Bli medlem


Välkommen att bli medlem i SLUSSA Vänner  🙂

Medlemsavgiften är 100 kr per år för enskild, 150 kr per år för familj,

sätts in på bankgiro 623-2136 kom ihåg att ange avsändare .

Ditt namn

Din epost:

Din adress:

Telefon:

Ev meddelande