Andra stödföreningar


Andra stödföreningar

FUSIG
Föreningen för Utbränd och Stressutsatta i Göteborg

FRIS
Försäkringstagarnas rätt i samhället

Föreningen STOPP
mot kränkande särbehandling i arbetslivet

HSO
Handikapprörelsen med 43 medlemsförbund

Insolvens
Riksförbundet för överskuldsatta

Nätverket RESURS
Respekt för sjukas och utsattas rätt i samhället

OMM
Organisation mot mobbning

Vänkraft
Kamratförening för personer som har eller har haft kontakt med psykiatrin.

Nätverket Gemensam Välfärd – Organisationer och enskilda som verkar för en utveckling och vitalisering av den gemensamma välfärden.