs Allehanda 2019-02-19 Pengar viktigare än människoliv
ETC 2019-02-19 Åtta anledningar att behålla Arbetsförmedlingen
Mariestads Tidning 2019-02-18 Fler unga ansöker om försörjningsstöd
Publikt 2019-02-18 Varannan i jobb efter snabbspår
Arbetarskydd 2019-02-18 Män och chefer mest nätmobbade på jobbet
SVT 2019-02-17 Ny studie: Träning av hjärnan hjälper utmattade
Aftonbladet 2019-02-17 Försäkringskassans avslag har blivit ett löpande band
Nyheter 24 2019-02-16 10 saker som gör att promenader är bra för hälsan
Expressen 2019-02-16 Rebecka Karlssons tårar – berättar om mobbingen
Aftonbladet 2019-02-16 Mobbning dödar – och vårt land sviker barnen
24 Kristianstad 2019-02-15 Allvarliga missen: 70 000 kan ha fått felbeslut av myndigheten
Arbetaren 2019-02-15 Brev från särhället

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *