Veckomejl Nr 233, söndag den 27 januari 2019


Innehåll :

1. Basinkomst/medborgarlön /Ring P1 och Europaparlamentet/
2. Rika blir rikare – vad händer då?  /SVT Forum/
3. Oklart hur många skyddsbehövande /Rådgivningsbyrån för asylsökande/
4. Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? /SVT Forum/
5. Hemlöshet /Socialstyrelsen/
6. Arbetsplatsens betydelse för självmord /forskning/
7. Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd /Riksrevisionen/
8. Debatt om statens budget /Riksdagen/
9. Bostäder skapar förmögenhet /Ledare VLT, ob lib/
10. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

 

 

Till sist blev det en vänsterregering med nyliberal politik och högerbudget. Verkligheten överträffar ibland fantasin…

Men SLUSSA fortsätter med Veckomejlen ungefär som tidigare. Tack för alla synpunkter! Det är värdefullt med synpunkter och förslag och positivt också att fler vill hjälpa till.

Boka redan nu in den 17 mars för SLUSSAs årsmöte, kl 14-17, i Västerås.

Medlemsavgiften är 100 kr för enskild, 150 kr för familj, 20 kr för särskilt ekonomiskt utsatt,

till bg 623-2136. Stödmedlemskap liksom gåvor välkomnas.
OBS: Motioner skickas till 
info@slussa.se senast den 31 januari
För närmare info tfn 073-724 18 65


1. Basinkomst/medborgarlön
Europaparlamentets uppmaning till medlemsstaterna att starta försöksverksamheter med basinkomst kombinerat med bättre social integration och skyddsåtgärder.

European Parliament resolution of 20 October 2010 on the role of minimum income in combating poverty and promoting an +inclusive society in Europe

34.Believes that the various experiments with minimum incomes and with a guaranteed basic income for everyone, accompanied by additional social integration and protection measures, show that these are effective ways of combating poverty and social exclusion and providing a decent life for all; therefore calls on the Commission to prepare an initiative to support further experiments in the Member States, taking into account and promoting best practices, and ensuring various individually guaranteed poverty-preventing adequate minimum and basic income models as a means of fighting to eradicate poverty and guarantee social justice and equal opportunities for every individual whose need can be established on the basis of the relevant regional yardstick, in keeping with the subsidiarity principle, and without calling into question the specific situations in each Member State_ _ _

Sweden 2018-10-20: MP Rebecka Le Moine introduces a motion in Parliament for the investigation of basic income

2018-12-21 United States: Harvard Economist Argues for Replacement of the EITC with a Basic Income

2018-11-09 Why a Basic income Is Better Than Subsides of Low-Wage Work

Ring P1 2018-09-25 Medborgarlön (3 min in i programmet)

2017-05-26 Facebook CEO Mark Zuckerberg Calls for Universal Basic Income In America

 


 

2. Rika blir rikare – vad händer då? /SVT Forum/ 28 nov
Antalet miljardärer har ökat de senaste åren och deras förmögenhet växer. 

Vad får det för konsekvenser för samhället när förmögenheten koncentreras på några få?

 


 

3. Oklart hur många skyddsbehövande

Yttrande över utkastet till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning samt driva processer i nationella och internationella fora.

 


 

4. Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? /SVT Forum/
Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?
 

Hur kan fler komma in på arbetsmarknaden? I en ny bok tas ett helhetsgrepp på frågan om utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden. Utbildningens, arbetsmarknadsprogrammens, anställningsformernas och lönernas betydelse analyseras. Med Lars Calmfors, professor IFN, Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, Irene Wennemo, statssekreterare (S), m fl. Arrangör: Institutet för Näringslivsforskning. Från 6/12

 


 

5. Hemlöshet /Socialstyrelsen/
Hemlöshet – omfattning och karaktär

Resultaten visar en nationell bild av hemlösheten under en vecka 2017. Syftet är att resultaten ska utgöra ett underlag i det strategiska arbetet på statlig, regional och lokal nivå för att motverka hemlöshet.

 


 

6. Arbetsplatsens betydelse för självmord /forskning/
Översikt av arbetsplatsens betydelse för självmord

Professor i yrkes- och miljömedicin Bengt Järvholm redogör för internationell forskning om hur jobbet och arbetsplatsen kan leda till tankar på, eller genomförande av, självmord.
Folk mobbas ihjäl i ett sjukt arbetsliv

Antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av organisatoriska eller sociala faktorer har nästan fördubblats sedan 2011, enligt statistik från Arbetsmiljöverket

 


 

7. Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd 

Riksrevisionens rapport

Regeringen bedömer innehållet i Riksrevisionens rapport Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa (RiR 2018:9).
I rapporten Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa? rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ge Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att utan avbrott följa upp och utvärdera beslutsstödets vägledning om sjukskrivning samt användningen av rekommendationerna om sjukskrivningstider i handläggningen. 

 


 

8. Debatt om statens budget /Riksdagen/
Debatt om statens budget för 2019

“Debatt om statens budget 2019. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. I dag debatteras budgetens omfattning i stort, det vill säga de övergripande utgiftsramarna. Ramarna innehåller också en beräkning av statens inkomster nästa år.”

 


 

9. Bostäder skapar förmögenhet /Ledare VLT, ob lib/
Bostäder skapar förmögenhet

”När fastighetsskatten kraftigt sänktes blev ränteavdragen ändå kvar. Reavinstskatten höjdes också som kompensation för den sänkta fastighetsskatten.

Resultatet blev att det blev billigare att bo kvar och dyrare att flytta. Avdragen bidrar till att ägt boende gynnas framför att hyra. Kort sagt, det blev bakvänt. Att då bara ta bort avgiften på uppskovsbeloppet gynnar ägt boende ytterligare.
Det mest rimliga vore att höja fastighetsskatten och ta ut den också på bostadsrätter, ta bort eller kraftigt sänka reavinstskatten. Det borde gå att hitta en modell där fastighetsskatten inte blir betungande och där de kraftiga ökningarna vid snabba prisuppgångar mildras, i synnerhet om inte bara småhus utan också bostadsrätter beskattas. Då kan också ränteavdragen behållas.
Dagens “kedjebrevsmodell” där ägt boende gynnas och förmögenhet som prisuppgången skapat går i arv är vare sig rättvis eller rimlig.”

 


 

10. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

Expressen 2019-01-25 Arbetsförmedlingen ska krympa till år 2021
Göteborgs Posten 2019-01-25 Dags att åter prioritera mänskliga värden framför kapitalet
DN 2019-01-24 ”Debatt om Försäkringskassan måste bygga på fakta”
DN 2019-01-24 ”Försäkringskassans beslut är rena lotteriet”
Maskroskvinnan 2019-01-22 Vårkänsla
Mariestadstidningen 2019-01-22 Arbetsförmedlingen och sysselsättning
Aftonbladet 2019-01-22 Var dödssjuk i cancer – rekommenderades sjukgymnastik
LO Bloggen 2019-01-17 Håll blicken på kommunerna
SvD 2019-01-16 ”Primärvården kan tackla psykiska ohälsan”
Publikt 2019-01-16 ST kritiserar planer på ändrade turordningsregler
SR 2019-01-16 Allt fler lider av sömnsvårigheter
Dagens Arena 2019-01-16 Nedmontering av AF flyttar kostnader till kommunerna
DN 19-01-15 ”Kommunerna kommer inte att klara välfärden framöver”
Aftonbladet 2019-01-15 Det får vara slut på makttramsandet nu
Dagens Arena 2019-01-15 http://www.dagensarena.se/opinion/sa-far-vi-en-vard-fri-fran-bemanningsforetag/
ETC 2019-01-14 I kampen om ett hem råder djungelns lag
Dagens Arena 2019-01-13 Fri tid är också en del av välfärden
Aftonbladet 2019-01-10 Ni river assistansen – och sviker barnen
DN 2019-01-11 Alliansen har länge krävt att Arbetsförmedlingen ska skrotas
Arbetaren 2019-01-09 Vi vill inte flytta till institutioner!
Aftonbladet 2019-01-09 Fem problem i vården ni måste fixa, politiker
Arbetaren 2019-01-09 De anhörigas tid
Aftonbladet 2019-01-08 Psykisk ohälsa är en tickande bomb
Aftonbladet 2019-01-07 Vi kunde ha varit klara på en vecka
Kommunalarbetaren 2019-01-07 Det är omodernt med rädda arbetare
Dagens Nyheter 2019-01-05 ”Inför straff mot arbetsgivare som missköter rehabilitering”
Dagens Medicin 2019-01-04 ”Sjukvård får inte bli en plånboksfråga”
Aftonbladet 2019-01-04 Försäkringskassans förlorade oskuld
Expressen 2018-12-28 Därför blir förbudet mot tiggeri troligen ogiltigt
Kommunalarbetaren 2018-12-21 Förändring är möjlig
SvD 2018-12-20 SVT avslöjar: Arbetsförmedlingen vill slippa långtidsarbetslösa
Solrosuppropet 2018-12-20 Tankar i december. Lång sjukskrivning betyder sämre chans för återgång till arbete.
Expressen 2018-12-20 Kollektivtrafiken blir en frizon för tiggare
Dagens Nyheter 2018-12-19 Hjärnskadade Staffan kan tvingas sluta i stallet
Dagens Nyheter 2018-12-19 Försäkringskassan om fallet Staffan: ”Kan vara svårt att förstå”
Solrosuppropet 2018-12-18 Tankar i december. Om du inte fattar är det bara att gratulera!
Dagens Nyheter 2018-12-17 ”Belöna visselblåsare som avslöjar grova ekobrott”
Kommunalarbetaren 2018-12-17 Låt oss stanna Sverige i en generalstrejk!
Aftonbladet 2018-12-17 Att vräka barn borde förbjudas
Aftonbladet 2018-12-17 Nej, inget barn ska behöva sova ute i jul
Solrosuppropet 2018-12-17 Tankar i december. Rivaliserande problemdefinitioner.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *