Dödligt schema


VLT 2020-05-10 Debatt: Dödligt schema (med hela kvällsschemat)

Dödligt schema

 

Coronakrisen har avslöjat stora missförhållanden inom hemtjänst och äldreboenden. Men det är sedan mer än 20 år som omfördelningar till främst jobbskattebidrag lett till minskade skatteintäkter till kommunerna. Inom äldreomsorgen har det medfört årliga nedskärningar i miljardklassen. De har genomförts med bland annat industribaserade styrsystem, som just-in-time (NPM), med successiva försämringar för både personal och boende som konsekvens. (Se Arena Idés rapport: Budget ur balans).

Utdrag från sextimmars hemtjänst-schema:
17.00-17.10 Hagagatan 10 minuter Kvällsmål
4 min gångtid (Google 12 min) 900 m
17.14-17.24 Sigtunagatan 10 minuter Toalettbesök
1 min gångtid (Google 11 min) 1 400 m
17.27-17.42 Ynglingagatan 15 minuter Kvällsmål, hjälp i säng, avklädning. Hjälp med medicin från dosett (Waran).
4 min gångtid (Google 10 min) 800 m _ _ _
19.04 -19.24 S:t Eriksgatan 20 minuter Tillsyn. Middag. Laga middag. Hon har tappat matlusten. Det är viktigt att hon äter. Sitt kvar med henne. Ge henne medicin. Se till att hon tar den! Muntligt stöd vid hygien och avklädning.
(Totalt 20 besök och 9,5 km gångväg plus trappor/hissar. Kvällstid dessutom ansvar för larm!).

– Tidspressen gör det omöjligt att hinna jobba smittsäkert. Potentiella smittbärare kan behöva sköta nära omvårdnad och matning av misstänkt smittade utan tillgång till skydd.

– De många med otrygga anställningar har inte råd att stanna hemma vid misstänkta symtom på covid-19, eftersom de får varken ersättning för karensdag eller sjuklön.

– Våra äldre tvingas leva under mycket hög risk om det inte blir betydligt fler personal inom äldreomsorgen och uppdaterad kunskap om smittskydd. Det behövs tillgång till skyddsutrustning för all personal oavsett misstänkt smitta eller ej. Om det inte beaktas att man kan vara smittbärare utan symtom, kommer äldreomsorgen med många nära kontakter att fortsätta fungera som rysk roulette.

– Den 30 april erkände förvaltningsrätten i en dom sin okunskap om ”patientnära arbete” och tog därför inte ställning till den egentliga tvistefrågan; om enbart visir räcker i äldreomsorgen vid patientnära arbete med person med misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta. Detta trots att förvaltningsrätten själv har möjlighet att utreda så mycket som behövs och kunde ha frågat Arbetsmiljöverket vad “patientnära arbete” innebär . Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr 8036-20. Pressmeddelande 2020-04-30: Förvaltningsrätten upphäver Arbetsmiljöverkets förbud gällande Serafens vård- och omsorgsboende. Folkhälsomyndigheten behöver nu ta större ansvar eftersom äldreomsorgen ofta hänvisas dit.

– Politiker och övriga beslutsfattare borde själva pröva att arbeta en dag inom underbemannad hemtjänst i coronatid.

Många tonåringar och unga vuxna med stor potential som kom från länder utanför Europa till Sverige 2015 ingavs stora förhoppningar. Men en ny asyllag kom 2016, med retroaktiv funktion vilket innebar ett stort svek. Men det finns möjlighet för politiker att snabbt åtgärda destruktiva beslut. Det är viktigare med permanent uppehållstillstånd och arbete än familjeåterförening för dessa unga, med bakgrund från där man behandlar äldre med respekt och omtanke. De som får arbete, inom till exempel äldreomsorgen, skickar pengar direkt till behövande utan mellanhänder. Det skulle alltså dessutom innebära effektivare bistånd.

Tyvärr brister ofta kunskapen om hur verkligheten ser ut hos myndigheter och politiker. Det saknas alltför ofta vilja att lyssna och ta till sig upplysningar som kommer från andra än de starkaste rösterna i samhället. Det har fått ödesdigra konsekvenser.

Maria Werme 
Gunnar Lindholm 
slussa.se

Se även Vägledning vid medicinsk prioritering Region Stockholm
(Behandling med syrgas ges bara inom sjukvården.)
2020-04-20 Äldre coronasjuka överlever i hög grad.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *