Veckomejl Nr 231, den 16 december 2018


Innehåll:
1. Övergångsregeringens budget för 2019 + Riksdagens ja till M och KDs budgetförslag
2. Det gäller att vara frisk om man är sjuk /Avhandling/
3. 
Det behövs en stabil och uthållig styrning av Försäkringskassan /ISF/
4. “Inte ska väl vuxna mobba vuxna” /Min spegel, P1/

5. Telebolaget ställs inför rätta för självmorden  /Serie i Lag&Avtal /
6. Så många är fattiga i Sverige /SVT/
7. 727 allmänläkare: Satsa på primärvården, annars riskerar den att kollapsa! /Upprop/
8. Fysisk aktivitet kan häva depression /Nyhetsmorgon/
9. Forskare om maktstrukturer /Katalys/
10. Lärarna Magnus Ekblom och Göran Drougge /Stödgala för en vinstbefriad välfärd/
11. Nytt under “Övrig debatt” på slussa.se 

 

 

Som ni kanske har märkt har vi inte skickat något Veckomejl från SLUSSA efter valet. Främst på grund av att många vänder sig till SLUSSA för att få hjälp i ärenden hos myndigheter o liknande. Myndigheterna har ansvar att se till att de som drabbas av utsatthet ska få den hjälp de behöver och den som anser att ett beslut måste vara fel får beskedet: ”om man är missnöjd kan man överklaga”. Plötsligt kan sedan ett brev komma från Förvaltningsrätten utan att man vet att man har överklagat. Brevet har ingen information om vad ärendet handlar om, det kommer i ett senare brev från domstolen.
Den som är sjuk, deprimerad, överstressad, inte förstår, inte kan språket, inte har kunskap om lagar och regler etc, har ingen möjlighet att driva den rättsliga process som man då tvingas in i – med myndighetens processförare/jurist som motpart. Lagstiftarna har utgått ifrån att myndigheterna utreder så mycket som behövs och därför får man ingen rättshjälp när myndigheter (staten) är motpart. Utvecklingen är orimlig. Rättsosäkerhet råder och det är inte likhet inför lagen.
Ansvariga politiker/nämnder vet inte alltid hur det fungerar i praktiken. Se även bild från SLUSSAs broschyr från 2015 om Sjukförsäkringen:

 


1. Övergångsregeringens budget + Riksdagens ja till M och KDs budgetförslag
Den ”opolitiska” budgeten för 2019 från ”övergångsregeringen” visar att ersättningar till sjuka och arbetsskadade beräknas minska med 7 miljarder (7 000 miljoner!) på fyra år (2017-2021). En del som har sjukersättning går i pension, men detta kommer att kräva fortsatt avslag och indrag på långvarigt sjukas ersättning och fortsatt närmast omöjligt att få arbetsskada godkänd. Om detta är alltså de flesta partier överens! Se nedanstående tabell i Statens budget för 2019, Rambeslutet :

 

2. Det gäller att vara frisk om man är sjuk  /Avhandling/
Det gäller att  vara frisk om man är  sjuk

_ _ _”Sjukförsäkringen är ett av fundamenten i den svenska välfärden, då människor ska känna trygghet när de blir sjukskrivna och inte får lön från sin arbetsgivare.
Men i dag måste sjukskrivna medborgare arbeta för att tillsammans med Försäkringskassans handläggare få ärendet utrett och tillgång till försäkringen, menar Johan Kaluza, i sin avhandling ”Sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati”._ _ _


3. Det behövs en stabil och uthållig styrning av Försäkringskassan /ISF/
Det behövs en stabil och uthållig styrning av Försäkringskassan Rapport 2018:16 ISF
_ _ _”Resultaten i rapporten visar att regeringens ändrade fokus i styrningen av
myndigheten får genomslag i handläggningen av sjukpenning. Det får konsekvenser för hur handläggarna använder det bedömningsutrymme som lagen medger. Under den period då styrningen fokuserade på förtroendet för Försäkringskassan tilllämpades försäkringen mer generöst. Det berodde bland annat på att fler handläggare ansåg att det var bättre att den försäkrade var kvar i försäkringen längre tid om det kunde innebära en hållbar lösning på sikt för den försäkrade. Tillämpningen är mer restriktiv i dag när styrningen fokuserar på rättssäkerhet och på att sänka sjukpenningtalet. Utgångspunkten är nu att den försäkrades tid i försäkringen ska vara så kort som möjlig eftersom det är bäst för den försäkrade. ”_ _ _
Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9.0 dagar ISF 2018:17
En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att bidra till att målet uppnås.
_ _ _ ”Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har studerat bakgrunden till regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar år 2020 och regeringens uppdrag till Försäkringskassan om att bidra till att förverkliga målet. Projektet är egeninitierat.”_ _ _


 

4. ”Inte ska väl vuxna mobba vuxna” /Min spegel, P1/
SR P1 2018-10-24: Min spegel: Inte ska väl vuxna mobba vuxna
“Rigmor blev mobbad på sin arbetsplats. Hennes mer introverta personlighet passade inte gruppens krav på småprat. Att vara kreativ men udda var inte uppskattat så Rigmor fick sluta arbetet hon älskade.
– Det som är svårt med mobbning är att folk vill inte att det ska finnas. Att vuxna mobbar varandra det vill man helst sopa under mattan för man ska ju vara vuxen nog att inte mobba en annan människa svarar Rigmor på frågan om varför det verkar så svårt att lösa mobbning på arbetsplatser.
Björn som också blev mobbad på sin arbetsplats funderar efter nederlaget på om det kan vara gruppens sätt att sålla bort den som kanske inte skulle ha varit där i första hand?
Möt Rigmor och Björn i serien Min spegel – De mobbade där Mia Blomgren pratar med människor om hur de påverkats av mobbning. Denna serie ingår i pågående dokumentärprojektet Min spegel.
Aftonbladet: Min spegel heter programserien, och liksom många av Mia Blomgrens uppmärksammade radiodokumentärer är den lite lös i kanterna. “Vad ser du i spegeln?” frågar Blomgren och så vindlar samtalet iväg – och på något sätt blir det fängslande.


 

5. Telebolaget ställs inför rätta för självmorden  /Serie i Lag&Avtal/
Lag &Avtal 2018-09-24 Telebolaget ställs inför rätta för självmorden
_ _ _ ”En person kastade sig ut genom ett fönster. En annan tände eld på sig själv utanför en kontorsbyggnad. En tredje talade om ”skräckvälde-styre” i sitt avskedsbrev. Totalt ska ett sextiotal anställda hos France Télécom ha tagit livet av sig mellan 2006 och 2009. Nu har en fransk domare meddelat att både företaget och flera före detta direktörer ska ställas inför rätta anklagade för ”moraliska trakasserier”_ _ _
2018-09-24 “Arbetsgivarna har fortfarande svårt att förstå”
_ _ _ 
Självmordsvågen hos den franska teleoperatören bedöms ha haft åtminstone en positiv konsekvens. Den ledde till en ökad medvetenhet om problem med psykisk ohälsa på arbetsplatser.
Men arbetsgivare har fortfarande svårt för att angripa orsaken till att deras anställda mår dåligt, hävdar Tarik Chakor, som forskar i management­vetenskap vid universitetet Savoie Mont Blanc i Annecy.” _ _ _


 

6. Så många är fattiga i Sverige /SVT/
2018-10-12 Så många är fattiga i Sverige
Vem räknas som fattig i ett land? Det beror på var du befinner dig i världen – men också på hur man räknar. Det finns olika sätt att räkna på fattigdom. Här är en guide till olika definitioner som används i världen och hur man räknar på fattigdom i Sverige.


 

7. ”Satsa på primärvården, annars riskerar den att kollapsa!” /727 allmänläkare/
727 allmänläkare: Satsa på primärvården, annars riskerar den att kollapsa
_ _ _”– Vi har tröttnat på att vänta, säger en av de yngre initiativtagarna, distriktsläkaren Eliya Syed. – I grund och botten är vi distriktsläkare lyckligt lottade, eftersom vi har ett mycket intressant och stimulerande jobb, men som situationen ser ut i dag är risken överhängande att vi inom snar framtid kommer att ägna oss åt annat. Då kollapsar primärvården. _ _ _
Allmänläkarna bär huvudansvaret i sjukvården för att hitta och förebygga de sjukdomar en mycket stor del av Sveriges befolkning lider av.
Allmänläkare bär även huvudansvaret för behandling av våra nya folksjukdomar depression, ångest och utmattningssyndrom. De allra sjukaste äldre, hemsjukvårdspatienterna, är också vårt ansvar. Och det är bara några exempel på våra arbetsuppgifter.
Vi kräver:
• En primärvårdsreform som ger alla invånare rätt till en personlig, fast allmänläkare och läkaren möjlighet att sätta ett tak för antalet personer på listan. Med begränsat uppdrag och möjlighet att ta personligt ansvar för alla på listan kommer fler att vilja stanna kvar i yrket, fler nyblivna läkare att välja att bli allmänläkare och färre patienter att behöva söka vård på annat håll.
• En omedelbar nationell plan i samråd med professionerna för ökad rekrytering av allmänläkare och distriktssköterskor och att åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare personalflykt.

• Att 10–20 procent av arbetstiden läggs på fortbildning eller forskning. Okunniga läkare är farliga och kostsamma, och utan tid för fortbildning finns ingen möjlighet att hålla sig uppdaterad på nya behandlingar och mediciner.”


 

8. Fysisk aktivitet kan häva depression /Nyhetsmorgon/
Motion kan häva depression Nyhetsmorgon 2018-09-30
Simon Kyaga, överläkare i psykiatri förklarar den senaste forskningen kring motion mot psykisk ohälsa.


 

9. Forskare om maktstrukturer
Kapitalet och det gemensamma
Katalys: Vem äger samhällets resurser?
Presentation av forskning med fokus på makt- och förmögenhetsstrukturer i Sverige. Med Markus Kallifatides, docent företagsekonomi, Lena Sohl, lektor sociologi, Liv Sunnercrantz, doktorand sociologi, John Lapidus, forskare ekonomisk historia. Arrangör: Tankesmedjan Katalys. Från 25/8.
Högerperspektiv på klassamhälle
Panelsamtal med Per Svensson, Dagens Nyheter, Johan Ingerö, tankesmedjan Timbro och Karin Pihl, Expressen. Arrangör: Tankesmedjan Katalys. Från 25/8.
Forskare om maktstrukturer
Tre forskare från tankesmedjan Katalys projekt om klass presenterar sin forskning: Göran Ahrne, professor i sociologi, Hampus Andersson, utredare Kommunal och Ester Pollack, docent i journalistik. Arrangör: Katalys. Från 25/8.


 

10. Lärarna Magnus Ekblom och Göran Drougge
/Stödgala för en vinstbefriad välfärd/
Lärarna Magnus Ekblom och Göran Drougge på Stödgala för en vinstbefriad välfärd


 

11. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

Aftonbladet 2018-12-14 Sjuka människor går under i dag, Försäkringskassan
Expressen 2018-12-15 Generaldirektörerna sågar M/KD-budgeten
DN 2018-12-15 Elisabeth Svantesson: Generaldirektören bedriver skrämselpropaganda
NSD 2018-12-14 Oroande för arbetslösa
Arbetaren 2018-12-14 Försämrade villkor med anställningsstöd
DN 2018-12-14 Arbetsförmedlingen: M/KD-budgeten drabbar de arbetssökande
Corren 2018-12-13 Arbetslösheten fortsätter att minska
Aftonbladet 2018-12-13 Nej, läkare fattar inte beslut om sjukpenning
Solrosuppropet 2018-12-12 Tankar i december. Vem är bäst lämpad att bedöma arbetsförmåga?
Expressen 2018-12-11 Socialtjänsten bygger sin verksamhet på hot
Solrosuppropet 2018-12-10 Tankar i december. Höjd ersättning eller plus minus noll?
Aftonbladet 2018-12-10 Äldre diskrimineras i Sverige – varje dag
Aftonbladet 2018-12-09 F-kassan, underskatta inte sjukas intelligens
HD 2018-10-15 Facket vill utreda fall av kränkande särbehandling – Ängelholms kommun vägrar
Dagens Nyheter 2018-10-13 . ”Politiker sprider okunnig kritik om Arbetsförmedlingen”
Sydöstran 2018-10-10 Insändare: ”Försäkringskassan blev Förnedringskassan”
VLT 2018-10-10 Arbetsförmedlare får en varning – försökte påverka Försäkringskassan i sjukskrivningsärende
Aftonbladet 2018-10-09 ”Jag fick sluta jobbet när jag blev sjuk”
mynewsdesk 2018-10-09 Ungas psykiska ohälsa i världens strålkastarljus
Dagens Juridik 2018-10-08 Kronisk trötthet går inte att vila bort – kvinna vinner mot Försäkringskassan i domstol
LO-Bloggen 2018-10-08 Språkets makt över tanken och ordet ”omställningsförsäkring”
Dagens Arena 2018-10-07 Tystnad råder kring de utbytbara
Aftonbladet 2018-10-06 Mahmoud tog sitt liv – hur många fler ska dö?
nwt.se 2018-10-04 Mobbning är inte okej
Aftonbladet 2018-10-04 Riksdagsledamöter får mer pengar
Expressen 2018-10-03 SFI-läraren: Här är min rapport inifrån haveriet
Svenska Dagbladet 2018-10-03 ”Vad bör gälla efter tillfälliga migrationslagen?”
VLT 2018-10-02 Som arbetslös sitter man på de anklagades bänk
VLT 2018-10-02 Richard Appelbom: Försörjningsstöd fel för arbetssökande
Dagens Samhälle 2018-10-01 Arbetsförmedlingen behöver mer resurser
Dagens Samhälle 2018-10-01 Den sena statistiken om självmord är oacceptabel
VLT 2018-10-01 Samhall och Humana: Låt oss se till att fler får bidra
ETC 2018-09-30 Det är sjukförsäkringen som håller ihop landet
VLT 2018-09-30 Västerås psykiatri saknar patientsäkerhet
Dagens Samhälle 2018-09-27 Återupprätta den personliga assistansen!
VLT 2018-09-25 Arbetsförmedlingen måste ställa högre krav på sina “coacher”
VLT 2018-09-24 Försäkringskassans hållning gör att sjuka får klara sig själva
VLT 2018-09-23 Barn utpressar föräldrar: ”Får jag inte som jag vill ringer jag socialtjänsten”
VLT 2018-09-23 Slussa: Återupprätta trygghetsförsäkringarna
Aftonbladet 2018-09-21 Agera – vi som jobbar i hemtjänsten går under
VLT 2018-09-21 Föreningen hjälper sexuellt utnyttjade – nu drar kommunen in bidraget: ”Det är kaos”
Kommunalarbetaren 2018-09-20 Vi vill orka jobba kvar
Skaraborgs Allehanda 2018-09-20 Tack för ert fantastiska engagemang
Expressen 2018-09-20 Den offentliga vården dör framför våra ögon
Aftonbladet 2018-09-20 Utökat straffansvar löser inte problemen
SVT Västerbotten 2018-09-19 JO kritiserar Arbetsförmedlingen för passivitet
VLT 2018-09-19 Försäkringskassan: Vi förbättrar kontrollen av ersättningar
SVT Öst 2018-09-18 Sänkta krav enda sättet att minska utbrändhet
Aftonbladet 2018-09-18 F-kassan måste kunna erkänna när de gör fel
Aftonbladet 2018-09-17 Brott mot oss äldre var tabu – men inte längre
Expressen 2018-09-17 Har du också missat den gömda välfärden?
Solrosuppropet 2018-09-16 Solrosuppropets tal när vi skriver på “Det sociala löftet”
GT 2018-09-14 Jonnas hjärntumör växer – får ingen operationstid
Aftonbladet 2018-09-13 Sjukvården engagerar i ”bortglömda valet”
forskning.se 2018-09-12 Yoga förbättrar psykisk hälsa hos intagna på fängelser
Barometern 2018-09-12 Missriktad kritik mot Försäkringskassan
Nyheter 24 2018-09-07 Hur ska ni hjälpa de som drabbats av försäkringskassans systemfel?
Expressen 2018-09-06 När började ni se på mig som en parasit?
LO Bloggen 2018-09-06 Är skattesänkningar för de rika verkligen bra sysselsättningspolitik?
DN 2018-09-05 ”Sverige förlorar 73.000 jobb och 4% i bnp vid ett EU-utträde”
SVT 2018-09-04 Arbetsförmedlingens anställda oroliga för vad som ska hända med jobben efter valet
Solrosuppropet 2018-09-04 Moderaterna backar om skattehöjning för sjuka men behåller andra försämringar.
Expressen 2018-09-03 Politiker, sluta att blunda för välfärdens personalkris
Dagens Samhälle 2018-08-29 Systemkollapsen inom LSS är ett faktum
Expressen 2018-08-28 Bidragsfusket: Så blåser de F-kassan på miljoner
Dina Pengar 2018-08-28 Bidragsfusket: Så blåser de F-kassan på miljoner
Aftonbladet 2018-08-28 En bra äldreomsorg är värd varje skattekrona
Kommunalarbetaren 2018-08-22 De ska bära er sedan – lyft dem nu!
VLT 2018-08-22 Sänkt arbetstid och pensionsålder?
Kommunalarbetaren 2018-08-22 Äldreomsorgen – den bortglömda frågan
Svenska Dagbladet 2018-08-20 ”Dimridåer från Försäkringskassan”

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *