Om Nätverket


Om Nätverket SLUSSA

Nätverket SLUSSA bildades 2003 och består av personer som är engagerade för människor som utsatts för “utbrändhet” (t ex utmattningssyndrom) eller annan SuperStress (t ex kränkande särbehandling/vuxenmobbning på arbetsplatser, i föreningar, av myndigheter och liknande).

Nätverket vill medverka till att förmedla kunskap och påverka beslutsfattare mm. Vi agerar utifrån idéer och önskemål från deltagarna i nätverket. Nätverksträffar kan arrangeras utifrån t ex planering av någon aktivitet. Kontakt tas främst via Internet, men även via telefon eller brev eftersom inte alla har tillgång till internettjänst.

Nätverket SLUSSA är öppet för alla som vill delta i vår verksamhet. Vi är religiöst och partipolitiskt oberoende.

Exempel på aktiviteter som genomförts: Föreläsningar, seminarier, studiecirklar, insändare och debattinlägg, uppvaktningar av politiker och myndigheter, manifestationer och torgmöten etc.

Veckomejl med information skickas regelbundet till medlemmar i Nätverket SLUSSA och föreningen SLUSSA vänner.

Se nyheter

“Den stora faran är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas tystnad”