Om Nätverket


Om Nätverket SLUSSA

Nätverket SLUSSA bildades 2003 och består av personer som är engagerade för människor som utsatts för “utbrändhet” (t ex utmattningssyndrom) eller annan SuperStress (t ex kränkande särbehandling/vuxenmobbning på arbetsplatser, i föreningar, av myndigheter och liknande).

Nätverket vill medverka till att förmedla kunskap och påverka beslutsfattare mm. Vi agerar utifrån idéer och önskemål från deltagarna i nätverket. Nätverksträffar kan arrangeras utifrån t ex planering av någon aktivitet. Kontakt tas främst via Internet, men även via telefon eller brev eftersom inte alla har tillgång till internettjänst.

Nätverket SLUSSA är öppet för alla som vill delta i vår verksamhet. Vi är religiöst och partipolitiskt oberoende.

Exempel på aktiviteter som genomförts: Föreläsningar, seminarier, studiecirklar, insändare och debattinlägg, uppvaktningar av politiker och myndigheter, manifestationer och torgmöten etc.

Veckomejl med information skickas regelbundet till medlemmar i Nätverket SLUSSA och föreningen SLUSSA vänner.

2003
Föreläsning på stadsbiblioteket i Västerås om Rättigheter och skyldigheter enligt socialförsäkringen.

2004
Heldagsseminarium om Utbrändhet och Mobbning på Aros CongressCenter i Västerås i samarbete med FUSS (Föreningen för utbrända och stressutsatta i Kinna), SFM (Stödföreningen för mobbade i Göteborg) samt Vuxenskolan. Nätverket Slussa ansvarade för föreläsare och program.

Medverkande:
Rolf Stålhandske, Göteborg. Psykiater
Lars Bagge, Lidingö. Rehabiliteringspsykolog.
Bertil Andersson, Piteå. Anhörig och medmänniska. Under 13 år stöttat i förvaltningsärenden.
Tidigare fackombud och skyddsombud.
Bengt Starrin. Professor i socialt arbete, Karlstads universitet. Medförfattare till boken “Utbränd och emotionellt utmärglad”.
Lennart Gustafson, Uppsala. Jur kand. Specialist på arbetsskador.
Anita von Schéele, Stockholm. Socionom. Arbetslivskonsult i egna företaget Almaborg AB
Tidigare byrådirektör på Arbetarskyddsstyrelsen där hon var med och utarbetade föreskriften “Kränkande särbehandling i arbetslivet 1993:17”.
Gunnar Bärnarp, SFM, Göteborg
Håkan Collin, ordf sjukvårdsutskottet, Landstinget Västmanland
Inger Efraimsson, Förbundsordförande SKTF
Anita Wallstedt, drabbad som fått rätt

Seminariet videofilmades och studiecirklar hölls under två terminer på Vuxenskolan i Västerås med utgångspunkt från de inspelade seminarieföreläsningarna.

Seminariet dokumenterades också genom ett kompendium med utskrift av talen av samtliga medverkande.

2005 och 2006

Uppvaktningar av GD Curt Malmborg med medarbetare på Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm.
År 2005 Nätverket Slussa tillsammans med Föreningen Stopp mot kränkande särbehandling i arbetslivet, samt rehabiliteringspsykolog Lars Bagge.
År 2006 tillsammans med Föreningen Stopp och Larf, Långtidssjukas och Arbetsskadades Riksförbund, Skellefteå.

2006

Heldagsseminarium om Utslagningen från Arbetslivet på Aros Congress Center. MW från Nätverket Slussa arrangör tillsammans med Broderskap (Sveriges kristna socialdemokrater), ABF, Föreningen Stopp mot kränkande särbehandling i arbetslivet samt DUFiS (De Utbrändas Förening i Sverige).

Medverkande:
Mats Svegfors, landshövding
Jan Rydh, utredare, f d landshövding, Stockholm. Sjukfrånvaron – fakta och politiska myter. Jan Ekholm, professor i rehabiliteringsmedicin, KI. Systemfel i rehabiliteringsprocessen.
Bengt Järhult, distriktsläkare i Jönköping. Medborgerligt broderskap med FK:s nya giv??
Hama Dostan, författare, Västerås. Svartskalle i Sverige.
Iris From, ordförande för DUFiS. Utbränd men inte dum.
Ann-Sofi Gauffin, ordförande för STOPP. Insatt utsatt.
Töres Theorell, professor i psykosocial miljömedicin, KI.
Lars Bagge, rehabiliteringspsykolog, Stockholm.
Marita Rehnström, utvecklare/rehabiliteringskonsult, Stockholm.
Lars Henryson, säljcoach och konsult, Arbetslivsresurs.
Gunnar Anderzon, avd för lärande och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting
Anders G Högmark, riksdagsledamott, förstanamn för moderaterna i arbetsmarknadsfrågor.
Erik Luthander, tf chef sjukförmåner, försäkringskassans huvudkontor, Stockholm.
Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv.
Karl-Erik Pettersson, länsarbetsdirektör, Västmanland.
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker, Folksam.
Anders Teljebäck, statssekreterare, näringsdepartementet.
Ethel östlund, biträdande tillsynsdirektör, arbetsmiljöverket.

Seminariet videofilmades och studiecirklar hölls på Vuxenskolan i Västerås med utgångspunkt från de inspelade seminarieföreläsningarna.

2006-05-29
Uppvaktning på Näringsdepartementet, som del i uppföljning av seminarium om Utslagningen från Arbetslivet. Nätverket Slussa tillsammans med DUFiS (De Utbrändas Förening i Sverige› Larf (Långtidssjuka och arbetsskadades riksförening) samt Föreningen STOPP (mot kränkande särbehandling i arbetslivet)
2007

Studiecirklar på Vuxenskolan om Arbete och hälsa.