SLUSSA Veckomejl Nr 253, den 16 februari


Nätverket SLUSSA/Föreningen SLUSSA Vänner
Veckomejl Nr 253, söndag den 16 februari 2020

Innehåll :
1. Sjukförsäkringen
2. En begriplig och trygg sjukförsäkring /SOU 2020:6/
3 “Tillbaka till jobbet” /Unionen debatt + Rapport om sjukförsäkringen ”Tillbaka till jobbet”/
4. Arbetsmiljöverket: ”Överallt hittade vi brister”
5. Informationsvideos från Försäkringskassan
6. Förmån när sjukpenning upphör/Afa/
7. Social dumpning
8. Kampen om Karolinska /BOK//
9. Vårdstölden: Hur den privata välfärden tar från det gemensamma /Bok/
11. Så slår den borttagna värnskatten – Vinnare och förlorare
12 ”Om att göra fel sak av fel skäl” /Gomorron Världen!/
13. Dom mot chefer på franskt telekombolag, misstänks orsakat självmordsvåg
14. Sveriges värsta välfärdsplundrare
15. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

1. Sjukförsäkringen
Försäkringskassanupproret har nu över 50 000 medlemmar.
2020-02-14 Camilla nekas sjukpenning trots bröstcancer och 13 hjärnhinneinflammationer
SLUSSA-broschyren Sjukförsäkringen
ISF (Inspektionen för socialförsäkringar): Försäkringskassan som part i förvaltningsdomstol


2. En begriplig och trygg sjukförsäkring  /SOU 2020:6/

En begriplig och trygg sjukförsäkring SOU 2020:6

Utredningen föreslår bland annat att:
• Bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet normalt förekommande arbete. Med angivet normalt förekommande arbete avses normalt förekommande arbeten som ingår i en yrkesgrupp enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).
• Beslut om avslag bör underbyggas i större utsträckning för att Försäkringskassan ska kunna göra de ställningstaganden som krävs enligt rättspraxis. De gäller framför allt ställningstagandet till om det finns arbeten, som är normalt förekommande, där den försäkrade kan nyttja sin kvarvarande arbetsförmåga och möta kraven på normal arbetsprestation utan eller med endast ringa anpassning av arbetsuppgifterna. Ärendena bör därför utredas mer.
• En försäkrad som har uppnått den ålder då hen som tidigast kan ta ut inkomstgrundad ålderspension (i dag 62 år) ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren oavsett hur länge hen har haft nedsatt arbetsförmåga. Möjligheten att få arbetsförmågan bedömd mot arbete hos arbetsgivaren ska gälla till och med den månad då den försäkrade som tidigast får ta ut garantipension (i dag 65 år).
• Det räcker med att övervägande skäl talar för återgång i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365 för att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete ska kunna skjutas upp från och med dag 181.
• Den som har haft nedsatt arbetsförmåga i 365 dagar ska kunna få sin arbetsförmåga fortsatt bedömd mot arbete hos arbetsgivaren om hög grad av sannolikhet talar för återgång i detta arbete senast vid dag 550.
• Vid bedömning av rätten till rehabiliteringsersättning ska arbetsförmågan inte bedömas mot normalt förekommande arbete.
ETC 2020-01-31 Regeringsutredaren: Försäkringskassan måste verklighetsanpassas

Solrosuppropet 2020-01-24 Möte med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

ETC 2020-01-31 Regeringsutredaren: “Försäkringskassan måste verklighetsanpassas”

Dagens Arena 2020-01-31 Utredare riktar hård kritik mot Försäkringskassan

Aftonbladet 2020-01-31 Inte en dag för tidigt om Försäkringskassan

Aftonbladet 2020-01-31 Utredaren vill lätta krav för äldre sjukskrivna

Unionen i Aftonbladet 2020-02-01 För frisk för F-kassan – för sjuk för att jobba

LO-bloggen 2020-02-12 Hög tid att förändra de extremt hårda reglerna för sjukersättningen

Svenskt Näringsliv 2020-02-14 Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen fel väg att gå

SLUSSA-kommentar: Nu förväntar vi snar övergång från ord till handling från regering och riksdag!

Sjuka får inte fortsätta fattiggöras/bli utan egen försörjning och drivas till tankar på självmord som enda utväg!

Hänsyn måste kunna tas till ålder, utbildning, social situation.

Det ställs mycket större krav på sjuka än på friska. Sjuka betalar mer skatt än friska, för att bistå välmående med Rut- och Rotbidrag, jobbskattebidrag etc. .

SLUSSA-debatt: Förödande konsekvenser av F-kassans beslut

Obligatorisk läsning för alla politiker från förtvivlad mamma, skrivet denna helg:

Min dotter Linnea finns inte längre


3 “Tillbaka till jobbet” /Unionen debatt och Rapport om sjukförsäkringen ”Tillbaka till jobbet”/
Unionen 2019-12-09

–  Jag var för sjuk för rehab, men ansågs tillräckligt frisk för heltid

–  Man vill klara sig själv, men ibland går det inte

–  Jag fick bekosta min sjukdomstid och rehab själv

–  Utmattning var en för diffus diagnos för sjukpenning

–  Sjuka drabbas när systemet brister

–  Sjuklön och sjukpenning. Så funkar det.

–  Tillbaka till jobbet  /Unionens rapport/

“Sjukförsäkringen är en grundbult i de svenska trygghetssystemen och av stor betydelse för Unionens medlemmar. Det är därför viktigt för oss som Sveriges största fackförbund att delta i debatten om sjukförsäkringens utformning och regelverk. Unionen har valt att ta ett helhetsgrepp kring frågorna om arbetsanpassning, rehabilitering och sjukförsäkring. Med våra förslag vill vi på ett konstruktivt sätt bidra till samtalet om hur vi kan nå ett mer hållbart arbetsliv, en lägre sjukfrånvaro och en bättre väg tillbaka till jobbet efter sjukdom.


4. Arbetsmiljöverket: Överallt hittade vi brister
2020-02-20 Podden jobbet
Kommer arbetsmarknadspolitiken att haverera? I premiäravsnittet möter Helle Klein från Dagens arbete och Ingvar Persson från Aftonbladets ledarredaktion Roger Mörtvik, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.
Arbetaren 2020-02-15 Överallt hittade vi brister
Aftonbladet 13 febr Maffialiknande grupper utnyttjar människor
Aftonbladet 19 dec Till och med Centern skäms över AF kaos
Aftonbladet 18 dec Skurkföretag har ingen plats i vårt land
Aftonbladet 15 dec Arbetslösa används som politiska försökskaniner


5. Informationsvideos från Försäkringskassan

Solrosuppropet 2020-10-10 Informationsvideos från Försäkringskassan /3 videos från FK i artikeln/
Arbetet 2020-10-10 Försäkringskassans film provocerar sjuka – Jätteupprörd
Försäkringskassans tuffare behandling av sjuka:
Försäkringskassan står fast vid sin linje – hänvisar till lagstiftningen  /Med chatt!/
Rapport från Isf – Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna
Rapport från Isf – Försäkringsmedicinska rådgivares roll i enskilda ärenden
Rapport från Isf – Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning
Rapport från Isf – Försäkringsmedicinska rådgivares roll i enskilda ärenden
Kommunalarbetaren – Läkarna fråntas rätt att bedöma arbetsförmåga
Kommunalarbetaren – LO till angrepp mot Försäkringskassan
Analys från LO – Sjukförsäkringen behöver repareras

Aftonbladet 2020-10-10 – Försäkringskassans mördande reklam


6. Förmån när sjukpenning upphört
Afa försäkring Förmån när sjukpenning upphört


7. Social dumpning
Aftonbladet 2020-02-02 Yonas tvingades säga upp sig Familjen dumpad i ödehus
Aftonbladet 2020-02-20 Ministern om dumpning: ”Obehaglig utveckling”
Aftonbladet 19 dec Dumpad i Kramfors- en resa med enkel biljett
Aftonbladet 21 dec Löfven: ”Alla kommuner måste ta sitt ansvar”
Aftonbladet 14 jan Kommuner i möte om social dumpning
Aftonbladet 1 febr Solna har firat med tårta – rekordfå med bidrag
Aftonbladet 2 febr Kommunalrådet: Vi får två-tre nya fall av social dumpning i veckan
Aftonbladet Här dumpas folk som andra kommuner vill slippa


8. Kampen om Karolinska /BOK/

Kampen om Karolinska Bok av Lisa Röstlund och Anna Gustafsson

TV4 2019-06-02 Skandalomsusade Nya Karolinska: “Ville hålla upp en fasad”
Nya Karolinska skulle bli världsledande med toppmodern, effektiv vård. I stället blev sjukhusbygget kantat av skandaler, med skenande konsultkostnader, och cancersjuka har dött i vårdköer. Mycket av kritiken om miljoner som rullat, till synes utan kontroll, rör konsulterna. Journalisterna Anna Gustafsson och Lisa Röstlund från Dagens Nyheter har tittat närmare på den managementmodell som använts, och skrivit boken ”Kampen om Karolinska”,

Läkartidningen 2019-08-05 Apropå! En vårdutveckling bortom den vildaste fantasi
Aftonbladet 2019-11-21 “Nu måste staten ta över Nya Karolinska”
YouTube: NKS – Nya Kvalitets-Sjukhuset. En intervju om förhållandena på NKS! (Satir)


9. Vårstölden: Hur den privata välfärden tar från det gemensamma /Bok/
Vårdstölden: hur den privata välfärden tar från det gemensamma /Bok av John Lapidus/
The Quest for a Divided Welfare State Sweden in the Era of Privatization /Bok av John Lapidus/

2020-01-15 Sjukförsäkringar hot mot en jämlik vård
Aftonbladet 2020-01-15 Nej, valfrihet är en grundsten i god vård
Aftonbladet 2020-01-09 Sätt er ned med oss så kan vi rädda vården
Soundcloud Arbetsvärlden 2019-10-15 Privata sjukvårdsförsäkringar – fälla eller nödvändigt ont
2019-12-30 Dagens Medicin En avlastning för den offentliga vården
Dagens Arena Krigsförklaring mot gemensamt finansierad vård


10. Vi behöver en betydligt större invandring än i dag
Soundcloud Arbetsvärlden 2019-12-17 Vi behöver en betydligt större invandring än i dag


11. Så slår den borttagna värnskatten – Vinnare och förlorare
Arbetet 2019-12-27 Så slår den borttagna värnskatten – Vinnare och förlorare


12. ”Om att göra fel sak av fel skäl” /Gomorron Världen!/
Krönikör Göran Rosenberg: Om att göra fel sak av fel skäl


13. Dom mot chefer på franskt telekombolag, misstänks orsakat självmordsvåg

Arbetarskydd Arbetsgivaren överklagar inte självmordsdom
SVT nyheter Dom mot chefer på franskt telekombolag, misstänks ha orsakat självmordsvåg


14. Sveriges värsta välfärdsplundrare
Aktuellt Fokus Topplistan Sveriges värsta välfärdsplundrare
15. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

SVT 2020-02-13 Bibliotekarien Erik: Var inte beredd på att folk skulle komma hit med sina bankärenden
SVT 2020-02-13 Larm från biblioteken. Folk vill ha hjälp att söka jobb.
SVT 2020-02-13 Jobbsökande Foad blir runtskickad med en lapp.
Aftonbladet 2020-02-11 Sjukfrånvaron vänta minska framöver
Dagens Juridik 2020-02-05 Ni som leder på jurister. Satsa mer på ledarskap och hållbarhet.
VLT 2020-02-03 Usel service på Arbetsförmedlingen
Arbetet 2020-02-03 Unik dom: Diskbråck klassas som arbetsskada
TV4 2020-02-03 Stress gör din hjärna mindre
ETC 2020-02-02 Här kommer min offentliga uppsägning till hela vårdsektorn
SVT Jämtland 2020-02-01 Starka protester på sjukhuset i Östersund
Aftonbladet 2020-02-01 För frisk för F-kassan – för sjuk för att jobba.
Skolvärlden 2020-01-31 Kommunledning sprider skräck i Hörby. Folk är rädda
Aftonbladet 2020-01-31 Vårdkaoset har byggt ett raseri
Expressen 2020-01-31 F-kassan har inget direktiv om att pressa kostnader
Aftonbladet 2020-01-31 Inte en dag för tidigare om försäkringskassan
Aftonbladet 2020-01-30 Ställ dem mot väggen om vår sjukförsäkring
SN 2020-01-29 Cancersjuk fick rätt mot Försäkringskassan
Expressen 2020-01-26 Snart finns det ingen återvändo för vården
Expressen 2020-01-25 F-kassan har en vidrig syn på oss som är sjuka
Solrosupproret 2020-01-24 Solrosupproret möte med socialförsäkringsminister Shekarabi
Läkartidningen 2020-01-22 Stockholm ber IVO granska om försäkringspatienter går före
DN 2020-01-21 Karin nekades återbesök. Uppmanades teckna försäkring.
Aftonbladet 2020-01-17 Patient hittas avliden på akutmottagningen
DN 2020-01-16 Vårdens kris är skapad av organisation och ledning
Aftonbladet 2020-01-16 Man är inte ensam om att känna sig ensam
Dagens Samhälle 2020-01-14 Regeringen ignorerade identitetsfusket
Expressen 2020-01-12 Skurkar får ta för sig av välfärden
VK 2020-01-12 Arbetsför men ändå skadad
DN 2020-01-12 Roland Paulsen: Vem ska rädda Arbetsförmedlingen?
DN 2020-01-12 De små vidrigheterna kommer att förändra Sverige
DN 2020-01-12 När man inte får säga vissa ord blir språket oklart
Aftonbladet 2020-01-09 Hur länge ska FK få köra över oss sjuka?
DN 2020-01-09 Försäkringskassans läkare är inte köpta
DN 2020-01-09 Läkare köpta för att ge avslag
Magasinet Paragraf 2020-01-09 Visselblåsaren som blev blåst
Sociology 2020-01-08 Fler än vad folkbokföringen visar lämnar Sverige
DN 2020-01-08 Förändringar av regelverket kan krävas
DN 2020-01-01 Vi måste förhindra att fler läkare lämnar vården
SVT 2020-01-06 Martin fick rätt mot F-kassan 600 kommentarer
Aftonbladet 2020-01-05 F-kassan – Föräldraledig fick inte jobba kvar
Aftonbladet 2020-01-03 Vi svenskar gick från medborgare till kund
Aftonbladet 2020-01-03 Vansinne med remisskrav till akutmottagningarna
Aftonbladet 2020-01-03 Vårt pensionssystem är inte alls i världsklass
Omni 2020-01-02 Utrikesfödda allt snabbare in i samhället
SvD 2020-01-02 Vi på landsbygden får klä skott för Sd
Aftonbladet 2020-01-01 Här är vår plan för bättre pensioner
DN 2020-01-07 Vi måste förhindra att fler läkare lämnar vården
DN 2020-01-06 Ny socialförsäkring krävs för att minska fusket?
SVT 2020-01-06 Martin fick rätt mot F-kassan. 600 kommentarer!
Aftonbladet 2020-01-05 F-kassan: Föräldraledig fick inte jobba kvar.
Aftonbladet 2020-01-03 Vi svenskar gick från medborgare till kund
Dagens Medicin 2020-01-03 Vansinne med remisskrav till akutmottagningarna
Aftonbladet 2020-01-03 Vårt pensionssystem är inte alls i världsklass
Omni.se 2020-01-02 Utrikesfödda allt snabbare in i samhället
Aftonbladet 2020-01-01 Här är vår plan för bättre pensioner
SVT lokalt 2019-12-16 Gymnasielagen ett treårigt limbo för eleverna
Expressen 2019-12-14 Bra att M och Kd backar från privatiseringshysterin
Aftonbladet 2019-12-12 Ryktet om svenskens fuskande är överdrivet

Trygghet och framtidstro skapar vi TILLSAMMANS

PS: Är du förberedd om krisen kommer? Civilförsvarsförbundet har skapat webbutbildningen “72 timmar” som ger dig grundläggande kunskap om krisberedskap för att klara 72 timmar (Även bra att ha kontanter hemma om strömavbrott.)

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *