Namninsamlingar


Sverige måste få tillbaka en TRYGG SJUKFÖRSÄKRING

Sverige måste få tillbaka en TRYGG SJUKFÖRSÄKRING

Sveriges sjukförsäkring är sjuk.
Den är #sickasfk (alltså, sick as f-ck… sick as FK (försäkringskassan)

SKRIV UNDER och SPRID DENNA NAMNINSAMLING så att Sverige återfår en trygg sjukförsäkring! 

OBS! Kom ihåg att BEKRÄFTA DIN NAMNUNDERSKRIFT, genom att klicka på länken i det mejl den här sidan skickar till dig. Annars kommer ditt namn inte med. 


Idag har inte sjukdomsdrabbade människor rätt till den sjukskrivning, som läkare bedömt att de behöver som del av rehabilitering för att om möjligt återfå arbetsförmåga och hälsa. Det är nämligen INTE LÄKAREN som får bedöma arbetsoförmågan, för det ansvaret ligger på FÖRSÄKRINGSKASSANS HANDLÄGGARE.

Ja, det är sant hur orimligt det än kan tyckas.
Försäkringskassans handläggare gavs år 2010 av Sveriges riksdag mandatet att neka sjuka människor rätten till sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning, trots att erfarna läkare med gedigna medicinska utbildningar har utrett och bedömt att personen saknar arbetsförmåga.

#sickasfk    Kontakta namninsamlingens skapare


 


Återinför tjänstemannaansvaret enligt finsk modell

Återinför tjänstemannaansvaret enligt finsk modell
Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd.
Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras under gemensam nämnare. Bristande rättssäkerhet, myndigheternas fria tolkningar av lagar och förordningar samt bristande respekt för oss kunder i handläggningen av våra ärenden är sådana nämnare!

Om du tycker att idén är god, skriv under kravet!

Jag kräver införande av tjänstemannaansvar enligt den finska modellen!

Enligt finsk lag ansvarar en tjänsteman personligen att hans handläggande följer finsk lag. Han är ansvarig även för sådana beslut som fattats av en grupp och där han samtycker. Föredragande tjänsteman är ansvarig för föredragna beslut utom då han/hon kräver en notering för en avvikande åsikt i protokollet.
Varje person som lidit skada till följd av överträdelsen eller officiellt lagstridig verksamhet eller försumlighet, skall ha rätt att kräva att tjänstemannen döms till straff eller skadestånd. Den drabbade kan begära ersättning från regeringen eller tjänstemän själv. Som en allmän regel ligger ansvaret hos huvudmannen för de fel och försumlighet som orsakats av tjänstemän eller andra anställda. Dock kan en tjänsteman personligen ställas till ansvar om han/hon bedöms ha orsakat skadan uppsåtligen eller av oaktsamhet!
Agneta Wall Kontakta petitionsförfattaren


Upprop/namninsamling startad 2014-07-11:

Upprop/namninsamling startad 2014-07-11:
Försäkringskassan: Rädda de utsatta – Ändra systemet
Jag heter Maria Lodenborg och jag antar att du har läst om min kamp mot cancern och försäkringskassan. Om inte så finns min historia här:  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19194793.ab
Jag har fått nog av dessa orättvisor. Att man sparkar på dom som redan ligger ner. Att de som inte har någon energi kvar, inte har någon som kan ta kampen för dom, blir utan hjälp. Det är förkastligt! Inte alla har möjligheten att bli uppmärksammade i media och få rätt mot Försäkringskassan. Låt oss tillsammans visa politikerna och försäkringskassan att vi INTE längre tolererar detta systemfel! Denna namninsamling kommer delges socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, Försäkringskassan och även alla riksdagspartier. Skriv under uppropet här.
Tack för ert fantastiska stöd,
Maria


Stoppa nedläggningen av Riksdag&Departement

Stoppa nedläggningen av Riksdag&Departement
Sedan 1976 rapporterar Riksdag & Departement om allt i den politiska beslutskedjan. Den som läser tidningen missar inget av den svenska sakpolitiken.
Riksdag & Departement är redaktionellt fristående tidning som ges ut av Sveriges riksdag.
Den 8 maj 2014 tar KU upp den planerade nedläggningen av Riksdag&Departement.

/Avslutad namninsamling. Tidningen Riksdag&Departement kom ut sista gången den 16 maj 2014./


Upprop: Läkaruppropet

Upprop: Läkaruppropet
“Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige i dag”…
I uppropet, som är utlagt på en webbplats för underskrifter, vänder de sig inte bara till läkarkåren utan adresserar det direkt till »dig som behöver sjukvård«, och skriver att bilden som politiker ger av dagens sjukvård inte stämmer överens med läkarnas och övrig sjukvårdspersonals verklighet.
SVT 2013-06-20: “Vi är oroliga för patienterna”
Läkartidningen 2013-06-24: Stort gensvar på uppropet för bättre sjukvård
Skriv under Läkaruppropet på: http://upprop.nu/VVGV


Utförsäkringsreglerna ändras inte – trots riksdagsmajoritetens vilja

Utförsäkringsreglerna ändras inte – trots riksdagsmajoritetens vilja
/ 11 404 Underskrifter ( 8729 unika IP-adresser) Inlagt den 2011-11-30
Startades av : Rune Blixt /

En majoritet i riksdagen tycker att regeringen ska ändra de hårda reglerna för när sjuka ska tillbaka i arbete. Det är den uppmärksammade 180-dagarsregeln som handlar om att sjuka prövas mot hela den vanliga arbetsmarknaden efter sex månader. Det är ett ovanligt ställningstagande eftersom vi är vana vid att en regering oftast fullföljer riksdagens beslut men här är det uppenbarligen viktigare för regeringen att fortsatt ha kvar tuffa regler i sjukförsäkringen.
Skriv på namninsamlingen om du tycker att reglerna i utförsäkringsreglerna skall ändras. Det här är en fråga som berör oss alla oavsett hur vi röstar, så det borde ligga i allas intresse att få humanare regler i sjukförsäkringen. Sjuka ska givetvis ges en möjlighet att komma tillbaka till ett värdigt och tryggt liv i den takt som behövs, det har vi faktiskt råd med i Sverige, jag bryr mig, gör du?

Det är förfärliga tragedier som har drabbat sjuka och anhöriga på grund av de hårda reglerna i sjukförsäkringen och det måste vi hjälpas åt att stoppa, för vi vet aldrig när vi själva kommer att drabbas.

Hjälp till att sprida namninsamlingen till allt och alla.

Mvh
Lena Karlsson & Rune Blixt
(Klicka på rubriken för att skriva under)


Namninsamling för folkomröstning. Vården är på väg att kollapsa.

Namninsamling för folkomröstning. Vården är på väg att kollapsa.
Läkaren Arvin Yarollahi Yarollahi på Sahlgrenska universitetssjukhuset har startat ett upprop för förbud mot nedskärningar inom vården. 3 000 döda och 100 000 skadade varje år pga missvård.
Han vädjar till att vårdpersonalen och Sveriges befolkning ska sätta ned foten, för sjukvården är på väg att kollapsa. Lyssna på hans upprop nedan.
Lyssna också på när Torbjörn Hammar berättar om sin fru Lena Hammars sista önskan.
Patienterna är i fara!
http://www.youtube.com/watch?v=mjJiLAZ9ib8&feature=related
En anhörig, en änkeman Resutat av Problemet
http://www.youtube.com/watch?v=Rky3ew9Ncjc&NR=1
Namninsamling:
Förbud mot nedskärningar inom vården


Påskupprop 2011 mot utförsäkringarna

Påskupprop 2011 mot utförsäkringarna /Namninsamlingen avslutad 2 maj 2011/
“Som en del av er kanske vet så har en fruktansvärd situation uppstått i vårt land, framför allt för sjuka människor, med utförsäkringar och nya stelbenta inhumana regler som inte tar någon individuell eller medicinsk hänsyn. Så vitt jag vet så har sjukdomar aldrig botats genom att man inför tidsgränser för när de ska ta slut, det är helt absurt. Från årsskiftet är det också handläggarna på Försäkringskassan som ensamma beslutar om ifall det föreligger någon arbetsförmåga – läkarintyg och hälsotillstånd spelar ingen direkt roll längre för bedömningen, också om man ligger på dödsbädden eller på operationsbordet så kan det tänkas finnas en teoretisk arbetsförmåga… Bedömningen sker dessutom numera gentemot fiktiva jobb som inte ens finns i verkligheten. Vi har fått ett rättsosäkert och nyckfullt system istället för den hyfsat trygga sjukförsäkring vi hade tidigare, som gick med rejäl vinst.
Läs mer på: http://katolskakyrkan.blogspot.com/2011/01/vansinnet-maste-stoppas-ett-ekumeniskt.html
Titta även in på Påskuppropets sida på Facebook, där du kan få mer info, samt vara med på någon av de manifestationer som planeras över hela landet på Annandag påsk (den 25 april 2011): http://www.facebook.com/pages/Paskuppror-mot-utforsakringarna/194325330581378
Den här namninsamlingen kommer att lämnas in till de ansvariga politikerna.
Sprid info om facebooksidan och namninsamlingen vidare!”
Klicka på rubriken för att komma till namninsamlingen!


Namninsamling till Hjälplinjen

Namninsamling till Hjälplinjen /Avslutad med 1342 namnunderskrifter/
“De som ringer Hjälplinjen är anonyma och det är kostnadsfritt. De får prata med professionellt utbildad personal, psykologer, socionomer, psykiatrisjuksköterskor alla med lång erfarenhet. En unik kombination när det gäller jourtelefoner i Sverige. Många väljer att ringa oss innan eller istället för en kontakt med den offentliga vården.

Tyvärr kommer inte alla fram och orsaken är naturligtvis pengar. Vi har fått 5 Mkr av regeringen sedan 2007. Våra kostnader har ökat samtidigt som fler ringer oss för att få stöd. Vårt anslag räcker inte för att täcka det behov som finns. Vi har ansökt om mer bidrag av regeringen men tyvärr � de prioriterar inte att människor som mår psykiskt dåligt eller befinner sig livskris skall ha någon stans att vända sig till.

Hjälp oss att väcka regeringen och skriv på vår namninsamling för att:

  • Hjälplinjens ska få ökade bidrag
  • människor som mår dåligt ska erbjudas samtal
  • sända Regeringen budskapet att människor mår psykiskt dåligt och behöver stöd, och att samhället bär ansvar att det finns tillgängligt stöd.”
    (Klicka på rubriken för att komma till namninsamlingen)

Det pågår en tragedi i Sverige just nu Protestera.org

Det pågår en tragedi i Sverige just nu
Protestera.org

“Utförsäkringen av sjuka är ingen ny företeelse, den har pågått i det tysta under många år och många sjuka har därför hamnat mellan stolarna utan någon som helst rehabilitering eller hjälp.

Oavsett vilken partitillhörighet vi har, så måste vi väl ändå ha så mycket kurage att vi kan säga ifrån när våra politiker och försäkringskassan gör uppenbara fel som får förödande konsekvenser för människor. Om meningen med denna reform var god, då har något gått väldigt snett. För det som pågår nu är rena övergreppet på sjuka människor som inte kan, eller ges möjlighet att, försvara sig. Det är verkligen en tragedi som pågår och ansvaret ligger såväl hos alla våra politiker, oavsett partifärg, som hos försäkringskassan.

Vi, våra barn och barnbarn kommer någon gång i livet att drabbas av det som pågår just nu om inget görs. Att tro att man ska få leva ett helt liv utan att någon gång i livet bli sjuk, drabbas av olycka eller tragedier är att hoppas på för mycket, för tyvärr sker något av detta varje dag och då vill i alla fall jag och säkert många andra att vårt skyddsnät fungerar och det oavsett vilket parti som håller i rodret – det är väl ändå inte för mycket begärt av våra politiker och försäkringskassan?

Om jag vore politiker eller någon ansvarig på försäkringskassan, skulle jag må mycket dåligt och känna mig minst sagt skamsen för det man har ställt till med. Det råder väl inget tvivel om att försäkringskassan just nu bestämmer över människors liv? Det är inte fuskare man jagar, utan sjuka människor med giltiga läkarintyg. Hur många ska behöva drabbas innan ansvariga griper in och rättar till bristerna�?

Vilken människosyn tycker du ska råda och hur vill du bli bemött om du skulle bli sjuk? Du bör nog ställa dig den frågan, för om du läser de berättelser som finns här och på RESURS hemsidan (Respekt för de Sjukas Rätt i Samhället) så kommer du att förstå varför jag ställer den. Det är en tragedi hur sjuka far illa i vårt samhälle idag.

Jag är aktiv medlem i RESURS och varje dag strömmar det in människor som far mycket illa. Det finns bara en sanning i detta politiska rävspel som pågår och det är de utsattas berättelser. Det måste bli ett slut på det här, för vi kan väl inte ha politiker och en försäkringskassa som skickar sjuka människor till arbetsförmedlingen eller tvingar dem bli hänvisade till socialen. Jag vill nog påstå att det är en katastrof det som pågår idag.

Politikerna pratar om att ge de sjuka och utförsäkrade en chans, men hur ser verkligheten ut på arbetsmarknaden och hur upplever arbetsgivarna denna chans som sjuka ska få? Kan det vara så att denna chans som politikerna vill ge de sjuka och utförsäkrade inte har någon förankring hos arbetsgivarna eller står arbetsgivarna med öppna armar och tar emot sjuka människor på sina arbetsplatser?

Hur kan det komma sig att en del sjuka tycker att de har fått hjälp, medan vissa känner sig fullständigt överköra av Försäkringskassan. Handlar det om tur beroende på vilken handledare man får, och kan det vara så att vissa handledare vägrar följa de regler som gäller idag? I så fall ska dessa handledare ha en stor eloge som ser det omänskliga i dessa regler och även de försäkringsläkare som gör detsamma.

Om man prioriterar ungdomar och friska arbetslösa till de arbeten som finns och inte tvingar ut sjuka på arbetsmarknaden utan istället ger dem den rehabilitering de behöver, så tror jag nog att framtiden så småningom kommer att se ljus ut för alla.”

/Namninsamlingen är asvlutad/