Aktuellt


Ta vara på din rösträtt!

Valet är viktigt för Sverige. Alla borde använda sin röst – men också ta chansen att påverka politiken genom att delta i debatten.

Valet ger oss alla möjlighet att påverka Sveriges inriktning de kommande fyra åren. Det är ett viktigt val. Partiernas uppfattning skiljer sig åt i en mängd frågor – bland dem pensionssystemet, välfärdssystemens utformning, arbetsrätten, arbetsmiljön och den offentliga sektorn.

Att vårda och utveckla de verksamheter vi äger och finan­sierar gemensamt är viktigt under valet men också under alla andra dagar.

SLUSSA värnar om

  • personer med sjukdomar och skador som utförsäkrats eller på annat sätt fått förvärrad situation på grund av sjukförsäkringsreglerna
  • personer som utsatts för kränkande särbehandling i arbetsliv eller annat sammanhang
  • personer som hamnat i arbetslöshet eller liknande situationer

Ett öppet brev om våra trygghetsförsäkringar skickades från SLUSSA till samtliga partiledare inför valet.

Se längst ned i detta mejl, och bifogade filer med partiernas synpunkter.

Frågor till lokala politiker frånVästerås-Västmanland inför valet 2018
För att inför valet 2018 få svar på vad våra politiker anser i olika frågor, har SLUSSA Vänner sammanställt enkäter med frågor bland annat till Regionråden (landstingsråden). Vänsterpariet (V) har skrivit en sammanfattning som svar. Centern (C), Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M) och Miljöpartiet (Mp) har besvarat varje fråga. Liberalerna (L) och Folkpartiet (Fp) och Sverigedemokratenra (Sd) har inte svarat på enkäten. /Se sammanställning av svaren på bif fil/

Klicka här för att se SLUSSAs video ”Inför valet 2018”

(mer…)


Mobbningsärende i Arbetsdomstolen

1. Mobbningsärende i Arbetsdomstolen 15 – 20 juni Mål nr A36/16 
Ett stort mobbningsärende har fått ny tid för förhandling i AD den 15, 18, 19 och 20 juni.
Den som vill kan gå till Arbetsdomstolen och lyssna, Rebecca vill gärna att det kommer många åhörare.
Den som är intresserad kan mejla till AD för att få mejl med kopior på handlingar utan kostnad.
Obs: Det går nu att få ut en sammanfattning av målet, bilaga 221.
Mejladress  kansliet@arbetsdomstolen.se
Smålandsposten 2017-10-30: “Alla som framför kritik råkar illa ut”
Sparkad slåss för upprättelse mot kommunalt bolag
Lag&Avtal 2018-03-22 “Jag vill vinna detta för att kunna hjälpa andra”
Rebecca skriver till SLUSSA:
Målet är otroligt viktigt för alla anställda i Sverige, målet går upp i Arbetsdomstolen i Stockholm fredag den 15 och mån 18, 19, 20 Juni, öppen förhandling, börjar kl 9 alla dagar. Folk kan tipsa sina lokala medier-journalister och även komma på förhandlingen, detta får inte mörkläggas. Ju fler journalister som begär ut handlingar från AD eller skriver om fallet desto bättre. Måls nr: A36/16.
Det är ett extra högt skadestånd på 300 000 kr och prövningen gäller om arbetsgivaren först kan utsätta den anställde för över 18 års kränkande särbehandling så dom blir så sjuka så dom inte har någon arbetsförmåga och sen godtyckligt kan säga upp den anställde pga. Personliga skäl när man beviljats tillfällig arbetsskadelivränta från försäkringskassan.
Målet blir prejudicerande, om arbetsgivaren vinner detta så är det fritt fram för arbetsgivare att trakassera sina anställda sönder och samman och sen godtyckligt sparka dom när dom får livränta eller är tidsbegränsat sjuka. Bolaget har förhalat och flyttat fram huvudförhandling 2 gånger och försökt få tillstånd förlikning 3 gånger (köpa ut mig). Det finns en hel del manipulerade dokument från kommunens sida med och förekomst av anmälda sexuella trakasserier i stil med #metoo. Det blir en smutsig domstolsförhandling.
Jag kommer inte låta mig köpas ut så antingen får dom gå upp i domstolen eller så måste de gå med på stämningen. Finns en bandinspelning som skall spelas upp med där det framgår att jag egentligen blir uppsagd för att jag polisanmälde arbetsgivaren för arbetsmiljöbrott. Brott mot repressalielagstiftningen. Jag kan skicka bandinspelningen på nätet via WE.TRANSFER till folks mejladress om det finns journalister som vill lyssna på den i förväg och plocka citat från den…
Det här är ett arbetsrättsligt mål som är helt unikt och som opartiskt behöver analyseras och granskas juridiskt hela vägen, att förlora detta mål skulle innebära en otrolig rättslig försämring för alla anställda i hela Sverige.
Mvh Rebecca
Mailadress: rebecca.launy@hotmail.com


Sjukförsäkringen och rätten till rättvisa

Den allmänna sjukförsäkringen – en social rättighet i begränsning
Trots att sjukförsäkringen är något vi alla ska ha rätt till har vi under de senaste åren kunnat se sjukförsäkringssystemet urholkas på många olika sätt. Vad krävs idag för att få rätt till tillräcklig sjukförsäkring och hur påverkas sjukskrivna av att ständigt behöva bevisa sin sjukdom?
Tisdag den 7 november bjuder Arena Idé tillsammans med ABF Umeåregionen in till ett samtal utifrån Ruth Mannelqvists kapitel ”Den allmänna sjukförsäkringen – en social rättighet i begränsning” i antologin Rätten till rättvisa 


Äventyraren Björn Uglem i Fråga doktorn

SLUSSAs styrelsemedlem Björn Uglem, Avaträsk, medverkade i Fråga doktorn den 30 oktober:
Del 11 av 18. Björn Uglem har överlevt både extremt klimat och sjukdom. Han tillbringar livet dels i Skandinaviens vildmark men även hos Nunamiuterna i Alaska. I extremt klimat har han lärt sig samarbeta och kommunicera för att kunna överleva, men också att glädjas åt livet.
Efter att plötsligt ha drabbats av en hjärnblödning har han också några ord att säga om Försäkringskassan:
“Jag tycker enormt synd om dem som jobbar inom den verksamheten, Förnedringskassan som jag kallar den. Ska man kanske uppmuntra människor som är sjuka att inte ta kontakt med den myndigheten? Jag gick så långt jag kunde. Det finns ingen politiker eller någon på Försäkringskassan som är ansvarig för det arbetssätt man har. Men det här är ett resursslöseri. Om man bara förstår ekonomi som beslutsfattare, så kan jag säga att om man tittar på samhällsekonomin så är det här katastrof, för man tar inte reda på människors kompetens. Ska man jobba inom myndigheter som har med andra människor att göra så ska man lämplighetstestas och man måste ha utbildning i empati. Annars har man inte där att göra.”

Från demonstrationerna mot Försäkringskassan 14-15 november

Solrosuppropet.se 2017-10-03: Demonstration mot Försäkringskassans behandling av sjuka, skadade och funktionsnedsatta
Arrangörer i Stockholm: Özlem Körhan, Solrosuppropet.se samt Facebookgruppen ”En sjukersättning som går att leva på”

Trots att det är svårt för de flesta drabbade att ta sig till en demonstration (men det var tiotusentals som ”gillat” den på Facebook) hade ca 300 personer samlats på Mynttorget den 15 oktober för att demonstrera mot Försäkringskassans behandling av sjuka, skadade och funktionshindrade. Vi fick ta del av någras erfarenheter. Några exempel: En pilot ska enligt Försäkringskassans beslut börja arbeta 25 %. Vem vill flyga med ett plan där piloten arbetar 25 %?
En kvinna som behöver gå med rollator på grund av ryggoperation skulle efter FK-beslut återgå i arbetet inom hemtjänsten veckan efter demonstrationen.
Att beslut tas av handläggare som inte har utbildning för sina uppgifter och inte träffar dem de fattar beslut om är förödande.
Att ansvariga politiker, utredare och myndighetschefer vill undvika att höra om konsekvenserna av de beslut som fattas är lika förödande.
Till eftertanke: Både Gandhi, Tage Erlander och Jan Eliasson har upprepat sagt: ”Varje samhälle bör bedömas efter hur man behandlar sina mest utsatta”.

Solrosuppropet.se: Om du missade själva demonstrationen så finns fortfarande vår livesändning tillgänglig på vår Facebooksida.
Här har vi samlat alla tal-texter från demonstrationen på Mynttorget den 15:e Oktober:
Peter Magnussons tal – Hur sjukförsäkringen förändrats sedan 2008 och vilka politiska beslut som legat till grund.
Joel Widengrens tal – Glappet mellan Försäkringskassans attityd till sin roll och den roll vi medborgare förväntar oss av dem.
Åsa Plesners tal -Det obefintliga förebyggande arbetet av myndigheterna och arbetsgivare
Cesar Kangasmaas tal – Egna erfarenheter. Kritik mot Försäkringskassan och politiker. Lösningar på de problem vi ställs inför.
Jenny Fjells tal – Nekad och indragen sjukpenning. Om Försäkringskassans krav på läkarintyg.
Thomas Spogardhs tal – Egna erfarenheter, som döv och sjuk, av Försäkringskassans synsätt.
Paula Liukkonens tal – Försäkringskassan bollar med folk och siffror. Det saknas en statistisk faktaredovisning om sjukfrånvarons verkliga utveckling.
Lotta Larssons tal – Hur psykisk ohälsa bemöts av samhället.
Anna Peterssons tal – Personliga tankar om sjukförsäkringen
Carina Welltons tal – Vilka risker finns det med Försäkringskassans agerande och vad kan vi göra åt det?

2017-10-07 ETC Gör sjukförsäkringen tryggare
2017-10-12 Metro Vi behöver de friskas röst för att göra oss hörda
2017-10-13 LO-bloggen Det (S)kaver i sjukförsäkringsfrågan
2017-10-13 Västeråsare deltar i manifestation mot Försäkringskassan
2017-10-13 Solrosuppropet.se Det här är till dig
2017-10-15 TV4 Demonstration mot Försäkringskassans hårdare bedömningar
2017-10-16 Solrosuppropet: Från demonstrationen
2017-10-16 Samhället vill inte hjälpa mig 
2017-10-18 Tips hur man kan påverka
2017-11-01 Solrosuppropet.se En mänskligare Försäkringskassa #mänskligareFK

Kristianstad den 14 oktober  Arrangör: Anna Hjalmarsson
Facebook Skånedemonstration mot Försäkringskassan
P4 Kristianstad 2017-10-14 Många av mina vänner kommer
Riktpunkt.nu 2017-10-19 Protesterna fortsätter efter helgens demonstrationer mot Försäkringskassan

Namninsamling startad av Özlem 2017-09-13

 Fotokollage från demonstrationen i Stockholm med namn på alla talare:

 


Veckomejl Nr 202, den 17 oktober 2017

Innehåll:
1. Från demonstrationerna “Tillsammans för en mänsklig Försäkringskassa”
2. Från demonstrationerna “En annan vård är möjlig”
3. Mindre resurser till sjuka i kvinnoyrken /Rapport från Arbetsmiljöverket: Arbetsskador 2016/
4. Rapport om integrationspolitiken /SVT Forum/
5. Nytt under “Övrig debatt” på slussa.se

(mer…)


Veckomejl Nr 200, den 24 september 2017

Innehåll:
1. ”Tro inte på Beglers lugnande ord” /Solrosuppropet/
2. Om Stress och Hjärntrötthet /Kropp & Själ i P1/
3. ”Ge tillbaka makten till läkarna nu” /Föreningen FSI – ME/CFS/
4. ”Förbättra Försäkringskassan” /Namninsamling till Regeringen och Försäkringskassan/
5. Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle /Arbetsmarknadsdepartementet/
6. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

 

VeckomejlNr200_24september2017

 ”Ge tillbaka makten till läkarna nu” /Föreningen FSI – ME/CFS/


Veckomejl Nr 198, den 28 augusti 2017

 

Innehåll:

  1. Myndigheter kränker, mobbar, bryter mot lagar… /Försäkringskassan, Polisen../
  2. Åter till livet – En verklighetsskildning /Arbetsplatsmobbning/
  3. Sjukskrivningsprocessen fungerar inte som tänkt /ISF-rapport/
  4. Det finns en fattigdom i Sverige som vi inte vill kännas vid /Bok/
  5. Uppdrag att kartlägga Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning /Regeringen/
  6. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

 

Veckomejl Nr 198, den 28 augusti 2017


Veckomejl nr 197, den 20 augusti 2017

Innehåll:
1.
Arbetsplatsmobbning Del 4. HR-chef i Falun visar vägen /Video/
2. 
Arbetsplatsmobbning Del 5 Åklagaren i Krokomfallet förklarar /Video/
3.
Arbetsskadelagen – Ny utredning ute på remiss /Regeringen/
4.
Ett förändrat myndighets-Sverige /Apropå Transportstyrelsen…/
5.
Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se

(mer…)


Veckomejl nr 195, den 27 juni 2017

Innehåll:
1. Seminarium om arbetsplatsmobbning. Video. Del 1 Anita Wallstedt, OMM. /Riksdagen/
2.
Förundersökning om arbetsmiljöbrott efter mobbning mot organist
3.
“En amerikansk mardröm”. 
Dokumentärserien “Why poverty”. Avsnitt 8 av 8. OBS! Bara fyra dagar kvar att se serien på UR-Play!
4.
“Food2Change” – Ta emot matkassar och motverka matsvinnet!
5. Försäkringskassan vägleder vården  /Försäkringskassan/
6.
Vi kallas tiggare – filmen  /Alexandra Paskalidou/
7.
Nytt under “Övrig debatt” på slussa.se

(mer…)


Veckomejl nr 190, den 14 april 2017

Innehåll:
1. Food2changematkassar motverkar svinn
2.
“Morgans mission” mot arbetsplatsmobbning – fortsättning /SVT, 5 program/

3.
Arbetsskadeförsäkringen. “Samlad kunskap – stärkt handläggning” /Regeringen/

4.
Ett nationellt kunskapscentrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö  /Regeringen/

5.
Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro /Regeringen/

6.
Hälso- och sjukvården får ett nytt system för att hantera klagomål /Regeringen/

7.
Översyn av socialtjänstlagen /Regeringen/

8.
Nytt under “Övrig debatt” på slussa.se

(mer…)


ÅRSMÖTE

Välkommen till ÅRSMÖTE
för
SLUSSA Vänner

Tid: Söndagen den 12 mars kl 15-18

Plats: Kopparbergsvägen 16, 2 tr, centralt i Västerås (Samma lokal som Den Öppna Dörren)

Medverkan av den kände stressforskaren mm: TÖRES THEORELL

Kom ihåg att betala medlemsavgiften, 100 kr för enskild, 150 kr för familj, 20 kr för särskilt

ekonomiskt utsatt, till bg 623-2136. Stödmedlemskap välkomnas.

Den som inte redan har anmält sig kan göra det, gärna senast den 8 mars, till

kontoret: 021-14 50 19 (telefonsvarare) eller Maria: 073-724 18 65,

eller mejla till info@slussa.se eller maria2werme@gmail.com

Medlemmar och andra intresserade är varmt välkomna!
(Sprid gärna informationen, men det är bra om alla
anmäler sig i förväg med tanke på lokal och fika.)
/Styrelsen

Veckomejl nr 186, den 15 februari 2017

Innehåll:
1.  “Fusk” i socialförsäkringarna. DIREKT debatt i Riksdagen torsdag 16 februari
2.
Ny SLUSSA-film: “Den orättfärdiga asyllagen”
3.
Samtal kring filmen “Jag, Daniel Blake”
4. Allt hårdare kontroll av arbetslösa  /Serie om Arbetsförmedlingens kontroller/
5.
Arbetsförmedlingen /Dagens Opinion/
6.
“En arbetsmarknad för alla”  /Seminarium, SVT Forum/ 2017-01-26
7.
Ska det vara tillåtet att vara sjuk?  /Artiklar om sjukförsäkringen/
8.
Stress /Serie i DN/
9.
Om arbetsplatsmobbning
10.
Nytt under “Övrig debatt” på www.slussa.se

(mer…)


“Jobben är A och O” Lagt kort ligger

“Jobben är A och O” Lagt kort ligger Aftonbladet 2016-06-30
“Jobben är A och O”. Sjuka och arbetslösa betalar högre skatt än alla andra. Det vill Stefan Löfven inte ändra på.
Varför betalar sjuka och arbetslösa högst inkomstskatt, högre än både pensionärer och löntagare?
– Jag sade redan i valrörelsen att vi inte tänker förändra villkoren för enskilda hushåll. Lagt kort ligger.
Men varför ska de betala högst skatt?
– Vi tänker inte förändra det som är gjort. Jag tänker inte ändra i hushållens förutsättningar.
Men är det inte konstigt att de mest utsatta betalar högst skatt?
– Det var den förra regeringens val att göra detta. Det hade inte den effekt på sysselsättningen som de trodde. Det visste vi redan då.
Du anklagar ofta Alliansen för att sänka skatterna och inte investera. Är inte det ett ihåligt argument när regeringen inte rör deras jobbskatteavdrag?
– Det är en väldig skillnad. De sänkte skatterna med 140 miljarder, vi investerar 60 miljarder om året i bostadsbyggande, vägar och järnvägar.
Men om huvuddelen av deras skattesänkningar lämnas orörda är inte ditt argument mot dem då ganska dåligt?
– Nej, de skattesänkningar som gjordes för människor ligger kvar, jag tänker inte rubba hushållens förutsättningar.


TRE NAMNINSAMLINGAR MOT ETT KONTANTLÖST SAMHÄLLE –

TRE NAMNINSAMLINGAR MOT ETT KONTANTLÖST SAMHÄLLE – Lämnas till ansvarig minister 30 juni
kontanterna.se
KONTANTER – för ett fungerande samhälle
PRO kräver att kontanterna finns kvar som betalningsmedel tillsammans med digitala lösningar, exempelvis betalkort.
Sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel i Sverige – därför ska vi kunna använda dem. Ett modernt samhälle måste kunna erbjuda flera betalningssätt. Idag är det allt färre banker som hanterar kontanter. Vi kräver att samhället tar ansvar för en fortsatt kontanthantering! Underskrifterna kommer att lämnas över till ansvarig minister den 30:e juni 2016.
Skriv på för rätten att använda kontanter SPF Seniorerna
_ _ _Många människor, föreningar och småföretag som vill använda kontanter idag stöter tyvärr på svårigheter. SPF Seniorerna anser det självklart att var och en ska kunna använda kontanter, digitala betallösningar eller både och. Ingen ska utestängas från samhället.
Kontantupproret startades 2015 av förre Rikspolischefen Björn Eriksson
DN 2016-03-16 Ingves: Bankerna måste ansvara för kundernas kontantbehov
Aftonbladet 2016-06-23 Det går för fort – Låt oss betala kontant