SLUSSA debatt 2014


Ett starkare skydd för visselblåsare behövs

VLT, Västerås 2014-11-03: Ett starkare skydd för visselblåsare behövs
UNT, Uppsala 2014-11-03: Tandlöst förslag om skydd för dem som slår larm
Allehanda, Örnsköldsvik 2014-11-03 Tandlöst förslag om skydd för anställda som slår larm
NSD, Norrländska socialdemokraten 2014-11-05: Ett tandlöst förslag
Norrbottenskuriren 2014-11-11: Tandlöst förslag om skydd för arbetstagare som slår larm
NT.se, Norrköpings Tidningar 2014-11-14: Ett tandlöst förslag om skydd
NWT.se, Nya Wermlandstidningen 2014-11-18: Tandlöst förslag om skydd