Carema Memorial Day


Carema Memorial Day
2016
2016-02-25
Hur styr vinstintresset vården?
Gemensam Välfärd i Stockholm arrangerade för fjärde året,
Carema Memorial Day, för att belysa utvecklingen inom vård- och
omsorgssektorn och den verksamhet som bedrivs av vinstdrivande
aktörer.
Regeringen har tillsatt Välfärdsutredningen, som ska vara klar i
november 2016, för att pröva hur den offentliga finansieringen av
privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Ilmar Reepalu
regeringens utredare och f d kommunalråd i Malmö , berättar om
utredningen.
Övriga medverkande:
Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet
Torbjörn Dalin, utredare och ekonom på Kommunal
Kent Werne, författare, som under kvällen också fick årets
Caremapris: boken Guldfeber av Robert Nyberg.


Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår
larm om allvarliga missförhållanden
Proposition
2015/16:128
DN 2016-03-19
Regeringsförslaget om visselbåsarskydd för svagt

DN 2016-03-21
Utredningsförslagen alltför svåra att tillämpa
DN
2016-03-24
Identitetsskydd för visselblåsare viktigt

DN 2016-03-11
Visselblåsare hamnar i en regelljungel

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *