Bli medlem


Välkommen att bli medlem i SLUSSA Vänner  🙂

Medlemsavgiften är 100 kr per år för enskild, 150 kr per år för familj, socioekonomiskt särskilt utsatt 20 kr

sätts in på bankgiro 623-2136 kom ihåg att ange avsändare .


Ditt namn

Din epost:

Din adress:

Telefon:

Ev meddelande