Veckomejl Nr 201, den 7 oktober 2017


Innehåll:
1. 
Demonstration 15 oktober Mynttorget, Stockholm. Kristianstad 14 oktober.
2. Namninsamling
3. Fler väntar längre på vård /Rapport/
4. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

1. Demonstration 15 oktober Mynttorget, Stockholm. Kristianstad 14 oktober.
Facebook: Demonstration mot Försäkringskassan/Sjukförsäkringen
Stockholm den 15 oktober kl 14-18, Mynttorget utanför Riksdagshuset

Facebook:  Skåne-demonstration mot Försäkringskassan/Sjukförsäkringen 
Kristianstad  den 14 oktober kl 14-17, 
Stora torget

2017-10-03 Solrosuppropet. Demonstration mot Försäkringskassans behandling av sjuka, skadade och funktionshindrade
Partipolitiskt oberoende demonstration mot försäkringskassans behandling av sjuka,skadade och funktionshindrade människor.

Svårt sjuka, skadade och funktionshindrade tvingas ut på arbetsmarknaden, trots att de har läkarutlåtande om att arbetsförmågan är nedsatt.
Vid ny ansökan om asisstans ersättning får allt fler avslag eller indragen asisstansersättning. Det är inte ansvarsfullt i vårt samhälle, där alla under många år betalat in skatt just för att vara försäkrad om sjukdomar slår till. Vi demonstrerar för att föra de sjukas talan, då de har svårigheter att göra det själva.

Vi som demonstrerar anser att den sjukförsäkring som finns idag – och hanteringen av den, inte är hållbar för människor som redan är sårbara.
Idag har ett läkarutlåtande inget värde alls hos Försäkringskassan. Människor som inte är kapabla till att stå till arbetsmarknadens förfogande och där det står klart och tydligt i läkarintyget att arbetsförmågan är nedsatt med mer är hälften, får avslag på sin sjukpenning.
Överklagande är näst intill omöjlig,utförsäkrade måste anlita jurister och det kostar pengar, Vilket är omöjligt för sjukförsäkrade, när det inte finns pengar till det.
Det är som om samhället inte längre vill kännas vid att det handlar om en SJUKFÖRSÄKRING

Långtidssjukskrivna får indragen sjukpenning med kort varsel, innan personen hunnit få tid till att bli inskriven på Arbetsförmedlingen och innan rätten till aktivitetsersättning eller ekonomiskt bistånd blivit beviljad.
Människor som redan är utsatta och sårbara hamnar i ekonomisk kris, får skulder, har inte råd att ta ut sina mediciner. Det händer också att de inte har råd att ta buss/tåg för att ta sig till läkare / rehabilitering.
Detta blir man knappast friskare av, det har visat sig att sjuka som behandlats så inhumant fått depressioner och till och med tagit livet av sig.

Vi kräver att människor som är långtidssjukskrivna – och som har ett adekvat läkarintyg, inte ska få indragen sjukpenning innan den sjukförsäkrade har fått rätt till ekonomiskt bistånd, aktivitetsersättning eller a-kassa, så länge det finns ett läkarintyg där det framgår att arbetsförmågan är nedsatt för den försäkrade.

Det tar tid för Arbetsförmedlingen att utreda om personen kan få börja på ett arbetsmarknadspolitiskt program. Då har man rätt till aktivitetsersättning, men ersättningen blir väldigt låg om personen inte har medlemskap i a-kassan,vilket då innebär att den sjuke tvingas söka ekonomiskt bistånd från socialen. Om Arbetsförmedlingen anser att personen är för sjuk för att stå till arbetsmarknadens förfogande kommer personen att förlora sin sjukgrundade inkomst och bli ”nollad” i systemet. Detta innebär följaktligen att många förlorar rätten att söka sjukpenning igen och måste leva på socialbidrag.

Hela processen som innebär från att sjuka nekas rätt till sjukpenning och få sin ekonomi att gå ihop, är väldigt lång och komplicerad. För en redan sjuk människa är det plågsamt, för man behöver göra ansökningar, skicka in intyg till olika myndigheter och gå igenom utredningar – som dessutom många gånger är felaktiga, tills dess att frågan om ekonomiskt bistånd blir aktuellt. Under tiden kan alltså många inte betala sina räkningar, såsom hyra för bostad och tvingas låna pengar av släktingar, vänner och bekanta under flera månader för att inte bli vräkta – och kunna få sina mediciner. Ett flertal hamnar i skuld hos kronofogden under den långa tiden som utredningen tar. Statsmission,kyrkan har andra att ta hand om, likaså andra organisationer och det är knappast värdigt i ett land som Sverige att sjuka tvingas tigga på gator och torg – om de alls orkar. Att hamna i en ekonomisk stress reaktion när man redan är sjuk är inte en rättvis sjukförsäkring, detta måste våra Politiker ta ansvar för och ändra!

Demonstrationen är en protest mot denna omänskliga och skoningslösa politik.
Vi kräver att den sjukförsäkringspolitik – och handläggandet av densamma förändras. Försäkringskassan ska inte ha rätt att obefogat dra in sjukpenning där relevant adekvat läkarintyg finns. Inte heller med kort varsel dra in sjukpenningen innan den sjukförsäkrade har kunnat få beviljad ersättning i form av aktivitetsersättning eller ekonomiskt bistånd från socialen.”


2. Namninsamling
Namninsamling
Vi kräver att Försäkringskassan ska följa behandlande läkares diagnoser och utlåtanden.
Vi kräver att handläggare på Försäkringskassan ska ge tydlig information som inte är missvisande, vi kräver att försäkringskassan tar det övergripande ansvaret på allvar innom rehabiliteringskedjan innan avslag på sjukpenning ges.
Vi kräver att försäkringskassan i samarbete med arbetsförmedlingen ska ta hänsyn till det underlag och beslut när arbetsförmedlingen som myndighet bedömer att arbetsförmågan för den enskilde är nedsatt och när det är oskäligt att stå i arbetsmarknadens förfogande.
Skriv under namninsamlingen som ska skickas till Stefan löfven och Annika Strandhäll 14 Oktober. 


3. Fler väntar längre på vård /Rapport: ”Löftesfri garanti?”/
Rapport 2017:6 Vårdanalys 2017-07-06 Löftesfri garanti?
Sammanfattning: Vårdanalys har följt upp hur väntetiderna till hälso- och sjukvården har utvecklats de senaste åren och i vilken utsträckning landstingen ger vård till befolkningen inom vårdgarantins tidsgränser.

Resultaten visar bland annat att

  • tillgängligheten har försämrats i vårdgarantins alla fyra delar
  • det finns stora skillnader mellan landsting, vårdområden och verksamheter i hur väl vårdgarantin efterlevs
  • antalet patienter som har väntat på nybesök eller behandling inom den specialiserade vården har ökat väsentligt de senaste åren
  • det finns en flerårig obalans mellan antalet vårdsökande och antalet behandlade som successivt har skapat längre köer.

Det är landstingen som ytterst har ansvaret för att vården är tillgänglig, och landstingen är också skyldiga att säkerställa att vårdgarantins tidsgränser hålls. För att minska väntetiderna behöver landstingen utveckla sitt arbete med att följa upp vårdgarantins efterlevnad, anpassa sina åtgärder efter lokala förutsättningar och utmaningar samt se till att åtgärderna genomförs i verksamheterna. Landstingen behöver också utveckla sin produktions- och kapacitetsplanering för att säkerställa att man har förmåga att möta framtida förändringar i vårdbehov.
Regeringen bör bidra långsiktigt till landstingens tillgänglighetsarbete med fokus på utvecklad strategisk styrning, dialog och uppföljning.

Fler väntar längre på vård


4. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

Solrosuppropet 2017-10-03 Demonstration mot Försäkringskassans behandling av sjuka, skadade och funktionshindrade
Skaraborgs Allehanda 2017-10-03 Vägrar erkänna missförhållanden
Norra Skåne 2017-10-03 Regelverken krockar: Tradigt att det blir så här
Norra Skåne 2017-10-03 Glenn blev offer på en knivskarp byråkratis hårda altare
Aftonbladet 2017-10-03 Äntligen frisk – då slår cancerbaksmällan till
Sydsvenskan 2017-09-30 Läsartext: Jag blir inte mer arbetsför av att jag blir ekonomiskt utblottad
Aftonbladet 2017-09-30 V-kritik mot regeringens sjukpolitik
Arbetsliv 2017-09-29 Svårtolkade siffror om stress
corren.se 2017-09-29 Försäkringskassan lämnade ut avslag i förväg
Sundsvalls Tidning 2017-09-29 Försäkringskassan bemöter kritiken: Ibland lyckas vi inte fullt ut
Dagen 2017-09-28 Oginheten har nått vägs ände
Dagens Medicin 2017-09-27 Åren med besparingar och nedskärningar har redan startat
Dagens Arena 2017-09-27 Tung alliansföredetting: »Misstag lägga etableringen på Arbetsförmedlingen«
Skaraborgs Allehanda 2017-09-27 Långtidssjukskrivning inte bra för hälsan
Allehanda 2017-09-26 Alla spelar lagspel – Försäkringskassan spelar falskspel
NVP 2017-09-26 ”Det är som att de ­säger att jag inte är sjuk”
P4 Örebro 2017-09-26 Mobbning liknas vid krigstrauma
Publikt 2017-09-25 Stor skillnad på möten med arbetsförmedlare
NDS 2017-09-25 Nytt hopp för skadade Jonatan
Sundsvalls Tidning 2017-09-24 Man får inte vara för sjuk för Försäkringskassan
Expressen 2017-09-24 Allt fler upplever att de blir orättvist bedömda
Sundsvalls Tidning 2017-09-23 Försäkringskassan är ingen lagspelare – maktspelet är viktigare 262 delningar
SvD 2017-09-23 Så kommer du tillbaka efter utbrändheten
P4 Göteborg 2017-09-22 Försäkringskassan begär ny information om ME/CFS
LO Bloggen 2017-09-22 Svenskt näringsliv fortsätter att hårdvinkla statistik
P4 Göteborg 2017-09-22 Läkare skriver falska sjukintyg till patienter
Aftonbladet 2017-09-21 Ankis desperata brev till ministern
STBL 2017-09-21 Studenthälsan nya metod för att hantera stress fungerar
SvD 2017-09-21 Danmarks förbud mot tiggeri bör avskräcka
Norran 2017-09-21 Morgan Allings tips mot mobbning på Arbetsmiljödagen i Skellefteå
Sundsvalls Tidning 2017-09-21 Försäkringskassan – en skandalmyndighet helt utan empati
LO -Bloggen 2017-09-21 Introduktionsjobb – bra tänkt, men långt ifrån tillräckligt!
Solrosuppropet 2017-09-21 Gästskribent: Jag har bidragit till att sänka sjukpenningtalet
Metro 2017-09-21 Stockholms stadsmission om problemet med psykisk ohälsa: ”Vi kan inte ta emot alla som söker sig till oss”
Sundsvalls Tidning 2017-09-20 Sofia Mirjamsdotter: Sjuka ska få ägna sig åt att bli friska 382 delningar
P4 Västmanland 2017-09-20 Människor med utmattningssyndrom skäms fortfarande
Expressen 2017-09-20 Tack för barnbidraget, staten – men nej tack!
Aftonbladet 2017-09-20 Gäller tiggeriförbudet även er moderater?
Allehanda 2017-09-20 Sofia Mirjamsdotter: Sjuka ska få ägna sig åt att bli friska
arbetaren 2017-09-20 Sveriges tredje mest hatade vs mig – rond 2
Skaraborgs Allehanda 2017-09-20 Varför misskrediterar ni andra läkare?
Kommunalarbetaren 2017-09-19 Anställda får själva mäta sin stress
corren.se 2017-09-19 Olle Wästberg: Nyföretagande mot utanförskap
dinapengar.se 2017-09-19 Johansson: ”Lägger inte ner Arbetsförmedlingen”
NSD 2017-09-19 FK: ”Det är en besvärlig situation för Jonatan”
Sydöstran 2017-09-19 600 kr är mycket för arbetslösa
Aftonbladet 2017-09-19 Dagens psykiatri – en vilsen diagnosmaskin
Aftonbladet 2017-09-19 Dagens psykiatri – en vilsen diagnosmaskin
Sundsvalls Tidning 2017-09-18 Ni tvingar mig springa ett maraton med brutna ben – varför kan jag inte få bli frisk?
DN 2017-09-18 Höga lägstalöner ger arbetslöshet blan lagkvalificerade
Aftonbladet 2017-09-18 Försäkringskassans häxjakt fortsätter
Sundsvalls Tidning 2017-09-17 Vi sjuka knäcks av Försäkringskassans avslag
Göteborgs Posten 2017-09-17 Psykiskt sjuka tillåts inte behålla avancerade jobb
SvD 2017-09-16 Det behövs psykologer på vårdcentralerna
Sundsvalls Tidning 2017-09-16 Öppet brev till Arbetsförmedlingen: Ni råder folk att tacka nej till fast anställning – vad är er funktion?
nwt.se 2017-09-16 ”Dokusåpor är vuxenmobbning på hög nivå”
Uppsala Nya Tidning 2017-09-15 Missnöjd minister vill avvakta om AF
Sundsvalls Tidning 2017-09-15 Varför inte boka läkartid med Försäkringskassan direkt?
Du&Jobbet 2017-09-14 Så kan kommunernas personalflykt bromsas
DN 2017-09-14 ”Nyanlända behöver utbildning – inte politikernas låglönejobb”
allas blogg 2017-09-14 Mobbningen var nära att kräva Ashas liv
Svenska Dagbladet 2017-09-14 ”Förbud löser inte problemet med fattigdom”
Publikt 2017-09-14 Myndigheter vill inte ta över bidragsbrotten
LO Bloggen 2017-09-13 Snart dags för utvärdering i sjukförsäkringsfrågan?
Hälsoliv 2017-09-13 Läkaren: 6 tidiga tecken på utbrändhet
privataaffärer.se 2017-09-13 En miljon svenskar har kollat upp sitt sjukförsäkringsskydd
Dagens Industri 2017-09-13 Miljarder samlas på hög på AF
Skarabors Allehanda 2017-09-13 Facket slår larm om arbetsmiljön
Expressen 2017-09-13 Arbetsförmedlingen anklagas för att försköna sina resultat

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *