Ta vara på din rösträtt!


Valet är viktigt för Sverige. Alla borde använda sin röst – men också ta chansen att påverka politiken genom att delta i debatten.

Valet ger oss alla möjlighet att påverka Sveriges inriktning de kommande fyra åren. Det är ett viktigt val. Partiernas uppfattning skiljer sig åt i en mängd frågor – bland dem pensionssystemet, välfärdssystemens utformning, arbetsrätten, arbetsmiljön och den offentliga sektorn.

Att vårda och utveckla de verksamheter vi äger och finan­sierar gemensamt är viktigt under valet men också under alla andra dagar.

SLUSSA värnar om

  • personer med sjukdomar och skador som utförsäkrats eller på annat sätt fått förvärrad situation på grund av sjukförsäkringsreglerna
  • personer som utsatts för kränkande särbehandling i arbetsliv eller annat sammanhang
  • personer som hamnat i arbetslöshet eller liknande situationer

Ett öppet brev om våra trygghetsförsäkringar skickades från SLUSSA till samtliga partiledare inför valet.

Se längst ned i detta mejl, och bifogade filer med partiernas synpunkter.

Frågor till lokala politiker frånVästerås-Västmanland inför valet 2018
För att inför valet 2018 få svar på vad våra politiker anser i olika frågor, har SLUSSA Vänner sammanställt enkäter med frågor bland annat till Regionråden (landstingsråden). Vänsterpariet (V) har skrivit en sammanfattning som svar. Centern (C), Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M) och Miljöpartiet (Mp) har besvarat varje fråga. Liberalerna (L) och Folkpartiet (Fp) och Sverigedemokratenra (Sd) har inte svarat på enkäten. /Se sammanställning av svaren på bif fil/

Klicka här för att se SLUSSAs video ”Inför valet 2018”

Från manifestationen Välfärden är vår den 26 augusti 2018

Carina Wellton, Solrosuppropet

Maria Werme, SLUSSA Vänner

Slutsatser från enkät till flyktingar och invandrare

Några slutsatser av en enkät som SLUSSA delat ut till flyktingar och invandrare.

  1. De flesta är unga och arbetar eller vill arbeta.
  2. Kommentar: utländska handläggare på migrationsverk etc ej bra.

Se länkar till artiklar om partiers inriktning i olika frågor

C: Närmare vård i hela landet

KD:  Kommuner ska kunna betala för poliser

L: Liberalerna vill göra Angereds sjukhus till specialistcenter

M: Ulf Kristersson: Vi har ingen perfekt strategi

MP: Mp vill öka tempot i utbyggnaden av förnybar energi

S:  S lovar tre miljarder för att korta köer

SD: SD vill stoppa dubbla medborgarskap

V: Dagens sjukförsäkring är inte värd namnet

Extraartikel angående medborgarlön:
Det är dags att testa medborgarlön i Sverige

 

Öppet brev till alla partiledare om våra trygghetsförsäkringar

Med tanke på det kommande valet så vill vi väljare gärna veta vilket parti som verkligen vill återupprätta vår välfärd till den nivå som det var tänkt från början. Jag avser då främst sjukförsäkringen (sjukpenningen, sjukersättningen) och LSS. Dessa ersättningar som ska göra att vi kan leva ett tryggt liv även vid sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Ersättningar som vi själva har finansierat och som inte är bidrag, som vissa vill göra gällande.

Vissa partier har ju klart deklarerat att de tänker försämra dessa ersättningar ytterligare om de kommer till makten. De menar att det hindrar människor att fastna i utanförskap.

Har lite svårt att se hur ekonomisk misär ska förhindra det. I mina ögon så ökar risken för utanförskap för människor som, förutom sjukdom eller skada dessutom mister sin försörjning.

Andra partier skrapar lite på ytan, slår sig för bröstet och försöker plocka poäng
med att säga ”titta vad vi har gjort, visst är vi duktiga”.

Det behövs radikala grepp för att utsatta människor ska få ett drägligt liv även när de
blir sjuka, skadade eller funktionshindrade.

Försäkringskassan måste återgå till att vara den myndighet som den en gång var.

En stödjande och hjälpande instans för personer som hamnat i någon form av kris.
Politikernas direktiv till Försäkringskassan har förvandlat myndigheten till kontrollerande, dömande och minutjagande instans som belönar sina anställda för varje avslag som de beslutar om. 

Försäkringskassan sågar läkarintyg och nekar ersättning, skickar svårt sjuka till Arbetsförmedlingen. Där placeras många i meningslösa aktiviteter i stället för att rehabiliteras,
så de kanske kan komma tillbaka till arbetslivet. Det vore ju verkligen att förhindra utanförskap.

Även Arbetsförmedlingen har blivit en kontrollerande myndighet, istället för att förmedla jobb.

Jag läste nyligen om Mikael 43 från Göteborg i Aftonbladet. Han har en muskelsjukdom som har gjort honom gravt funktionshindrad. Kommunen har beviljat honom assistans dygnet runt.

Försäkringskassan skickar hem en arbetsterapeut som ska göra en ADL-bedömning. (aktiviteter i dagliga livet), för att avgöra vad han klarar själv. Hon ”klockade” och antecknade hur lång tid olika hjälpinsatser tog. Till exempel rengöring av kateter, byte av inkontinensskydd och nedre hygien.
Ja, hon stod kvar och tittade även då.

Vart tog den personliga integriteten vägen ? De kränker människor i jakten på minuter och kronor.

Många faller mellan stolarna och bollas mellan olika myndigheter i hopp om att någon annan ska lösa ”problemet”. En stor del av dessa människor står då helt utan ersättning, kanske i flera år.

De uppmanas att söka försörjningsstöd. Detta är förnedrande för en person som inte vill annat än att kunna försörja sig och sin familj.

Dessutom måste du avyttra allt du äger för att få hjälp av Socialen. Detta drabbar inte bara den enskilda personen utan hela familjen. Nu hörs dessutom flera partier ropa på krav om aktiviteter för att erhålla försörjningsstöd. Hur ska dessa grupper klara detta ?

Vår nuvarande socialminister säger att ” ingen ska falla mellan stolarna”, men det sker dagligen.

Nu kräver vi väljare svar från de politiska partierna vad ni har för planer inför nästa mandatperiod i dessa mycket viktiga frågor.

Tacksam för svar

Carola Karlsson

Föreningen SLUSSA Vänner

/Se bif filer med svar från sex partier/

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *