Domar


 • Några domar i förvaltningsdomstolar som godkänt mobbning som arbetsskada
  · Regeringsrätten 2007-02, Mål nr 3559-2004 (Drev sitt ärende utan juristhjälp)
  · Kammarrätten Göteborg, 2000-06-14, Mål nr 439-1998
  . Kammarrätten Göteborg, 2003-09-11, Mål nr 2249-03
  . Kammarrätten Sundsvall, 2003-11-10, Mål nr 3291-02
  . Kammarrätten Stockholm, 2004-04-13, Mål nr 1222-05
  · Kammarrätten Stockholm, 2004-11-23, Mål nr 5304-02
  . Kammarrätten Göteborg, 2005-10-27, Mål nr 2987-04
  . Kammarrätten Göteborg, 2005-11-18, Mål nr 2963-05
  . Kammarrätten Stockholm, 2006-02-06, Mål nr 3801-04
  . Kammarrätten Stockholm, 2007-06-12, Mål nr 5635-06
  · Kammarrätten Jönköping, 2007-06-27, Mål nr 688-06
  . Kammarrätten Göteborg, 2007-11-29, Mål nr 3547-06
  . Kammarrätten Stockholm, 2008-05-09, Mål nr 8705-07
  . Kammarrätten Göteborg, 2009-05-12, Mål nr 2352-08
  . Kammarrätten Göteborg, 2009-07-14, Mål nr 949-09
  . Kammarrätten Stockholm, 2010-01-18, Mål nr 8912-08
  · Kammarrätten Göteborg, 2011-07-07, Mål nr 557-10
  . Kammarrätten Jönköping, 2011-11-05, Mål nr 2468-10
  . Kammarrätten Jönköping, 2011-11-29, Mål nr 2032-11
  · Länsrätten Hallands l än, 1998-12-15, Mål nr 2021-95
  · Länsrätten Skåne l än, 2003-05-07, Mål nr 7139-2000
  . Länsrätten i Stockholms län, 2004-03-26, Mål nr 13981-03
  · Länsrätten Skåne län, 2004-04-15, Mål nr 5726-02
  . Länsrätten i Skåne län, 2005-03-09, Mål nr 8603-04
  · Länsrätten Göteborg, 2005-12-29, Mål nr 3489-04
  . Länsrätten i Skåne län, 2006-04-03, mål nr 5636-04
  · Länsrätten Värmlands län, 2006-08-24, Mål nr 1681-2005
  · Förvaltningsrätten Jönköping, 2010-04-21, Mål nr 642-10
  · Förvaltningsrätten Karlstad, 2011-05-31, Mål nr 2610-10
  · Förvaltningsrätten Stockholm, 2012-06-27, Mål nr 46159-10
 • JK. 2015-09-11 Skadeståndsanspråk för FKs handläggning av livränta