Etiska normer i en rättsstat


Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt med inriktning socialrätt.

Etik och rätt i rättsstaten
Det är självklart så att rättsliga regler, juridiska regler, måste bottna i det etiska normsystemet. Att förutom det korrekta beslutet även det goda beslutet ska fattas innebär att det ska vara mänskligt gott, dvs etiska principer som människovärdesprincipen, autonomi- och självbestämmande-principen, solidaritets- eller medmänsklighetsprincipen, godhetsprincipen, är viktiga etiska normer som ska prägla de rättsliga reglerna. Det blir väldigt tydligt när det gäller regler som rör social trygghet och hälso- och sjukvård, för där har man regler där det är det allmänna kontra den enskilde på ett väldigt påtagligt sätt. Där får inte det allmänna eller staten agera på ett oetiskt sätt mot den enskilda individen. Det är det som vi menar med en rättsstat. Rättsstaten innebär en garanti för individen att staten inte överskrider sina maktbefogenheter. Etik och rätt hör ihop.
En frisk arbetskraft
Det är en frisk arbetskraft som är det centrala. Det insåg man redan när man skapade socialförsäkringarna, redan i slutet på 1800-talet när Bismarck skapade sin Bismarck-modell. Det var för att det var för dyrt för landet att ha en arbetskraft som var sjuk. Det var mycket bättre att ha en frisk sådan, det tjänade stat och samhälle på. ”Human resources” är verkligen det centrala, inte att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut, eftersom man bara skjuter över kostnader till andra samhällssektorer. Det är så underligt detta stuprörssystem vi har i Sverige. Försäkringskassan har sina pengar och arbetsförmedlingen sina. Även om man nu har mer samarbete än man tidigare haft, så är det ändå väldigt mycket att man är rädd om sina egna pengar. Sedan övervältrar man det till socialtjänsten som tycker att varför ska kommunerna bära så mycket kostnader som egentligen staten borde bära. Sedan är karusellen i full gång..”

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *