Om föreningen


Stödföreningen SLUSSA Vänner bildades den 17 mars 2010.
(SLUSSA = Samling till Livslust för Utbrända, SuperStressade och Anhöriga)

Föreningen är till för dem som själva är utsatta och för dem som vill stödja arbetet för
– personer med sjukdomar och skador som utförsäkrats eller på annat sätt fått förvärrad situation på grund av sjukförsäkringsreglerna.
– personer som utsatts för kränkande särbehandling i arbetsliv eller annat sammanhang.
– personer som hamnat i arbetslöshet och liknande situationer.

Medlemskap i SLUSSA Vänner är öppet för alla som vill stödja föreningen och dess arbete. För närmare info och intresseanmälan:  info@slussa.se eller tfn 073-7241865 eller tfn 073-8167565. Medlemsavgiften är 100 kr per år, 150 kr för familj. Bankgiro nr 623-2136. För den som blir medlem efter 1 oktober gäller medlemskapet även för nästkommande år. Kom ihåg att ange avsändare och kontaktuppgifter. Stödmedlemmar välkomna. Även gåvor till verksamheten är välkomna.

Den som är medlem i föreningen SLUSSA Vänner eller med i Nätverket SLUSSA får regelbundet “Veckomejl” med information, aktuella artiklar mm. Anmäl intresse för att få SLUSSAs Veckomejl till info@slussa.se

Några klipp om sjukförsäkringen på YouTube…
Emelie behöver inga fler skattesänkningar
Hitler reagerar på den nya sjukförsäkringen
FK The Movie
Medkänslan ett måste för vår överlevnad Myterna om sjukförsäkringen. De tystas (tystades) röst.

För aktuell verksamhet mm, se Veckomejl och under Aktuellt och Kalendern.