Domar


 • Några domar i förvaltningsdomstolar som godkänt mobbning som arbetsskada
  · Regeringsrätten 2007-02, Mål nr 3559-2004 (Drev sitt ärende utan juristhjälp)
  · Kammarrätten Göteborg, 2000-06-14, Mål nr 439-1998
  . Kammarrätten Göteborg, 2003-09-11, Mål nr 2249-03
  . Kammarrätten Sundsvall, 2003-11-10, Mål nr 3291-02
  . Kammarrätten Stockholm, 2004-04-13, Mål nr 1222-05
  · Kammarrätten Stockholm, 2004-11-23, Mål nr 5304-02
  . Kammarrätten Göteborg, 2005-10-27, Mål nr 2987-04
  . Kammarrätten Göteborg, 2005-11-18, Mål nr 2963-05
  . Kammarrätten Stockholm, 2006-02-06, Mål nr 3801-04
  . Kammarrätten Stockholm, 2007-06-12, Mål nr 5635-06
  · Kammarrätten Jönköping, 2007-06-27, Mål nr 688-06
  . Kammarrätten Göteborg, 2007-11-29, Mål nr 3547-06
  . Kammarrätten Stockholm, 2008-05-09, Mål nr 8705-07
  . Kammarrätten Göteborg, 2009-05-12, Mål nr 2352-08
  . Kammarrätten Göteborg, 2009-07-14, Mål nr 949-09
  . Kammarrätten Stockholm, 2010-01-18, Mål nr 8912-08
  · Kammarrätten Göteborg, 2011-07-07, Mål nr 557-10
  . Kammarrätten Jönköping, 2011-11-05, Mål nr 2468-10
  . Kammarrätten Jönköping, 2011-11-29, Mål nr 2032-11
  · Länsrätten Hallands l än, 1998-12-15, Mål nr 2021-95
  · Länsrätten Skåne l än, 2003-05-07, Mål nr 7139-2000
  . Länsrätten i Stockholms län, 2004-03-26, Mål nr 13981-03
  · Länsrätten Skåne län, 2004-04-15, Mål nr 5726-02
  . Länsrätten i Skåne län, 2005-03-09, Mål nr 8603-04
  · Länsrätten Göteborg, 2005-12-29, Mål nr 3489-04
  . Länsrätten i Skåne län, 2006-04-03, mål nr 5636-04
  · Länsrätten Värmlands län, 2006-08-24, Mål nr 1681-2005
  · Förvaltningsrätten Jönköping, 2010-04-21, Mål nr 642-10
  · Förvaltningsrätten Karlstad, 2011-05-31, Mål nr 2610-10
  · Förvaltningsrätten Stockholm, 2012-06-27, Mål nr 46159-10
 • JK. 2015-09-11 Skadeståndsanspråk för FKs handläggning av livränta
 • Dom i mål om sjukersättning
  “Fråga i mål om sjukersättning hur det ska avgöras om en försäkrad har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden.”_ _ _
  “Enligt Högsta förvaltningsdomstolens bedömning var de anpassningar som skulle krävas för att den enskilde skulle kunna utföra ett arbete som någon är villig att betala för så omfattande att det inte är realistiskt att en arbetsgivare skulle vara villig att genomföra dem. Hans arbetsförmåga ansågs därför vara helt nedsatt i förhållande till ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden.”
 • Regeringsrätten 2008-04-08 Mål nr 7437-06
  Dom i mål om sjukersättning
  _ _ _Med “normalt förekommande arbete” avses vanliga arbeten på arbetsmarknaden där en försäkrads arbetsförmåga kan tas till vara i full eller närmast full omfattning. Ett sådant arbete innebär krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning kan väntas förekomma med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare. (Lagrum 7 kap. 1 §, 2 § och 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.Prop. 1996/97:28 s. 17 f.bet. 1996/97:SfU6 s. 8 ff) RÅ 2008:15