Veckomejl Nr 228, den 22 juli 2018


Innehåll:
1.  Tusentals sjukskrivna i protestaktion mot Försäkringskassan och regeringen /till 1 aug/
2.  Läkaren Johans vrede mot Försäkringskassan /Video/
3. “Såna som jag går väl inte in i väggen” /Svenska berättelser/
4. “Vägra väggen” /Ny organisation mot stressrelaterad ohälsa och utmattning/
5. Nej-mobbning /Ny organisation mot mobbning/
6. “Harmynten” /Ny spänningsroman om mobbning/
7.  Europaparlamentet och rådets direktiv om skydd för visselblåsare /Europeiska kommissionen/
8. ”Hotet mot kontanterna – sveket mot svenska folket”  /Video, Almedalen 2018/
9. “Regeringen ger nya uppdrag för arbetsmiljöstrategin” /Regeringen/
10. Nytt under “Övrig debatt” på  slussa.se

 

 

1. Tusentals sjukskrivna i protestaktion mot Försäkringskassan och regeringen – förlängd till 1 augusti #sickasfk
Protestaktion mot Försäkringskassan förlängd till 1 augusti
Är du på Facebook? En sjukskriven politiker har dragit i gång en gräsrotsaktion mot Försäkringskassan och sjukvårdspolitiker genom Facebook.
Det här är en aktion, för att medvetandegöra och protestera mot:

  • på vilket sätt och på vilka grunder Försäkringskassan nekar sjuka människor rätten till sjukförsäkring
  • de direktiv som regeringen har gett Försäkringskassan
    För att delta gör du så här:
  • Stoppa en tom medicinförpackning och/eller ett par olika receptfria tabletter i ett kuvert.
  • Kopiera ett av de förskrivna breven, som finns längst ner.” _ _ _ (Se ovan länk till protestaktionen)

Inblick 2018-07-05 Tusentals sjukskrivna i protestaktion mot Försäkringskassan och regeringen 
ST.nu 2018-07-03 Åsa i Sundsvall leder massprotest mot Försäkringskassan – ”Jag har släppt lös vildhundarna”

 


 

2. Läkarens Johans vrede mot Försäkringskassan /Video/
Newsner 2018-07-09 Läkaren Johans vrede mot Försäkringskassan 
”Låt mig och mina kollegor göra vårt jobb.”
I videon berättar Johan om att det var för ungefär ett år sedan som Försäkringskassan kom med nya riktlinjer som innebär att läkarna måste ägna mer tid åt att skriva intyg. Detta har enligt honom lett till att utmattningssyndrom ökat bland just läkare som är verksamma inom primärvården.

En läkare har ungefär 20-30 minuter att lägga på varje patient, och de nya intygen tar cirka 15 minuter att skriva. Det gör att riskerna att läkare missar något viktigt ökar.
Johan berättar att just primärvårdsläkare upptäcker 70 procent av alla cancerfall och att de hanterar 90 procent av alla sjukdomsfall i Sverige.
Jag gick inte juristlinjen, jag gick läkarutbildningen, jag vill göra folk friskare. Låt mig och mina kollegor göra vårt jobb.”
Nu har Johan valt att anmäla Försäkringskassan till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Men har inte fått något gensvar alls.

 


 

3. ”Såna som jag går väl inte in i väggen” /Svenska berättelser/

Svenska berättelser Acast.com 2018-06-27

Såna som jag går väl inte in i väggen

Det händer väl inte mig, tänkte Åsa Plesner. Men det gjorde det. Mitt i karriären inom skolvärlden gick Åsa in i väggen. Hon blev av med mycket. Men också med idén om att det här var hennes fel.
“Varje dag är vi hundratals personer som kör ut framför en buss eller bryter ihop på jobbet eller gör nåt annat som till sist får oss att inse att vi har blivit sjuka i huvet och måste gå hem. Och det är faktiskt inte så att vi kunde ha undvikit det om vi bara hade mediterat mer eller gjort bättre att-göra-listor. Inte jag i alla fall. “
Programmet sändes första gången i oktober 2017.
Producent för serien Svenska berättelser är Ola Hemström. Vill du nå Åsa med en hälsning, maila 
ola.hemstrom@sr.se.

 


 

4. “Vägra väggen”  /Ny organisation mot stressrelaterad ohälsa och utmattning/
Vägra väggen
“Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag, vilket är fler än 40%. Inom diagnosgruppen psykisk ohälsa är utmattningssyndrom och utmattningsdepression den absolut vanligaste sjukdomen som man långtidssjukskrivs för i Sverige. Utmattning kostar samhället miljarder årligen i förluster, och då är personligt lidande inte inräknat. 

Vägra väggen är en fristående, ideell insamlingsorganisation utan vinstintresse med fokus på att motverka utmattning. Vi vänder oss till människor i alla åldrar oavsett bakgrund, kön, religiös tillhörighet och sexuell läggning.
Med Vägra väggen vill vi bidra till att skapa en öppen dialog kring utmattning. Ingen ska behöva leva med utmattning i hemlighet. Ingen ska behöva känna skam, skuld eller misslyckande, oavsett bakomliggande orsak. Vi vill ta bort stigmat och bidra till att fler vågar söka hjälp i tid. Det är när vi söker hjälp i tid – vi kan bli räddade i tid. Vi kommer att arbeta långsiktigt för att skapa hållbar samhällsförändring. Alla ekonomiska medel som tillskänks oss via gåvor och köp kommer att oavkortat doneras till tillämpad forskning inom utmattning, till att utbilda företag, skolor, sjukvård och samhällsmedborgare. Vi kommer att skapa mötesplatser för våra medlemmar och dela ut ekonomiskt rehabiliteringsstöd till personer diagnostiserade med utmattning, för att ge dessa möjlighet till individuell rehabilitering och därmed bereda möjlighet för tillfrisknande.”

 


 

5. Nej-mobbning  /Ny organisation mot mobbning/
Nej-mobbning
_ _ _”Vad skulle hända om massor av människor blir snällare och mindre rädda” _ _ _
_ _ _”Nej-mobbning är ett privat finansierat initiativ av tre filantroper som inte tagit eller kommer att ta ut några eventuella vinster.”_ _ _
_ _ _ Den som blivit utsatt för grov mobbning, upplever inte helt ovanligt, bl a en rättslöshet. nej-mobbning ab kan bistå valda sökanden med bl a jurist sakkunnig expertis och övrig behövlig hjälp i civilrättsliga processer. men även med alla eventuella överklaganden, för att skapa trygghet med flera prejudicerande/vägledande domar.
Fjärilseffekten. Uttrycket kommer från vetenskapen inom kaosteorin: fenomenet är, att en till synes obetydlig händelse inleder en kedjereaktion, som ttill sist blir till ett enormt kraftfullt uttryck.”_ _ 

 


 

6. “Harmynten” /Ny spänningsroman om mobbning/
Harmynten Ny bok om mobbning av Jan-Åke Sallermo
En spännande roman där många samhällsproblem kommer till tals
Mobbing, hat, främlingsfientlighet, rädsla, och naturligtvis kärlek.
Flera mord till synes i vansinnighet, hopar sig. Göte Granberg börjar nysta i morden och snart nog anas en huvudlinje.
Romanen utspelar sig i Norrköping och med en utstickare också till Skåne.
Boken pekar på verkligheter och lämnar ingen oberörd.
nt.se 2018-06-28 Mobbning tema i ny spänningsroman

 


 

7. Europaparlamentet och rådets direktiv om skydd för visselblåsare /Europeiska kommissionen/
Bryssel 2018-04-23 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
_ _ _”
Visselblåsare, dvs. personer som rapporterar (inom den berörda organisationen eller till en utomstående myndighet) eller lämnar ut (till allmänheten) information om ett missförhållande som de erhållit i ett arbetsrelaterat sammanhang, bidrar till att förebygga skada och upptäcka hot mot eller skador för allmänintresset. De avskräcks dock ofta från att slå larm om missförhållanden av rädsla för repressalier. Därför har vikten av att ge visselblåsare ett effektivt skydd för att skydda allmänintresset erkänts alltmer på både europeisk 1 och internationell nivå 2 .” _ _ _
Regeringen 2018-07-03 Remissinstanser
Inblick 2018-07-19 Påtalade säkerhetsbrister – fick sparken

 


 

8. ”Hotet mot kontanterna – sveket mot svenska folket”  /Video, Almedalen 2018/

Hotet mot kontanterna – sveket mot svenska folket
_ _ _”Det är egentligen inte bara en generationsfråga, för det finns många grupper och individer i samhället som inte kan delta i det digitala samhället”_ _ _
Moderator, Artur Ringart, News55 med: Björn Eriksson, initiativtagare, Kontantupproret Christina Tallberg, ordförande, PRO, Jan Olsson, Nationellt bedrägeri center Lotta Finstorp (m), Håkan Svenneling (v), Malin Wemnell, BankID

 


 

9 “Regeringen ger nya uppdrag för arbetsmiljöstrategin” /Regeringen/

Regeringen ger nya uppdrag för arbetsmiljöstrategin

Regeringens arbetsmiljöpolitik utgår från den arbetsmiljöstrategi som beslutades i början av 2016. Arbetsmiljöstrategin, som gäller för perioden 2016–2020, ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet och har särskilt fokus inom tre konkreta områden:

• Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.
• Ett hållbart arbetsliv
• Psykosocial arbetsmiljö

Arbetet med arbetsmiljöstrategin är nu inne i sin andra halva och regeringen har därför gett fyra nya uppdrag till myndigheterna.

Uppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid
Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap att sammanställa och redovisa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Friskfaktorerna ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Uppdrag om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete
Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att genomföra ett pilotprojekt i form av en tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete. Tillsynsinsatsen ska ge ökad kunskap om arbetsmiljön är tillfredsställande i situationer där arbete organiseras med nya arbetsformer.

Uppdrag om redogörelse för Arbetsmiljöverkets verksamhet för resterande del av arbetsmiljöstrategin
Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att, på ett övergripande sätt, redogöra för myndighetens verksamhet för resterande del av arbetsmiljöstrategin, t.ex. när det gäller arbetet med regeringens nollvision för dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.

Uppdrag att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser
Regeringen uppdrar åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Ett särskilt fokus ska vara på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 


 

10. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

Dagens Nyheter

2018-07-05

Stefan Jonsson: Vår migrationspolitik är ett svek mot själva framtiden

Aftonbladet

2018-07-05

Anställda vantrivs i den privata äldreomsorgen

Dagens arena

2018-07-05

Psykiatrispecialist: M-förslag om kortad sjuktid för depression kan få svåra konsekvenser

24 Uppsala.se

2018-07-02

Nya prognosen: Här finns jobben

Di

2018-07-02

Stor brist på arbetskraft i tre av fyra yrken

VLT

2018-06-29

Arbetsmarknaden för sjuka och skadade – vems ansvar?

ETC

2018-06-28

Försäkringskassan: Domen förändrar inte vårt arbete

Aftonbladet

2018-06-27

Sjukförsäkringen blir lite mer mänsklig

Dagens Nyheter

2018-06-27

Utländska akademiker ska inte stå med mössan i hand

Aftonbladet

2018-06-27

Hur kan F-kassan anse att Bengt inte är sjuk?

Arbetet

2018-06-26

Försäkrings­kassan: Inga skäl att ändra oss

Hälsoliv

2018-06-26

Hudläkaren: Därför kan stress leda till håravfall

Dagens Nyheter

2018-06-26

Skamligt att brottslingar slipper undan sina straff

Arbetarskydd

2018-06-26

Två olika HFD-domar om ”normalt förekommande arbete”

Norran

2018-06-26

Efter en flera år lång kamp: Ing-Britt vann över Försäkringskassan

LO- Bloggen

2018-06-26

Viktig facklig framgång i sjukförsäkringsfrågan!

Dagens Industri

2018-06-26

Så blir de utsatta områdena tryggare

SvD

2018-06-25

Studie: Personer över 40 borde arbeta tre dagar i veckan 

Hälsoliv

2018-06-25

Studie: Att äga en katt skyddar mot stress

Expressen

2018-06-20

Maria, 41, kan bli utförsäkrad – F-kassan går emot läkarna

Läkartidningen

2018-06-16

Överväg stridsåtgärder mot F-kassans “kompletteringsterror”

Metro

2018-06-14

Debatt: Vi sviker de svårast psykiskt sjuka

Aftonbladet

2018-06-13

Så lurar fuskarna Arbetsförmedlingen på miljonbelopp

Solrosuppropet

2018-06-13

Ledamöter i socialförsäkringsutskottet för och emot generösare bedömningar av rätten till sjukersättning.

 


 

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *