Från demonstrationerna mot Försäkringskassan 14-15 november


Solrosuppropet.se 2017-10-03: Demonstration mot Försäkringskassans behandling av sjuka, skadade och funktionsnedsatta
Arrangörer i Stockholm: Özlem Körhan, Solrosuppropet.se samt Facebookgruppen ”En sjukersättning som går att leva på”

Trots att det är svårt för de flesta drabbade att ta sig till en demonstration (men det var tiotusentals som ”gillat” den på Facebook) hade ca 300 personer samlats på Mynttorget den 15 oktober för att demonstrera mot Försäkringskassans behandling av sjuka, skadade och funktionshindrade. Vi fick ta del av någras erfarenheter. Några exempel: En pilot ska enligt Försäkringskassans beslut börja arbeta 25 %. Vem vill flyga med ett plan där piloten arbetar 25 %?
En kvinna som behöver gå med rollator på grund av ryggoperation skulle efter FK-beslut återgå i arbetet inom hemtjänsten veckan efter demonstrationen.
Att beslut tas av handläggare som inte har utbildning för sina uppgifter och inte träffar dem de fattar beslut om är förödande.
Att ansvariga politiker, utredare och myndighetschefer vill undvika att höra om konsekvenserna av de beslut som fattas är lika förödande.
Till eftertanke: Både Gandhi, Tage Erlander och Jan Eliasson har upprepat sagt: ”Varje samhälle bör bedömas efter hur man behandlar sina mest utsatta”.

Solrosuppropet.se: Om du missade själva demonstrationen så finns fortfarande vår livesändning tillgänglig på vår Facebooksida.
Här har vi samlat alla tal-texter från demonstrationen på Mynttorget den 15:e Oktober:
Peter Magnussons tal – Hur sjukförsäkringen förändrats sedan 2008 och vilka politiska beslut som legat till grund.
Joel Widengrens tal – Glappet mellan Försäkringskassans attityd till sin roll och den roll vi medborgare förväntar oss av dem.
Åsa Plesners tal -Det obefintliga förebyggande arbetet av myndigheterna och arbetsgivare
Cesar Kangasmaas tal – Egna erfarenheter. Kritik mot Försäkringskassan och politiker. Lösningar på de problem vi ställs inför.
Jenny Fjells tal – Nekad och indragen sjukpenning. Om Försäkringskassans krav på läkarintyg.
Thomas Spogardhs tal – Egna erfarenheter, som döv och sjuk, av Försäkringskassans synsätt.
Paula Liukkonens tal – Försäkringskassan bollar med folk och siffror. Det saknas en statistisk faktaredovisning om sjukfrånvarons verkliga utveckling.
Lotta Larssons tal – Hur psykisk ohälsa bemöts av samhället.
Anna Peterssons tal – Personliga tankar om sjukförsäkringen
Carina Welltons tal – Vilka risker finns det med Försäkringskassans agerande och vad kan vi göra åt det?

2017-10-07 ETC Gör sjukförsäkringen tryggare
2017-10-12 Metro Vi behöver de friskas röst för att göra oss hörda
2017-10-13 LO-bloggen Det (S)kaver i sjukförsäkringsfrågan
2017-10-13 Västeråsare deltar i manifestation mot Försäkringskassan
2017-10-13 Solrosuppropet.se Det här är till dig
2017-10-15 TV4 Demonstration mot Försäkringskassans hårdare bedömningar
2017-10-16 Solrosuppropet: Från demonstrationen
2017-10-16 Samhället vill inte hjälpa mig 
2017-10-18 Tips hur man kan påverka
2017-11-01 Solrosuppropet.se En mänskligare Försäkringskassa #mänskligareFK

Kristianstad den 14 oktober  Arrangör: Anna Hjalmarsson
Facebook Skånedemonstration mot Försäkringskassan
P4 Kristianstad 2017-10-14 Många av mina vänner kommer
Riktpunkt.nu 2017-10-19 Protesterna fortsätter efter helgens demonstrationer mot Försäkringskassan

Namninsamling startad av Özlem 2017-09-13

 Fotokollage från demonstrationen i Stockholm med namn på alla talare:

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *