Den individuella tillförskapsprocessen


Skapad av Thomas Lundberg lör, april 05, 2014 09:45:18

Tillförskap, Individuell utveckling – Individens perspektiv

Den individuella tillförskapsprocessen

Vad är tillförskap? Klicka på länken!

En individ upplever och skapar konstant sin egna upplevda meningsfulla verklighet med det språk individen har tillhands för att hantera sin omvärld.
Med språk menar jag de verktyg och metoder du har för att ta emot de mönster du uppfattar i omvärlden, verktyg och metoder som du sen också använder för att hantera det meningsfulla mönster du uppfattat.

Denna process där informationen från omvärlden tillförs, och som sedan individen hanterar genom att skapa en meningsfull handling baserad på den mottagna informationen, öppnar möjligheten för en tillståndsförändring som kan resultera i en insikt, beroende på individens mottaglighet samt tillgängligt språk och förmåga att hantera detta språk.

I det fallet individen kommer till någon egen insikt, och denna insikt kan kopplas till en meningsfull handling för denne individ, så resulterar det i ett funktionsstärkt tillstånd där individen får stärkt handlingskraft för att hantera sin verklighet.

Individen har nu ett eget skapat verktyg för att hantera och förändra sin omvärld i det som denne individ upplever vara en positiv riktning.

Individen kan nu tillföra kultur med sina insikter och verktyg för att hantera dessa insikter.

Vad upplever Du?
Hur hanterar Du det Du upplever?
Var ser Du meningsfullheten i det Du upplever?
Kan denna Din upplevda meningsfullhet göra det lättare att hantera Din omvärld?
Vad blir nästa steg i Din tillförskapsprocess?

Thomas Lundberg
thomas.lundberg@edularis.eu

För licens och upphovsrätt se:
tillförskap.blogspot.se/p/licens-och-upphovsratt.html

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *